Do you prefer to get started with work or to analyse first?


Curiosity is one of our motives according to Ph.D. Steven Reiss. We all have it, but to a very different extent, from very low to very high.

When people with high and low curiosity motive work together, there is a risk for dissatisfaction. As a leader, try to understand the cues how your co-workers prefer to work and how they can complement each other. If you are for example implementing a change or starting a new project, some people like to analyse and understand everything in detail before they start to work. But those people with low curiosity motive prefer to see some results, and therefor start to work straight away, rather than analysing and having long meetings where matters are discussed in depth. Engagement will increase when co-workers are involved in a way that mostly resonate with their work style, which in turn will increase their work performance.

If you want to know more about differences in motivation, and to avoid dissatisfaction in your team: Informator is conducting a Reiss motivation profile training for improved co-operation and leadership, please see below:

Aila Kekkonen

Certified Reiss Motivation Profile coach, facilitator and trainer

Some co-workers will rather “play in a band than be solo artists”

Independence is our desire for self-reliance and one of our life motives. It motivates people to make their own decisions and to value their personal freedom. We all have this need, but to a very different extent, from a very low need for some - to a very high need for others.

Those who have a weak desire for independence want to “make good music” with others and be interdependent with colleagues, as they want to belong to a group.

People with weak desire for independence like teamwork. They get new ideas when discussing work related matters with others. They usually say: 1+1 becomes 3 when they interact with their colleagues. Together they will write music, which is better than they would have come up with themselves.

If you want to know more about your own and/or your colleagues’ motives, there is a scientifically validated method: Reiss Motivation Profile, RMP. Informator is conducting a training in RMP. For more information, see below:


Aila Kekkonen
Certified Reiss Motivation Profile coach, facilitator and trainer

Det agila HR-manifestet

Pia-Maria Thorén, Inspiration Director and Agile People Coach
För ett litet tag sedan så körde vi en av våra populära utbildningar inom agil HR i Stockholm. Under två dagar gick vi igenom hur HR kan stötta en organisation som redan arbetar med agila metoder i verksamheten och hur man kan skapa en kultur som engagerar snarare än hämmar medarbetares kreativitet och motivation. För det handlar nästan bara om kultur, vi behöver bara krydda med en gnutta struktur för att kunna leverera mycket mer värde. 
Vill du själv få samma inspiration och så har vi nu också ett startgaranterat kurstillfälle med Agil HR den 19-20 november i Göteborg 
Agilt är i grunden ett tankesätt hur organisationer bör förhålla sig i en komplex och föränderlig värld. Genom att i högre grad förespråka flexibilitet och anpassningsförmåga, arbete i korta feedbackloopar, självstyre och transparens, ökar lärandet och värdeskapandet åt kunden. Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila tänkesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske framför allt hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lätterörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.
Vad kan då HR göra mer konkret för att arbeta på ett annat sätt? Två delar måste finnas med, och det är metod och mindset. Vi behöver förändra hur vi arbetar internt på HR, i de traditionella HR-processerna. I grund och botten handlar det om att tänka i nya värderingar som skapar mer kundvärde och bättre samarbetsklimat. Men det handlar också om att arbeta mer effektivt med rätt verktyg och metoder som stöttar de agila värderingarna.
Var kommer då de agila värderingarna ifrån? 2001 skapades ett agilt manifest av ett antal konsulter och framstående personer i IT-branschen. Man hade upplevt många misslyckade projekt och man bestämde att mötas och diskutera vad som kunde göras. Det legendariska mötet i Snowbird, Utah, utmynnade i ett antal principer som skulle kunna appliceras på IT-projekt för att förändra och förbättra resultatet och skapa både nöjdare kunder och gladare utvecklingsteam. De grundläggande principerna var dessa:
 • Värdera individer och interaktion högre än processer och verktyg
 • Värdera fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation
 • Värdera samarbete med kunden högre än att förhandla om kontrakt
 • Värdera att reagera på förändringar högre än att följa en uppgjord plan
Då det finns värde i det som ligger till höger, finns det ett högre värde i det till vänster. 12 principer för hur man bör bedriva utvecklingsarbete togs fram. Vi har tagit fram ett agilt HR-manifest som har sitt ursprung i det agila manifestet som skapades i Snowbird – bara applicerat på HR istället för på IT.
Det agila manifestet för HR har 12 principer för vad vi ska tänka på när vi arbetar agilt med HR:
 • Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunderna genom att tidigt och kontinuerligt leverera värdefulla HR-leveranser (kunder = chefer, medarbetare och externa kunder)
 • Välkomna förändrade krav, även sent i utvecklingsprocessen eller projektet
 • Leverera (HR-program, verktyg, service) frekvent, ju oftare desto bättre
 • I HR-projekt bör HR dagligen arbeta tillsammans med operativa chefer, andra funktioner och medarbetare (tvärfunktionella team) genom hela projektet
 • Bygg projekt runt motiverade individer. Ge dem miljön och stödet de behöver, och lita på att de gör sitt jobb
 • Kommunikation ansikte-mot-ansikte är det bästa och mest effektiva sättet att utbyta information. Både till och inom HR-teamet
 • Fungerande HR-program, verktyg, service är det främsta måttet på utveckling
 • Agila metoder fokuserar på uthållighet, och har en ständig, stadig utvecklingstakt
 • Kontinuerlig uppmärksamhet på hög kvalitet och god design ökar anpassningsförmågan.
 • Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är viktigt
 • Den bästa arkitektur på HR leverabler uppstår med självorganiserande team
 • Med jämna mellanrum reflekterar teamet om hur det kan bli mer effektiva och anpassar sitt beteende därefter
Vill du veta mer om vår agila HR-utbildning? Läs mer och anmäl dig här


//Pia-Maria Thorén
Managing Director på Greenbullet Solutions
och kursledare hos Informator

How much introvert are you?I sometimes hear people discuss whether they are extroverts or introverts, but according to motivation research by Ph.D. Steven Reiss, most of us have some extroversion and some introversion, but to a different extent. Reiss calls introversion-extroversion Social Contact, which is one of our 16 motives.

A colleague with a low need for Social Contact usually prefers to work alone most of the time. He/she might not come to After Work either, the person might just need to have some time alone. There is sometimes a misconception, that introverts don’t want to interact with other people. An example of a totally introvert would be a person who chooses to have a home in Alaskan wilderness, make a living by hunting and hating to travel to town for supplies.

Reiss means that we need to consider this in a continuum of motivation from wanting to be alone all of the time to wanting to socialise for all of one’s waking hours. Each person has an optimal level of happiness for experiencing social contact. This does not though include companionship with parents or children (these are other motives).

If you want to know more about differences in motivation and to avoid unnecessary
misunderstandings at work: Informator is conducting a training in Reiss Motivation profile: click below:https://informator.se/utbildningar/ledarskapsutbildning/ledarskapsutbildning-grundlaggande/reiss-motivationsprofiler-for-individ-och-grupp-

Aila Kekkonen
Certified Reiss Motivation Profile coach, facilitator and trainer


On Smart Configurators, for IT Architects

Manufacturing is the key player in applied intelligent configuration, but software businesses are catching up too. Factoring out dependencies between components (or classes, services etc.) to separate configuration issues from application logic, is a well-tried SW-variability principle likely to evolve further in the era of machine learning (ML).   

Dependency…. 
…inversion, injection, “intermediation” (broker pattern, bus pattern), factoring-out (configuration-file pattern), etc; well-known SW architecture tasks. Some “tricks of the trade” in product configuration elsewhere turn out useful in IT as well and, judging from some recent papers, ML becomes augmentative for those.

Intelligent configurators assist, or replace in part, a human role such as a technical salesperson. Which in turn implies a “translation” from a customer’s wishlist to a matching selection of components and their configuration, without redesign. The result: a custom-fit product offer (sometimes even one-of-a-kind) without any new components. Quote-to-Order & Configur-to-order. The logic (figuratively “grammar rules” of “translation”) is expressed in constraints, inclusion/exclusion rules, and more recently even stored as relationships within a component cluster (“pool”) in a noSQL database like for example, Graph. On the product & product-data side, this implies quite a degree of architecture and modular design-to-configure.


If you’re looking for an insightful update on applied analytics, AI, and ML in cloud ERP, especially for automotive and manufacturing, make sure to read this Forbes article by Louis Columbus from July 2018.


Component Configuration

This is the simpler case where the customer knows which components in which configurations match the requirements (functional and nonfunctional). The customer has enough application-and-component knowledge to make a good “translation” upfront, from a wishlist to product-data compatible, along the lines of a Bill of materials. The configurator compares similar possible configurations, and also, checks that applicable rules and constraints are met; for example, doors must open and shut smoothly even when the selected interior extras are in place, or in SW, latency limits must be met even with all necessary firewalls in place.
Especially in the software realm, this tends to underline structure.  

Functional Configuration

This is the challenging case where it’s up to the configurator and salesperson to figure out how the customer’s wishlist (of both FR and NFR) maps onto components, parameters, and particular configurations. Here, the configurator contains both domain knowledge and application-and-component knowledge necessary for a sufficient translation. Knowledge-based configurators are quite good in this within well-defined domains, not least in manufacturing industries. Today, BI and CI (Customer Insight) also enable configurators to estimate customer preferences, so that they can suggest components more accurately.

Especially in the software realm, this tends to underline behavior and functional requirements (from user stories, use cases, features, etc.)


           
Scania Trucks & Buses has a wealth of experience in product configuration. Image source:  Scania Annual and Sustainability Report 2015.
  
Machine Learning
Sometimes, it’s profitable, as a first choice, to “replay” configurations from recent similar orders (those with good margins and customer ratings), using simpler ML technologies such as Case Based Reasoning. If none of the orders fits, then we’ve the current tradeoff between on one hand, ML from order statistics to fine-tune the configurator logic, and on the other hand, auditability, comprehensibility, predictability, traceability, V&V.

A hybrid approach is ML (from past orders, plus corresponding lifecycle-history data) to fine-tune the rules and constraints of the configurator, making them accurate. That is, rules are still represented transparently, as rules, although ML gradually makes their conditionals smarter. Even in the “replay” order data, ML can improve classification of past orders into categories, to efficiently match particular customers’ wishlists.


Sub-symbolic “opaque” logic from deep learning will cover more tasks than this, but we’ll still need an add-on that will transform it “back” to something humans find transparent enough; visualization tools for decision trees or Graph databases are widely available, including open source (for a picture, see this post on noSQL and Panama Papers). Configurator logic and key PDM data are knowledge assets worth secrecy, for sure, but also worth thorough control and transparency to authorized roles.         

by Milan Kratochvil

Trainer at Informator, senior modeling and architecture consultant at Kiseldalen.com, main author : UML Extra Light (Cambridge University Press) and Growing Modular (Springer), Advanced UML2 Professional (OCUP cert level 3/3).


Milan and Informator collaborate since 1996 on architecture, modelling, UML, requirements, and design. You can meet him in the coming months of 2018 at public Architecture courses in English or Swedish (fundamentals T1101, customization and variability T1430) or public Modeling courses (agile T2715, advanced T2716).

     

Informator har blivit AWS-partner!

Du hittar alla kurser på informator.se/utbildningar/amazon-aws
Ibland tar det lite längre tid än man tänkt, men det gör det också så himla skönt när man väl går i mål!! Våren 2016 upptäckte jag att en gammal god kontakt från Microsoft hade lämnat den skutan för att jobba med Amazon här i Sverige och ungefär samtidigt att ytterligare en kontakt från MS-learning gått åt samma håll fast i USA. Efter lite bollande fram och tillbaka internt så tog jag upp de kontakterna mer fokuserat igen för att se om det skulle gå att få med Informator & Tieturi som utbildningspartners här i Norden. Att Amazon fullkomligt krossar sina konkurrenter går väl ingen förbi och att utbildningsbehovet därmed växer rejält är såklart oundvikligt och väldigt intressant!

Amazon är verkligen extremt noggranna kring hur de jobbar med partners och även om vi verkligen har gott rykte kring utbildningsleveranser på andra områden så vill de vara riktigt noga med att ge chansen till äldre partners att visa att de kan leverera och under tiden har vi haft löpande kontakter både här i Sverige, i England och USA. Våren 2018 då, sådär 2 år efter första påstötningen så får jag go-ahead att gå vidare i planeringen. Att kraven på lärare är rejält höga är tydligt och själv väljer jag några av de lärare jag arbetat allra bäst ihop med för att ta nästa steg med certifieringar, train-the-trainer-workshops i London med mera innan vi får ok (igår) att Informator tagit steget från "vanlig" Amazon-partner till officiell AWS Training Partner!

Så nu har vi uppdaterat allting om Amazon på Informators hemsida och nu skall vi prata lite mer med alla kunder som kommit och frågat när det väl är dags att komma vidare med AWS-utbildningarna!

/Kind regards

Tobias Strandh
Nordic Director Learning Solutions

Varför Design Thinking?

Design Thinking:  Design Thinking skiftar fokus från interna antaganden om vad kunderna vill ha eller möjlig tekniklösning till en användarcentrerad iterativ process, med utgångspunkt i ett etnologiskt angreppsätt. Etnologiska metoder och teorier innebär observationer på riktiga människor i deras riktiga miljöer; vad som funkar och vad som inte funkar i deras specifika upplevelse. 

För att bra design är bra affärer.
Företag som levererar innovativa produkter och tjänster som kunden vill ha, levererat på det sätt kunden vill – s.k designdrivna företag – går det mycket bättre för än företag som inte gör det. Och visst känns det ganska självklart att det är så? Det är faktiskt så att organisationer som implementerat Design Dhinking ökat sitt aktievärde med upp till hela 211%.Som en tidigare VD för IBM mycket insiktsfullt uttryckte det: "Bra design är bra affärer.".

För det ger utrymme för kreativitet och innovationskraft.
Kunderna köper inte längre en produkt eller tjänst, utan en helhetsupplevelse. För att att företag ska kunna leverera en bra helhetsupplevelse måste allt hänga ihop; marknadsföring med produktutveckling, kundtjänst med verksamhetsutveckling osv. Design Thinking, en filosofi med en rad uppsättning av metoder och verktyg för att jobba användarcentrerat igenom en hel innovationsprocess, möjliggör denna form av komplext samarbete. Man lägger fokus på att jobba tillsammans i arbetsgrupper från olika delar av organisationen med utgångspunkt att förstå användarnas/kunderna beteende, ”triggers” och irrationella och rationella handlingar. En positiv sidoeffekt av Design Thinking är att genom att samla flera delar av organisationen med utgångspunkt från kundens problem, så öppnas även dörrar till innovationer som skapar intern effektivisering.

För det ger bättre träffsäkerhet och mindre kostnader.
Det spelar ingen roll hur mycket tid och pengar vi lägger på marknadsföring eller varumärkesbyggande om inte tjänsten går att använda, möter rätt behov och förmedlar rätt känsla.  För att säkerställa detta lägger Design Thinking fokus på visualisering och prototyping, så att det snabbt går att testa idéer och koncept med användarna. Idéerna utvärderas sedan utifrån om de gett önskad effekt. Är produkten/tjänsten exempelvis enkel att använda? Löser den rätt problem? Är den lönsam, vad händer med kundlojalitet, vilka konkurrensfördelar finns, etc? Att på ett enkelt sätt testa hypoteser och dra slutsatser utifrån data om faktiska utfall gör att träffsäkerheten ökar samtidigt som kostnaderna hålls nere.

För att ökat kundfokus leder till ökad kundlojalitet  
De senaste åren har Design Thinking fått bäring i ledningsgruppers och styrelsers arbete. Företag har äntligen börjat förstå att om man designar produkter och tjänster utifrån att förstå användaren och deras behov kan man öka försäljningen kraftigt genom bland annat ökad kundlojalitet. Kundlojalitet är, eller bör i alla fall vara, en av de viktigaste delarna för att hålla företaget levande. Enligt Harvard business Review kostar anskaffandet av en ny kund mellan 5-25 ggr mer än att behålla en befintlig kund. Så, för att öka lönsamhet bör alla organisationer och företag jobba med kundlojalitet och marknadsavdelningarna bibehålla fokus på sina befintliga kunder.

Design Thinking hjälper dig att och dina kollegor att få grepp på hur du får dina kunder att välja dina produkter och tjänster framför konkurrenterna, bli lojala till varumärket och köpa flera produkter från sortimentet, eller tillbringa mycket tid med tjänsten – och  framförallt, att få befintliga kunder att rekommendera dina produkter och tjänster till familj och vänner. 

Så, sammanfattningsvis handlar Design Thinking om att skapa en kundbesatt företagskultur och på så sätt öka lönsamheten genom att öka antalet lojala, eller varför inte företagsbesatta, kunder! 

PS. Jag håller kurs dessa datum och vill gärna att du är med! För mer information om kursen klicka på följande länk https://informator.se/utbildningar/ledarskapsutbildning/digitalisering-innovation/design-thinking. Använd koden ANETTEBLOGG när du bokar din kursplats för rabatt på 10%.

Anette Lovas, Informators lärare inom Design Thinking

Utbildningseffekt på riktigt!


För att utbildning skall ge full effekt behövs repetition, allra helst i kursdeltagarens egen miljö och i skarpa projekt så det nya kunskaperna från utbildningen omgående kan appliceras! Detta är inga nyheter för någon och Informator har arbetat hårt de senaste åren för att verkligen kunna nå ut med de olika lösningar som vi tagit in som stöd och med de senaste konferenserna med EdTechX i London och Promote Network Summit i Stockholm som vi precis deltagit på så är vi än mer övertygade att detta är något som behövs för att verkligen få utbildningseffekt på riktigt!

När det gäller förändring (disruption) i vilken bransch som helst så spelar det ofta mindre roll hur bra en ny lösning är om det fortfarande är så mycket enklare att diskutera och sälja in det som man gjort i många, många år... Om det inte finns speciella nyckeltal som konkret ger mer för säljaren om denne får till en bättre lösning, ja då är det mänsklighetens natur att återgå till det enkla... Om dessutom kunden sedan länge är van att beställa "det vanliga" och kanske inte ens har intresse i själva effekten mer än att pricka av en punkt på HR-tavlan, ja då blir produktutvecklaren den som slåss mot väderkvarnar.

Nu tar vi det en vända till och jobbar tillsammans med ännu en plattformsleverantör, denna gång ett Finskt EdTech-bolag vid namn Claned, som vunnit priser över hela världen för sin utbildningsdesign, AI som kompletterar läraren och stöttar i hela lärprocessen som självklart genomförs över tid med mycket utrymme för övningar och repetition! Vi har redan levererat några pilotkurser med utvalda kunder och den feedback vi får är mer än övertygande, detta har våra kunder väntat på!

Informator vinner för tredje året på raken pris för ett världsledande program med riktig utbildningseffekt! Från vänster Professor Robert Brinkerhoff (Promote), Pelle Börjesson (Sales Director Informator), Tobias Strandh (Nordic Head of Learning Informator Tieturi) och Jon Serrander (CEO - Promote International)
Är ni inne i en fas där flera hos er behöver lära er om Agila metoder, ramverket ITIL, att coacha team eller arbeta med social media som marknadsföring? Ja då har vi programstrukturen klar att köra igång omgående med! Har ni andra önskemål om ämnen som ligger närmre er planering just nu? Kontakta oss på Informator så ser vi till att vi lägger det som prioriterat inför höstens härliga utmaningar!

Tankar från EdTechX 2018

I väntan på att Keynote för EdTechX 2018 drar igång...
Temat för årets konferens var Eternally Learning (hela Keynotepresentationen hittar du förresten på denna länk) och det det är ju något vi märkt allt mer av de senaste åren, just att kontinuerlig kunskap efterfrågas allt mer jämfört med tidigare punktinsatser. Denna konferens är ju också riktad både till den vanliga skolan såväl som mot företag/vuxenstudier så mycket av fokus blir ju på pedagogik och digitala hjälpmedel. En del av dessa känns väldigt intressant även för oss medans andra kanske känna än mer framtagna för utbildning riktad mot barn.

En stor del av konferensen riktades mot det faktum att med fler och fler potentiella elever så kommer inte det vanliga skolsystemet att hinna med. Ett exempel var att för att tillgodose "vanliga" universitetsplatser skulle det behöva byggas ett nytt universitet ungefär varannan månad och det inser ju vem som helst är en omöjlighet. Istället märker vi att även gamla prestigefyllda universitet som Eton och Cambridge satsar allt mer på digitala alternativ även för högprofilsutbildningar som MBA.

För vår del hos Informator Tieturi Group blir det än viktigare att öka satsningen på digitaliserade alternativ och jag personligen ser ju allra helst att vi fortsätter jobba med riktigt bra blended learning alternativ och gärna i programform så vi kan följa lärtransferlinjen och säkerställa att det verkligen blir kontinuerlig inlärning. Roligt nog ser vi också att intresset för detta fortsätter att öka hos våra kunder och resultaten talar sitt tydliga språk, detta är framtiden!

Tommy Wiklund, Karin Bjerde
& Tobias Strandh
För oss som varit med några år nu på konferensen är det verkligen extra positivt att se fler och fler nominerade svenska EdTech startups i de internationella spåren. I år hade vi flera Svenska företag nominerade och framförallt Karin Bjerde från svenska Kognity som prisades för sina intelligenta textböcker som används allt mer runt om i världen, jättekul att se de blågula färgerna i topp :)

Slutligen ett citat som kommer ifrån det faktum att allt fler företag börjar inse att utbildning (i än högre grad än vilken teknik som används) är och kommer att vara det allra högst prioriterade diskussionsämnet framåt för att få företag att fortsätta utvecklas och växa.

Learning is the new tech...


Product Owner - Scrum or SAFe? We got it!!

Become a super-hero-Product-Owner with Informator!
Are you an aspiring Product Owner? Not sure if you should chose to take next step with Scrum or SAFe? Don't worry, @informator offer guaranteed start in June for both


T1712 Professional Scrum Product Owner™ with certification - June 14-15

M1709 SAFe® 4.5 Product Manager/Product Owner with PMPO Certification - June 13-14

Agila tänkvärdheter

Ericsson 2009. Jag och mina utvecklarkollegor har precis fått en duvning inom hur man jobbar enligt Scrum. Plötsligt förväntas jag och teamet vara mer snabbfotade och kunna anpassa oss mycket bättre till marknadens och kundens behov än tidigare. Utan tydlig andemening kan jag ärligt säga att det gick sådär.


Åren har gått (snart 10!) och jag har sedan dess hunnit vara Scrum Master, ledare och chef. Varje roll har inneburit olika utmaningar för mig men det har alltid varit lika viktigt att inte glömma mitt VARFÖR och att se till att vara fast förankrad i kontinuerlig förbättring, ffa i form av kompetensutveckling;  både för produkten/tjänsten och hur man förbättrar sitt arbetssätt. Så man förstår vad man gör och kan styra om skutan när det inte riktigt går som man tänkt sig. 


Nyss hemkommen från Agila Örebro kan jag tycka att konferenser är ypperliga tillfällen att få nytändning med fräscha idéer. Att få höra hur det funkar på andra ställen kan antingen ge dig tips på hur du själv kan göra eller… att du faktiskt gör det riktigt bra själv :-)


Min "key takeaway" från hela agila resan skulle nog vara att:

1. Lyssna, lyssna, lyssna till andra människors erfarenheter, åsikter, forskning och undersökningar.

2. Diskutera, diskutera, diskutera för att både få insikt i andra människors uppfattningar och förmedla din egen åsikt.

3. Dö inte nyfiken. Våga testa!


Bild: Utsikten från Ericsson i Kista.


Tommy Wiklund
Senior Consultant Dev/Agile