Varför certifiera sig inom krav och test?

Varje dag lägger vi våra öden i händerna på mer eller mindre okända människor. Vi åker t.ex. buss, tunnelbana och tåg medan vissa tar flyget till mer avlägsna platser. Vi litar på att de personer som framför dessa fordon kan sitt arbete och besitter nödvändig kunskap och utbildning som krävs. I väldigt få fall inträffar något oönskat då dessa personer vet hur man skall tänka och agera i specifika situationer för att eliminera riskerna för icke önskvärda effekter. Det finns också mer privata situationer i våra liv då det krävs någon form av certifikat, t.ex. om man önskar följa med på en dykutflykt eller för att kunna visa att man kan hantera en kitesurfutrustning.

I vår profession ställs inte alltid samma krav på att vara certifierad även om det blir mer och mer vanligt. Det som dock efterfrågas är mjukvara och system med hög kvalitet. För att kunna leverera med hög kvalitet ställs det krav på att alla artefakter som produceras håller hög kvalitet och ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Även om alla delar av utvecklingsprocessen är viktiga spelar ändå kravhantering och testning speciella roller. Är kravbilden inte heltäckande eller om kraven inte håller tillräckligt hög kvalitet kommer detta att påverka hela utvecklingen. Detta oavsett om man arbetar enligt en rigid eller lättrörlig  utvecklingsprocess. Test i sin tur behöver vara med från början för att säkra kvaliteten genom hela utvecklingsprocessen för det går inte att testa in kvalitet i slutet av ett projekt.

Eftersom krav och test har sådana viktiga roller i ett projekt ställs indirekt också höga krav på de personer som arbetar med dessa bitar. Det krävs utbildning, kunskap och erfarenhet för att kunna ta sig an dessa arbetsuppgifter. Men hur kan man säkra att personerna som skall ingå i projektet besitter rätt kompetens? Ett första steg är att se till att de personer som skall arbeta med dessa bitar är utbildade och innehar de certifikat som speglar den kunskap de besitter. Men som nämnts tidigare säger inte certifikatet allt utan man måste praktisera sina färdigheter också för att det skall vara relevant. Man kan jämföra det med att även om man har ett flygcertifikat måste man ha ett visst antal flygtimmar varje år.

Det man också bör beakta är att det finns olika roller inom både krav och test som kräver olika mycket kunskap och erfarenhet. Därför gäller det att titta efter rätt nivå på certifikaten så kraven inte blir för höga. Inom krav (REQB) och test (ISTQB) finns olika certifieringsnivåer som man skulle kunna jämföra med, just det, olika typer av flygcertifikat.
  • Foundation – Det grundläggande certifikatet för att visa på att man besitter de basala kunskaper som krävs, dvs. grundläggande flygcertifikat för sportflyg.
  • Advanced – Visar på att man har mer djupgående kunskaper inom mer än ett eller flera specifika områden som t.ex. testledning, dvs. certifikat för passagerar- eller fraktflyg.
  • Expert – Besitter mycket djupgående kunskaper inom området och har dokumenterad erfarenhet av t.ex. processförbättring, dvs. man är redo att genomföra konst- och uppvisningsflyg.
Väljer du flyga med någon som har 10 000 flygtimmar men inget certifikat eller någon med betydligt färre timmar men som innehar certifikat för instrumentflygning? Valet är upp till dig! När tog du ett certifikat senast?

/Magnus C Ohlson
Quality Assurance Specialist
 
Test Line Manager

Informator erbjuder flera spännande kurser inom Kravhantering och Testmetodik. Se alla våra kurser inom Krav och Test här

10 kommentarer

Intressant, men premissen för ditt resonemang är felaktigt. Du likställer testning med att vara pilot där ditt jobb är att flyga ett plan från punkt A till punkt B. Dvs en väldigt standardiserad uppgift. Riktigt testning är inte standardiserad, låt inte någon annan intala dig något annat.

Skillnaden mellan en duglig och en fantastisk testare är tveklöst kreativitet. Kreativitet är inget man får genom certifikat. Inte heller kan man garantera kvalitet med certifikat, då kvalitet är något väldigt subjektivt.

Låt mig formulera om frågan till dig:
Väljer du att äta din hamburgare hos Viggos i Lund eller väljer du McDonalds där alla "kockar" får standardiserad utbildning. Valet är upp till dig, men vilket är mer kvalité?

Svara

Hej,

intressant dialog. Jag upplever själv att certifikaten tar mig till nästa nivå. Även fast jag fått uppmätt på ett personlighetstest att jag har hög nivå av kreativitet så hade jag aldrig kommit på vissa av de tekniker jag lärt mig med mina certifikat. Jag hade inte heller fått förtroendet att utföra de uppdrag jag haft de senaste åren. Min rekommendation och råd är; skaffa certifieringar, de är din bästa livförsäkring!

Svara

Självklart är det så att en testare behöver kreativitet och test inte är en standardiserad uppgift. Men man måste veta vilka verktyg man har i sin verktygslåda och hur de bör användas, precis som piloten måste veta vad instrumenten och reglage är till för. Sedan är det upp till varje person att skaffa sig erfarenhet med verktygen och därmed också kunna bli och tillåtas vara kreativ.

Svara

Magnus,

Du bygger ditt resonemang på ett antal liknelser.

Och det är tyvärr så att det är med dessa liknelser som hela ditt resonemang faller.

Hur visar man att man är en säker dykare eller att man har kunskaper inom Kitesurfning. Inte är det genom att svara på en drös teoretiska frågor utan även genom att göra praktiska dyk eller kiteprov.

Likaså din mer ingående jämförelse med pilotcertifikat faller ju pladask som referens. Om man tittar på vad som faktiskt krävs för att ta ett privatflyg certifikat så förutom ett antal godkända teoriutbildningar (där man även måste närvara på lektionerna) så behöver man minst 45 flygtimmar innefattande både dubblekomando flygning med lärare samt ensamflygning. För att bli godkänd måste du klara av alla teoriprov samt godkänt praktiskt flygprov. Magnus väljer att likställa detta med ISTQB foundation som är 40 flervalsfrågor där man endast behöver ha 26 rätt för att bli godkänd (där man inte behöver ha gått någon utbildning utan kan bara ta provet). Är det inte något anmärkningsvärt här (förutom den patetiskt låga nivån för att bli godkänd)? nämligen totalt avsaknad av praktiskt testande. Om du ska ta flygcertifikat krävs det inte bara teoretiska kunskaper utan att du faktiskt kan uppvisa praktiska färdigheter detta är inget som krävs för varken ISTQB eller REQB. Ingen av dessa två certifieringar säkerställer några färdigheter inom sina discipliner och har inget gemensamt med ett flygcertifikat.

Det är inte ovanligt att förespråkare för dessa certifieringar gör liknelser till certifieringar för andra discipliner vilket ofta faller på att dom inte alls liknar varandra (så även i detta fallet). Det är däremot ovanligt att någon som förespråkar någon av dessa certifieringar vågar sig på att göra en jämförelse mellan tex ISTQB certifiering och andra kurser inom test och genom den studien påvisar ISTQBs överträfflighet.

För mig saknar din artikel helt substans till varför en ISTQB eller REQB certifiering har något värde och framförallt svarar den inte på din egna fråga i överskriften ”varför certifiera sig inom krav och test?”.

Jag läser denna artikel som ett dåligt marknadsföringstrick då min gissning är att det företag du jobbar på säljer någon av dessa kurser och även använder certifieringen som ett argument för sina konsulters excellens.

mvh
Henke
twitter @henkeandersson

Svara

Jag tycker personligen att man kan jämföra ISTQB foundation med ett vanligt körkort för bil. Det visar att du genomgått en grundutbildning, men det krävs massor av skarp erfarenhet innan man kan kalla sig en god förare/testare.

Svara

Igen en fullständigt orelevant liknelse. Ett körkort i Sverige kräver en praktisk uppkörning där du visar vissa grundläggande färdigheter i att kunna framföra ett fordon det räcker inte med att man klarar teoriprovet. När ska ni komma med några genomtänkta och väl underbyggda argument?

Svara

Henke: Irrelevant för dig kanske. Personligen har jag observerat flera uppkörningar förutom min egen och långt ifrån alla kräver mer kunskaper än att kunna starta bilen, köra runt två kvarter på lärarens uppmaning och sedan parkera på en i övrigt tom parkering. Inga utmaningar, ingenting. Helt i stil med att följa ett skrivet testfall ordagrant utan att tänka själv.

Men OK, vi kan göra så här: Fram till 1975 fick man automatiskt behörighet att köra motorcykel när man tog vanligt B-körkort. Ingen praktik på motorcykel alls, bara teori.

Svara

En modell är en modell och en modell är en förenkling. Att arbeta med metaforer och liknelser har förekommit i alla tider. Att man använder sig av liknelser innebär inte att det går att jämföra till hundra procent. Vill man missuppfatta saker och ting så är det ganska lätt.

Om man nu skall jämföra med någonting så kan man även jämföra med hur det fungerar på universiteten. Teori, teori och mer teori, några labbar/övningar och sedan en tenta. Visst är tentan förhoppningsvis lite knepigare än ISTQB-provet men är det någon som ifrågasätter din examen?

Mitt första dykcertifikat tog jag på Kreta. Killen som höll i utbildningen var mycket engagerad och gjorde fler övningar och gick mer djupgående in på området än vad som föreskrevs. En mycket trevlig upplevelse. Mitt påbyggnadscertifikat var en helt annan upplevelse och av det motsatta slaget. Där behövde jag inte ens skriva något prov för att visa på vad jag lärt mig (plus att övningarna var under all kritik).

Även om du har uppsatta ramar för vad som skall ingå kan man göra det olika bra. Detta gäller även för testkurser. ISTQB ger ramarna och sedan är det upp till dig som lärare att ge mervärdet och fylla på med relevanta övningar. Fördelen är att kursen är ackrediterad och jämförbar gentemot andra leverantörer och man talar samma språk.

Jag kan hålla med om att frågorna inte är de bästa och att det är svårt att göra ett prov som passar för ett praktiskt yrke som test är. Åter igen, varför inte bidra till att förbättra provet. Själv har jag när jag anställt folk använt med av andra frågor som är mer verklighetsrelaterade. Dock innebär det lite mer arbete att gå igenom dem.

Jag har heller aldrig påstått att du får färdigheter eller erfarenhet genom att ta ett certifikat. I min text står det följande; "Men som nämnts tidigare säger inte certifikatet allt utan man måste praktisera sina färdigheter också för att det skall vara relevant." Men för att klara av ett Advanced certifikat underlättar det om du har erfarenhet och för att ens få skriva för Expert så måste du kunna påvisa vad din erfarenhet. Det säger dock inget om du har gjort ett bra arbete men du måste visa upp dina "flygtimmar" (plus att provet även ser annorlunda ut).

ISTQB Foundation är inte den enda testkurs jag är lärare på. I alla kurser finns element som är gemensamma så det är fritt fram att välja en annan kurs också om man inte önskar ta certifikatet.

Detta är Informator-Bloggen och här görs det reklam för utbildningar så det är väl inte så konstigt. Men är inte det en form av reklam också när man kommenterar på dessa inlägg för att indirekt lyfta fram sig själv och sitt eget företag genom att skjuta på ISTQB och REQB? ;-)

Svara

Jag har inte gått kursen, men jag har tittat noga på Syllabus.
Jag tycker att innehållet är svagt, att det fokuserar på fel saker (Testanalys täcks på cirka 10 minuter!!) och att innehållet är för snävt - http://thetesteye.com/blog/2011/03/a-symptomatic-istqb-definition/

Liknelser kan ge ökad förståelse, så här kommer en jämförelse mellan ISTQB och den teoretiska delen av körkortsutbildningen:
Det vore som att en del bilförare bara tycker att 1% av vägmärkes-definitionerna är bra - http://thetesteye.com/blog/2012/02/some-good-istqb-definitions/
Det vore som att det bara handlade om substantivet trafik, och inte om verbet köra bil.
Det vore som att teorin inte innehöll trafikens grundregel: att visa hänsyn.

/Rikard

Svara

Om vi ska dra ytterligare en jämförelse mellan ISTQB och körkort, så tänker jag så här:
ISTQB-certifieringen är som om teoriprovet för körkort hade tagits fram på Legoland.

Sedan kan man hävda att det är avgörande med bra övningar på kursen innan certifieringen.
Sant, men om övningarna baseras på Legoland-teori så faller de brutalt om du ska ut i vanlig trafik.

Mvh
Henrik Emilsson

Svara

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.