Retorik är inte bara konsten att övertyga, det är framförallt förmågan att engagera!

Kommunikation är en allt viktigare konkurrensfaktor för att nå framgång, detta märks tex. på konsultföretag där mjukvarukonsulter inte bara är experter på Java och Microsoft. De utbildar partners, tar fram nya affärsidéer internt, utvecklar produkter och tjänster, har föreläsningar för kunder och bidrar med innovativa lösningar och förbättringsförslag.
De senaste 10 åren har det skett en markant ökning av arbetsuppgifter som inbegriper att kommunicera i olika situationer med olika målgrupper. En bekräftelse på att vi inte bara behöver IQ och EQ, utan även PQ – Presentation Skills!    
Du som har stått och talat inför en grupp eller gör det regelbundet vet att det inte är så lätt.   
3 vanliga problem som du kanske känner igen:
1. A-Ö syndromet
Du vill ha med allt och förklara logiskt från början till slut. Du pratar för fort, för mycket och för osammanhängande. Du hinner säga många ord, men inga som åhörarna minns!

2. Inte förberedd
Tidsbrist och brist på prioritering gör att du inte är förberedd. Du hinner inte analysera situationen och anpassa en talstruktur efter målgruppen. Du blir ointressant att lyssna på.
3. Oengagerat framförande
Du tror inte på ditt budskap. Talar i samma ton hela tiden, utan pauser. Du är inte engagerad känslomässigt i ditt ämne eller i åhörarna, något som tyvärr smittar av sig på dina lyssnare. 
Lär dig älska att tala – vässa dig med retorik!

Vad är ditt främsta verktyg som talare? Du själv naturligtvis! Dina ord, din röst och ditt kroppsspråk är alla fantastiska verktyg som kan förtrolla och påverka alla som lyssnar på dig. Om dina verktyg är vassa och du kan använda dem optimalt.

Efter 18 år som utbildare är jag redo att hålla min första retorikkurs för Informator. Retorik – konsten att argumentera och övertyga. Frågan är om du är redo att vässa din retorik?

Under kursen tränar och lär du dig använda 7 tekniker för att kommunicera bättre:
1. Målgruppstekniker
För att nå fram med budskapet ska du utgå från din målgrupps referensramar – inte din! Vidga ditt perspektiv: lär dig att analysera din situation och din mottagare så når du hela vägen fram.
2. Argumentationens ABC
Om du vill övertyga måste du kunna förstärka ditt budskap med argument och ha en tydlig struktur med relevant information. Lär dig att samla rätt innehåll, fördela det och skapa hållbara argument som kan accepteras av målgruppen.
3. Språktekniker
För att effektivisera ditt budskap behöver du engagera mottagarna med ett tydligt och tilltalande språk. Du får lära dig retorikens språkknep som bidrar till förståelse och förtydligar ditt budskap.
4. Rösttekniker
Vad du säger har stor betydelse – men hur låter du när du framför ditt budskap? Utveckla din röst och stämma med enkla rösttekniker. Med konstpauser, betoningar och variation av röstläget kommer du att göra intryck på mottagarna genom dina uttryck.
5. Kroppsspråkstekniker
Av dina uttrycksmedel är kroppsspråk ditt viktigaste redskap för att ge ett trovärdigt intryck – hela 56 procent enligt en amerikansk studie. Lär dig kroppshållningar, positionering och gester som du har nytta av när du vill sticka ut eller smälta in.
6. Powerpointtekniker
Att använda visuella hjälpmedel och få rätt effekt är en konst. Det kan bli succé eller platt fall. Lär dig att använda powerpointbilder som förstärker och förtydligar ditt budskap.
7. Mentala tekniker
Att våga, vilja och kunna är tre nycklar för att du ska utveckla din kommunikativa förmåga. Lär dig mentala tekniker för att bli en framgångsrik kommunikatör när du möter din publik.


Jan Kronkvist är en inspirerande utbildare och har arbetat som coach och föreläsare sedan många år. Han är expert på retorik, ledarskap, kommunikation och driver sedan 1988 Kronkvist Kommunikation AB.Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.