Experttipset: Enkel lösning att få bort tabell i Word

I Word version 2007 kom, till mångas glädje, en ny knapp på tabellmenyn för att ta bort en hel tabell.
Många löste problemet med att ta bort tabeller i Word, genom att markera tabellen och en tom rad ovanför och en tom rad under tabellen och använda tangenten Delete.

I Word 2013 kom en ny förbättring, för att lägga till rader och kolumner i en tabell.

Det räcker numera med att ställa markören i kanten av tabellen, mellan två rader eller kolumner, så dyker det upp ett plus som du kan klicka på för att lägga till fler rader.
För att ta bort rader eller kolumner kan du, som tidigare markera och högerklicka och välja Ta bort.
Men det finns ett sätt till

Markerar du något i en tabell och klickar på tangenten Delete tas texten i de markerade cellerna bort. Om du i stället klickar på Bakåtsteg-tangenten raderas den eller de markerade raderna eller kolumnerna!

Markerar du en hel tabell, genom att klicka på tabellens ”handtag” längst upp till vänster och trycker på Delete tar du bort all text i tabellen.

Klickar du på Bakåtsteg (Backspace) tas hela tabellen bort!

Anna-Karin Petrusson | MCT – Microsoft Certified Trainer
Anna-Karin håller kurser inom de flesta av områdena inom Microsoft Office och dessa kurser hittar du såklart på Informators samlingssida för användarutbildningar.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.