Good leaders do not need to intimidate or use old fashioned carrot and stick motivational methods

Leaders who are good at leading people do not need to intimidate their co-workers, or use old fashioned motivational methods as carrot and stick (reward and punishment). Instead leaders need to strive to create work environments, which take into consideration the co-workers’ needs, tap into their inner motivation, which in turn enables them do an excellent job.


If you are in a work environment, which don’t care about the human side of the organisation, try not to get too affected about it, or loose self-confidence due to insulting forces in the organisation. (Mind your words how you respond, so you do not regret it later.) Don’t waste your energy to try to change these people. Use your own internal strength to ride out others’ selfish interests or negative cultural provocations. Learn from your true nature and gifts. Use them to develop a vision of great things you want to accomplish. Seek to work with tasks that match your unique talents and which tap to your inner motivation.

You have the power to choose the direction of your life, therefore you can reinvent yourself, and change the future for yourself. We are not a product of how other people treat us. They influence us, but they do not determine us. Our past does not have to determine our future. Instead we can use the negative experiences of our past to fuel our motivation to succeed in life.

Informator conducts trainings in what really motivates people, how to create motivational environments and good co-operation. For more information please see: Reiss Motivationsprofiler för individ och grupp – för smidigare samarbete These trainings can also be tailored according to clients’ needs (in English, Swedish and Finnish).


Aila Kekkonen
Better Future, personnel and leader development

ITIL Optimized - utbildning i rätt format!

ITIL® Foundation Optimized + Certification

2009 så genomförde jag själv tredagarskursen ITIL Foundation och minns tillbaka på tre extremt långa dagar i ett klassrum (plus långa kvällar under samma period med förberedelser och självstudier) plus ett ganska stressat test sista dagen. Det är absolut inget fel på originalkursen och Informator har ju under flera år hjälpt hundratals IT-medarbetare som behövt ta till sig konceptet ITIL och genomföra den grundläggande certifieringen, men med den kunskap och den verklighet vi nu har så är det dags att ta nästa steg!

Med den tidsbrist i arbetslivet som nu råder vill vi både kunna stötta dig som av olika anledningar inte har möjlighet att vara borta tre dagar i sträck från jobbet såväl som du som verkligen vill lära dig konceptet ITIL och inte bara bli ett vandrande akronymlexicon (som visserligen klarar testet, men glömt hälften av kursinnehållet en vecka senare). Med hjälp av vår partner Olingo och den lärtransfererfarenhet vi tagit till oss under de senaste två årens arbete med moderna leveransformer så har vi nu byggt ett program där du både har möjlighet att ta till dig innehållet i ditt eget tempo, läsa in dig på de olika under-områdena i förhand med tydligt avstyckat digitalt kursmaterial och stämma av det du tagit till dig med hjälp av videos och förkunskapsquiz för att sedan få en optimal klassrumsdag med experten som hjälper dig fylla i de sista luckorna.

Vårt program ITIL Foundation Optimized + Certification levereras under en treveckorsperiod där du inleder med en e-learningöversikt på hela ITIL-området, borrar djupare i områdena Service Management, Strategy och Design som avslutas med en avstämningsquiz innan den första klassrumsdagen där du tillsammans med kursledaren har möjlighet till en djupare förståelse och konkreta övningar istället för ren teori som du redan gjort innan på egen hand. Resten av veckan fokuseras på Service Transition, Operation och Continous Service Improvement innan det är dags för klassrumsdag 2 som på samma sätt fördjupar dina kunskaper på området.

För att verkligen ge dig bästa möjliga förberedelse inför certifieringen så får du ytterligare en vecka på dig att repetera områdena vi gått igenom och dessutom genomföra en mock-exam som är uppbyggt på samma sätt som den skarpa certifieringen så du får ytterligare ett stöd på vägen att klara av din certifiering på första försöket. Det arbete vi genomfört visar att i jämförelse med att ca 75-80% av deltagarna på en vanlig kurs klarar sitt cert direkt så ökar nu möjligheten till runt 95% av de som genomfört hela vårt optimerade program!

Hittills har vi endast levererat detta koncept som företagsintern utbildning med stor framgång och nu öppnar vi möjligheten även för dig som enskild deltagare att med oss ta nästa steg inom modern kompetenshöjning! Kurstillfället i vår börjar redan fyllas på trots att vi knappt marknadsfört det, men det finns platser kvar och du hittar mer detaljer och möjlighet att boka dig på kursen på https://informator.se/utbildningar/itil/itil-introduktion/itil-foundation-optimized-certification 

Tobias Strandh
Nordic Director Learning Solutions
Informator Tieturi Group
www.informator.se | www.tieturi.fiKrav är som miljön och IREB är som miljöskyddslagen

Visst kan man till viss mån värna om miljön utan att det ska behöva finnas lagar, förordningar och regler. Alla människor tycker ju om ren luft och rent vatten och vill hellre se grönska än grå betong utanför sina fönster. Inte heller finns det några miljöpsykopater, som blir glada när det förorenar och skräpas ned med flit. Utan dessa besvärliga och ganska tråkiga lagar (försök exempelvis lusläsa ”Svensk författningssamling 1969:387”!) blir det dock lätt helt fel och miljön förstörs utan att någon egentligen vill det.

Samma sak gäller krav, både affärskrav och systemkrav. Man kan till viss mån lyckas att fatta bra affärsbeslut och bygga bra IT-system utan att det måste finnas utpräglade projektaktiviteter som heter kravinsamling, kravanalys och kravvalidering. Alla tycker bättre om smidiga arbetsflöden och lyckade satsningar, och vill hellre se fina IT-tjänster än https://javlaskitsystem.se/. Det finns inte heller så många projektpsykopater som trivs bra förrän det råder riktigt kaos och system sjösätts under dramatiska former i sista minuten. Utan dessa besvärliga och ganska tråkiga normer (försök till exempel lusläsa ISO/IEC/IEEE 29148:2011 ”Requirements Engineering Standard”!) blir det lätt helt fel i projekt trots att alla gör sitt bästa för att det ska bli bra.

Vi människor är duktiga på att dölja sanningen bakom fasader – alla kulturer baseras på denna kunskap. Samma sak händer ofta med kravhantering. Ju mer man tror sig veta att man minsann inte behöver någon specialaktivitet för att ta hand om sådana självklarheter som projektmål, systemfunktionalitet eller produktbacklogg desto mer säker blir jag på att mycket kravarbete faktiskt pågår, fast under ett annat namn.. En gång fick jag höra att kraven var ”arkaiska” när man kör med kontinuerlig integration och leverans, och motsatsen är ett faktum: för att uppnå hög leveranstakt och en värdedriven releaseplanering krävs mycket smidigt kravfotarbete.

Kravarbete går under många olika öknamn som ”förfining av produktbackloggen”, ”specification by example” eller BDD i den agila världen. Det försvinner i projektledningens avgrund inne i PMBOK, eller ges kraftig mindervärdeskomplex i BABOK som en lillebror av det stora och prestigefyllda verksamhetsanalysen; sist men icke desto minst, uteblivna eller bortglömda krav tar man hand om som sista åtgärd av testare, speciellt inom ramar för utforskande testning.

Det är inget självändamål att lyfta fram kravarbete och systemkrav till en mera prominent plats, det är inte fråga om prestige utan det handlar främst om effektivitet och lönsamhet. Det helt enkelt lönar sig att ta hand om krav på ett ordentligt sätt och att använda de rätta begreppen som främjar raka budskap.

För drygt tjugo år sedan insåg man samma princip vad gällde testning. ISEB, och sedan ISTQB testcertifieringar startades. De har blivit så populära att idag har fler än en halv miljon människor skaffat sig sådana. Man har lärt sig att visst går det bra ibland att uppnå bra kvalitet med testning inbyggt i andra aktiviteter, men det går mycket bättre när testningen betraktas som delvis separat, självständig disciplin och kunskap. Det är dags att uppnå samma mognadsnivå vad gäller krav och kravarbete.

IREB certifieringsschema kan hjälpa oss ordentligt på vägen dit. Personligen, har jag ingen överdriven entusiasm för certifieringar som sådana, men vissa självklara fördelar har de: de skapar ordning och reda, alstrar referensramar, gör ordning på terminologin, och framför allt, skapar en solid, heltäckande bas för alla. Först när du behärskat den, blir det fritt fram att kritiskt granska och komma med bättre idéer.

IREB schema är dessutom riktigt bra skapat av både industrispecialister och akademiker, erfarna människor som vet vilka kunskaper deras och andras projekt behöver.


I mitt nästa blogginlägg tänker jag beskriva IREB huvudpelare i detalj: idag får en ritning räcka till 😊. Hej då!
Bogdan Bereza
Programmerare, testare, psykolog, kvalitolog, verksamhetsanalytiker, traditionsälskare, agil-entusiast och utforskare. Pragmatisk, drömmare och visionär, allt i en och samma person. Han blandar gärna testning med kravarbete, mixar agila och utforskande metoder med försiktig förebyggande planering och kopplar ihop praktiskt projektarbete med bokskrivandet och undervisning. Hans elever tycker om honom för hans förmåga att göra svåra ämnen lättbegripliga. Koda i skolan – Nytt läromedel ska få lärare att bli digitala

2018 implementeras regeringens beslut att införa programmering och digitalt skapande i läroplanen för grundskolan. Beslutet kommer att påverka tusentals lärare. Därför lanseras nu Koda i skolan, ett nytt läromedel som ska göra det enkelt för lärare att komma igång med programmering. Koda i skolan har tagits fram av den ideella föreningen Kodcentrum och edtechbolaget EdQu.

Koda i skolan är ett läromedel som tagits fram för att på ett inspirerande sätt öka förståelsen för programmering och digitalt skapande bland lärare och elever i grundskolan. Allt innehåll har en tydlig koppling till läroplanen och har utvecklats tillsammans med pilotskolorna Vittra Brotorp i Hallonbergen, Enbacksskolan i Tensta och Lugnets skola i Hammarby Sjöstad.
- Målet med Koda i skolan är att ge lärare en introduktion till programmering och digitala verktyg som enkelt går att använda i den egna undervisningen utan att tappa den viktiga kopplingen till läroplanen. Vi ser att många lärare gärna vill komma igång men saknar tid och konkreta exempel på hur de ska göra och därför känns det väldigt roligt att äntligen göra materialet tillgängligt för alla lärare via kodboken.se och EdQus läromedelsportal, säger Lisa Söderlund, pedagog och projektledare för Kodcentrum.
Koda i skolan är ett läromedel i två kompletterande delar. En del består av lektionsmaterial som finns tillgängligt på kodboken.se som tagits fram tillsammans med Kodcentrums samarbetspartners Spotify och spelstudion Paradox Interactive. På www.edqu.se kan elever och lärare träna och lära sig om kod. Här kan läraren också testa och utvärdera om eleverna har ökat sin förståelse efter att ha jobbat med övningar på kodboken.se.
Med Koda i skolan kan elever och lärare även lära sig mer om vad datalogiskt tänkande, programmering och digital kompetens innebär. I korta avsnitt under samlingsnamnet “Fatta koden” ges vardagsnära förklaringar och exempel på begrepp som kan upplevas abstrakta och krångliga.
- Med Koda i skolan ville vi skapa något som kan vara lärorikt och ögonöppnande både för elever och lärare. Med pilotskolornas feedback och idéer har vi landat i något som vi tror verkligen möter ett behov och kan skapa ett kunskapslyft. Vi hoppas att så många som möjligt passar på (både barn och vuxna) och experimenterar med Koda i skolan, säger Viktor Sebes på EdQu.
Materialet finns tillgängligt på kodboken.se och edqu.se. Det fortsätter att utvecklas tillsammans med skolor i hela landet under resten av året. Projektet är finansierat inom ramen för Vinnovas satsning på digitalisering av framtidens skola och utöver EdQu så medverkat grundskolan Vittra Brotorp, Informator Utbildning, Spotify och Obviuse i projektet. 
Kontakt för Kodcentrum och EdQu
Maria Fabricius 
Presskontakt 
Tel: 076-308 57 23
Mejl: maria.fabricius@number10.se
Om Kodcentrum
Kodcentrum vill bidra till att fler barn och unga får upp ögonen för IT och programmering, oavsett socioekonomisk bakgrund eller kön. Vi ser att grundläggande kunskaper i programmering och digitalt skapande är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och tjänster.
Genom lokala samarbeten med skolor, bibliotek och företag engagerar vi lärare som själva vill komma igång med programmering i klassrummet, bibliotek som vill bredda sin verksamhet till att även inkludera digitalt skapande, och företag inom IT-sektorn som vill involvera sina anställda att vara förebilder för nästa generations kodare. Skolan står inför ett stort kunskapslyft för att erbjuda alla elever likvärdig digital kompetens och grundläggande programmeringskunskaper. Som stöd samlar Kodcentrum det pedagogiska material och de erfarenheter som gjorts under de fyra terminer som våra kodstugor har varit igång.
Om EdQu
EdQu låter lärare använda och skapa läromedel på nya sätt. Vi vill att fördelarna med digitalisering ska synas och kännas när elever och lärare jobbar med våra läromedel. För läraren innebär detta att det i varje läromedel finns inbyggda verktyg som stödjer läraren i undervisningen och visar upp lärandet efter varje lektion. Vi tror också att varje lärare har full koll på sitt klassrum och att de därför även borde ha det över sina läromedel. Vår filosofi är därför att släppa vårt innehåll fritt för våra användare, så att de själva kan skapa sitt skräddarsydda läromedel.
EdQu erbjuder idag en uppsättning läromedel för grundskola och gymnasium, samt skapar anpassade läromedel och analyser för skolor och huvudmän. Med hjälp av smart adaptivitet och genomtänkt gamification vill vi utmana och hjälpa varje elev att utveckla sina kunskaper, samt låta lärare och skolledare följa varje elevs lärande i detalj.
Informator är stolt huvudsponsor till Kodcentrum som arbetar för att få fler barn och ungdomar intresserade av programmering . Läs mer här


400 barn programmerar i Blå hallen

Den 28 mars genomförs Stadshushacket, där 400 femteklassare tar över Blå hallen i Stadshuset. Under lekfulla former utforskar de kodning tillsammans med sina lärare och programmerare från näringslivet. Till Gyllene salen bjuds ytterligare 100 lärare in för att lära mer om att koda i skolan. Stadshushacket arrangeras av den ideella föreningen Kodcentrum tillsammans med Stockholm stads programmeringskommission.
– Stadhushacket är en fantastisk möjlighet att visa styrkan i när skola, näringsliv och ideell sektor samarbetar kring programmering. Det förenar en otroligt rik samling kompetenser och tillsammans arbetar vi mot ett och samma mål, att uppmuntra fler barn att utforska en ny och spännande värld tillsammans med sina lärare, säger Emelie Dahlström, generalsekreterare för Kodcentrum.

Kodcentrum arrangerar Stadshushacket tillsammans med Stockholms stads programmeringskommission och sina näringslivsparterns Spotify, Microsoft, Informator, Sigma och Ericsson. Barn och unga, lärare och yrkesverksamma programmerare arbetar tillsammans i Blå hallen i Stockholms Stadshus för att introduceras till programmering. I Gyllene salen erbjuds ytterligare 100 lärare möjligheten att testa på olika program och former för att komma igång med programmering i klassrummet. Med ett färskt regeringsbeslut om att programmering ska in i läroplanen under 2018 blir Stadshushacket ett startskott för ett långsiktigt arbete där lärare har en otroligt viktig roll och är i behov av både stöd och inspiration.

För att kunna samla hela 400 femteklassare till eventet har näringslivspartnern Microsoft bidragit genom att låna ut 100 Surface- enheter till Stadshushacket.
Till Stadshushacket är 400 femteklassare från 14 olika stadsdelar i Stockholm stad inbjudna. Tillsammans med kodande förebilder från bland annat Spotify, Microsoft, Informator, Sigma och Ericsson kommer deltagarna att få skapa digitala berättelser om hjältar. Syftet är att utveckla förståelse och färdigheter som är viktiga i en alltmer digitaliserad värld, oavsett vilket yrke eleverna i slutändan väljer.


De 100 lärare som bjudits in till lärarspåret i Gyllene salen har möjlighet att välja mellan fem olika workshops som leds av Kodcentrums näringslivspartners. I Gyllene salen kommer de deltagande lärarna att få välja mellan fem workshops; Koda musik i SonicPi med Spotify, Medioteket presenterar Roboteket, Minecraft Education Edition med Microsoft, Ger verktyget god formativ feedback? med EdQu och Upptäck Scratch med Vetenskapens hus.
Maria Fabricius 


Presskontakt
Tel: 076-308 57 23
Kontakt för Stockholm stad
Mika Metso
Borgarrådssekreterare
Tel: 076-122 92 47


Om Kodcentrum
Kodcentrum vill bidra till att fler barn och unga får upp ögonen för IT och programmering, oavsett socioekonomisk bakgrund eller kön. Vi ser att grundläggande kunskaper i programmering och digitalt skapande är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och tjänster.
I den svenska huvudstaden har programmerare blivit det vanligaste yrket och efterfrågan på skickliga talanger inom detta område är stor. Denna snabba utveckling ställer helt nya krav på utbildningssystemet i sin helhet – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskolor och universitet.


Stockholms stads programmeringskommission, som leds av skolborgarrådet Olle Burell och där Kodcentrum medverkar, samlar representanter från skola, näringsliv och ideell sektor. Målet är att bidra med kunskap och idéer som utvecklar undervisningen och förbättrar alla elevers lärande och måluppfyllelse kring programmering och digital kompetens.
–Samarbetet med Kodcentrum och näringslivet kring Stadshushacket är en milstolpe i vårt arbete att öka Stockholmselevernas förståelse och nyfikenhet för programmering. Satsningen är en viktig del i att möta den allt mer digitaliserade arbetsmarknaden och säkra Sveriges position som innovationsledande, säger Olle Burell, skolborgarråd i Stockholm Stad.
– Stadhushacket är otrolig möjlighet för fler barn att utveckla sitt digitala skapande och därför är vi glada att kunna bidra med volontärer och låna ut 100 Surface-enheter för barnen att koda på. Tillsammans med övriga medverkande arbetar vi för att ge fler barn möjlighet att lära sig koda och långsiktigt öka intresset för programmering bland unga, säger Joke Palmkvist, ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft.
Om Stadshushacket
Inför Stadshushacket har eleverna att jobbat med temat ”hjältar” i klassrummet. De har diskuterat hjältar i vardagen, i spel, film och böcker. Vilka hjältar är det som skildras? Vilka gör det inte? Vilka tycker klassen är hjältar? Tillsammans har klasserna att hittat på hjälte-gruppnamn och hjältemärken som sedan blir deras gruppindelning under Stadshushacket. I Stadshuset delas klasserna på två och matchas med en vänklass från en annan stadsdel. I Blå hallen kommer eleverna sedan att jobba två och två med sina hjältar och programmera digitala hjälteberättelser.
Kontakt för Kodcentrum
Genom lokala samarbeten med skolor, bibliotek och företag engagerar vi lärare som själva vill komma igång med programmering i klassrummet, bibliotek som vill bredda sin verksamhet till att även inkludera digitalt skapande, och företag inom IT-sektorn som vill involvera sina anställda att vara förebilder för nästa generations kodare. Skolan står inför ett stort kunskapslyft för att erbjuda alla elever likvärdig digital kompetens och grundläggande programmeringskunskaper. Som stöd samlar Kodcentrum det pedagogiska material och de erfarenheter som gjorts under de fyra terminer som våra kodstugor har varit igång.
Redan idag finns allt vårt material tillgängligt helt gratis på sajten Kodboken.se. Mer material riktat mot skolan tas fram i ett projekt finansierat av Vinnova och lanseras den 5 april 2017. Kodcentrums huvudsponsorer är Spotify, Informator, Microsoft, Sigma och Ericsson.
Om Programmeringskommissionen 
Stockholm har bestämt sig för att försvara sin position som en av världens smartaste städer. För att lyckas med detta är tillgången till personer utbildade inom datavetenskap och digital produkt- och tjänsteutveckling avgörande faktorer. Staden har skapat en programmeringskommission som under en tvåårsperiod ska ta fram ett antal förslag och rekommendationer. Målet är att genom Stockholms stads skolor öka både den generella digitala kompetensen och den mer specifika kompetensen inom programmering, som gör att vi får ännu fler utbildade programmerare såväl som andra experter inom digital produkt- och tjänsteutveckling.Var börjar man för att VINNA?

Du vill konkurrera effektivt och snabbt justera din verksamhet för att möta förändringar på marknaden. Du vill dra nytta av nyvunna insikter och lärdomar. Vissa lyckas vrida och knåda sina erbjudanden till framgång, inte bara en gång, utan uthålligt och ständigt. YouTube var ursprungligen en dating-site, och Nokia ändrade sin affär från gummistövlar till mobiltelefoner när företaget var 100 år gammalt. Det är aldrig försent, förutom när det verkligen är för sent, som Nokia smärtsamt fick erfara 20 år senare. Genom att anpassa sig och fokusera på kunden lyckas man förmodligen bättre än andra.

I Eurovision Song Contest 2006 tävlade Carola, mer vältränad än någonsin, med större hårsvall, kraftigare vindmaskin, den bästa sångrösten och med en rejäl schlagerdänga till låt. Hur vinner man över det, tänkte ett gäng i Finland. Hur hittar man massor av nya röstare utan att stjäla Carolas? Svaret var att klä ut sig till ett monster, och ställa upp med en låt som bygger på lite hårdrocksriff. Helt plötsligt hade man fått upp en helt ny grupp till telefonerna som kunde rösta fram Lordi till vinnare. Genom att inte tävla MOT alla andra kan man förmodligen hitta bättre sätt att vinna kunder.

Effektiva marknadsstrategier och modeller, som till exempel Blue Sea - Red Sea, kan användas för att definiera om spelplanen är till din fördel för att skapa marknader utan konkurrens, som i Lordis fall. Du bör investera på ett fokuserat sätt för att skapa tydlig separation gentemot konkurrenterna genom att satsa på din unika innovationsvektor, som till exempel Geoffrey Moore beskriver i sin bok Escape Velocity.

Genom att systematiskt och medvetet söka markader och kunder, och ständigt justera allt eftersom man får ny kunskap, kan man helt klart förbättra sina chanser. Grunden till detta beskrivs väl i Eric Ries bok The Lean Startup, och hjälper oss att hitta rätt, som till exempel YouTube gjorde.

Tyvärr är det inte alltid så enkelt att få det att fungera. Kanske har du framgångsrikt skapat agila och resurseffektiva team - men ändå lyckas dom inte åstadkomma måleffektivitet i stor skala, och intäkterna är inte lika stora som du skulle önska. Ditt företag är fast i den löpande verksamheten, och det är svårt att förnya och styra snabbt.

Budgetar skapas långt i förväg, med stor möda. Efter endast ett par månader på det nya budgetåret är dom gamla och inte längre relevanta. Företag bedöms på hur väl resultat stämmer med budget, snarare än hur väl de anpassar sig till verkligheten. Ni jämförs med statiska mått istället för hur väl ni presterar relativt andra. Mål, resursallokeringar, och prognoser blandas ihop i en och samma siffra. Budgetar tilldelas ofta till projekt, istället för värdeflöden, produkter eller “releasetåg." Vi vet ju hur mycket teamen och produktionskapaciteten kommer att kosta, men projektet används i stället med onödig administration och suboptimeringar som följd.

Ofta startas projekt i en snabbare takt än ni som organisation klarar att slutföra, vilket orsakar trafikstockningar, multitasking och långsam time-to-market. Projektet som koncept är inte effektivt när en kontinuerlig leverans av värde behövs. Trots massor av tid och ansträngningar i styrgruppsmöten för att sätta upp och organisera projekt, så är bemanningen svår och takten för långsam. Det finns massor av slöserier här. Det är annorlunda nu. Allt går mycket fortare och det som fungerade förut gör inte det längre. Visst måste det finnas bättre sätt?

VARFÖR ÄR DET annorlunda nu?

Makten har flyttats från producenterna till kunderna. Kunden är nu din nya chef. Förut var det bara en fråga om att uppfylla efterfrågan, och om du gjorde det på ett effektivt sätt och i stor skala, kunde du göra en stor vinst. Nu måste du kunna skapa och leverera det kunden vill ha, när kunden vill ha det. Du måste dessutom till och med förtjusa kunden. Det räcker nämligen inte att bara uppfylla kraven. 

Det finns massor av bevis där ute i världen. En av de vanligaste citerade källorna är The Shift Index av Deloitte Center för Edge. The Shift Index 2011 visade en mycket negativ bild av amerikanska företag. Shift Index 2016 visar fortfarande en liknande situation. En 50-årig nedgång i ekonomisk prestanda och lönsamhet fortsätter. Sammanfattningsvis:
  • Trots fantastisk ny teknik och ständigt ökande produktivitet, är det svårt att dra nytta av möjligheterna.
  • Prestanda mätt som avkastning på tillgångar (ROA) i företag är fortfarande en fjärdedel av vad den var 1965.
  • Resultaten hos både den övre kvartilen (25%) av företag och nedre kvartilen fortsätter att minska, men den undre kvartilen är mycket värre.
  • Frekvensen av misslyckande för ledande företag fortsätter att accelerera.
  • Den övre kvartilen av företag visar något ökande avkastning till aktieägarna, medan i undre kvartilen förstörs aktieägarvärde i allt snabbare takt.
  • Andelen engagerade medarbetare ligger fortfarande bara strax över 13%.
  • Detta påskyndas av globaliseringen och digitaliseringen, vilket resulterar i ständigt ökande konkurrens och allt lägre inträdeshinder. Detta innebär i sin tur att den hastighet med vilken strategier och produkter förlorar sin konkurrensfördel ökar.

Den tid då företag enkelt kunde förutse efterfrågan, och fokusera på att uppfylla denna efterfrågan till lägsta kostnad är sedan länge förbi.

Momentan och ögonblicklig efterfrågan driver nu produkter och tjänster, och endast de som tillräckligt snabbt kan svara kommer att lyckas. För att nå ännu större framgång, kan företag hitta ny efterfrågan genom att skapa nya kunder och marknader genom kontinuerlig innovation och effektiva strategier.

Börja med STRATEGIN

Agil portföljförvaltning handlar om att exekvera strategi på ett effektivt sätt. Detta innebär att det först måste finnas en tydlig strategi. Strategin måste förankras av en Vision och Mission för företaget, och vara förenliga med ambitionerna och förmågorna. I dagens snabbrörliga värld, måste strategierna uppdateras kontinuerligt för att vara effektiva, och valideras med med experiment och data.

Richard Rumelt beskriver i sin bok Good Strategy - Bad Strategi, att en bra strategi bör innehålla följande element för att vara användbar:
  • En diagnos av utmaningen
  • En vägledande policy
  • Koordinerade åtgärder eller actions

Många organisationer förvirrar strategi med ambitioner, optimistiska ekonomiska mål, beslutsamhet, eller helt enkelt floskler och “Fluff.” En strategi skall vara det sätt man skall agera för att övervinna utmaningen eller vinna helt enkelt. 

ITERERA STRATEGI

Skapa en process och kultur där du etablerar en takt — kadens — med vilken du som kontinuerligt ifrågasätter och förfinar din strategi. Det är troligt (nästan helt säkert) att antingen villkoren på marknaden eller världen kommer att förändrats, eller att din respons behöver justeras baserat på empiriska bevis från dina resultat och experiment, eller att du har lärt sig något nytt som du vill dra nytta av.

PLANERA för lärande, INTE BARA för genomförande av strategi

Om vi är överens om att ingen plan är optimal, och ingen strategi är perfekt, då är det lätt att förstå att det måste finnas en plan för lärande, inte bara utförande.

SKAPA FLOW

Det är viktigt att förstå värdeströmmen du arbetar i. Hur skapar man värde från insikter, behov eller problem? Hur förvandlar man dessa till produkter och tjänster som du säljer och levererar?

På företagsnivå finns det ett flöde av nya satsningar och initiativ som måste hanteras. Detta flöde måste samexistera med det befintliga värdeflödet. Att hantera detta är portföljförvaltning. Att skapa flow innebär att effektivt lotsa dessa genom ditt företag, i tur och ordning, så fort som möjligt, och med inbyggd kvalitet. Ju hårdare du kan prioritera och hålla antalet samtidiga saker på låg nivå , desto kortare kommer cykeltiden eller time-to-market att bli. Ju mindre varje leverabel är, desto snabbare blir ditt system. Med få och små föremål i processen, kommer flödet att bli mer synligt och effektivare. Det blir lättare att styra och följa upp att strategin och fokusering faktiskt händer.

EKONOMISTYRNING…

Med ekonomistyrning som är lika snabb och effektiv som portföljstyrningen så har man väsentligt större möjligheter att exekvera på ett bra sätt. Om man är kostnadsmedveten i VARJE beslut och ständigt utvärderar investeringar och prognoser, så kommer man att bli både snabbare och mer kostnadseffektiv. Med radikal transparens, rullande prognosfönster, och möjligheter att mäta ekonomiskt värdeskapande i flödet istället för bara resursutnyttjande och kostnadsanalys, så får man en möjlighet att hjälpa till att driva affär och portfölj framåt.

HITTA BALANSERNA

Det krävs en balans mellan disciplin, struktur, standarder och effektivitet å ena sidan, och utforskning, nätverk, innovation och kreativitet å andra sidan. Som tur är fungerar dessa sidor nästan bättre ihop. Struktur och säkerhet skapar möjligheter att vara radikal och lite galen utan att följderna riskerar att ta kål på oss. Men det är en ständig balansgång som krävs. Ibland måste man välja en för tillfället bra kompromiss mellan två extrempositioner, men förvånansvärt ofta kan man åstadkomma både och. Som till exempel specialisering eller generalisering. Genom att skapa team och medarbetare som är T-shaped (specialister inom ett eller några områden men generalister inom flera) får man det bästa av båda. 

ETT HELT SYSTEM

Om man sätter samman allt detta i ett system där man organiserar sig för snabbhet, begränsar mängden samtidiga initiativ i arbete, synkroniserar, visualiserar, skapar en kadens som puls i organisationen, anpassar styrning och ekonomisk modell, prioriterar strikt, och fokuserar på att skapa värde för kunder — då får man vad vi kallar för agil portföljstryning och agil business.


Lär er mer i kursen AgilPortföljstyrning


Välkommen!

Kursledare:
Per Brandt, Knowit

Lean Management and Development coach

5 ”inte” som gjort AI 2.0 het

I mars gjorde tillämpad AI stora rubriker igen. Den här gången var det machine learning (ML) med neurala nät i poker, Deep Stack. Vad är det som gör detta senaste framsteg intressant bland forskare, arkitekter och företag som provar big data och ML? Det går att sammanfatta i 5 stycken ”inte”:

1. Deep Stack kräver inte en superdator, utan klarar sig med laptop och ett Nvidia grafikkort som en vanlig tonårsgamer skulle räkna som rätt normalt.

2. Michael Bowlings forskarteam är inte från Oxford, Cambridge, eller ett amerikanskt universitet, utan från Edmonton och Prag.

3. Segermarginalen mot mänskliga motspelare var inte liten, snarare förkrossande. 11 pokerproffs slutförde hela turneringen mot Deep Stack, vardera 3000 spelomgångar. Alla förlorade.

4. Inslag av trädbeskärning med heuristisk sökning och sparse lookahead: de artificiella neurala näten (ANN) i Deep Stack söker inte igenom hela sökrymden av möjliga spelsituationer (ett astronomiskt tal, med 170 nollor), utan iterativt från aktuellt läge ner till en limit (depth bound), där ett beräknat värde hintar om hur mycket det brukar vara värt att fortsätta spela vidare på just den grenen i sökträdet, och värdet baseras på miljontals spelsituationer som samma ANN fått lösa under träningsfasen (dvs ett estimat utifrån nätets erfarenhet eller inlärda ”intuition”). Kombinationen gav run-time svarstider på bara 3 sekunder i snitt.

5. Pokerspelet utgår hela tiden från information som inte är fullständig (om motspelarens kort och spelet i övrigt). Det gör Deep Stack till ett genombrott i en gren av AI som hittills hållit sig till spel med fullständig information: schack, Go, Dam, mm där spelarna ser samma spelbräda. Bowling och hans team har därmed banat vägen för applikationer på en rad områden där ofullständig information om motparten är det vanliga: internetsäkerhet, ekonomi och förhandlingar, auktioner och budgivning, försäljning och kontrakt, försvar och spaning, bedrägeriprevention, oanmälda kontroller, diplomati, m m. Som svenska IDG:s CFO World beskrev ML i oktober: att ”automatiskt” göra ­organisationen smartare.


I vintras hamnade AI-poker i rampljuset med Libratus på superdator, utvecklad vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh (Sandholm & Brown). Är man konspiratoriskt lagd börjar man undra över gåtfulla big-data samband mellan AI och hockeystäder. Ordet/kommentarfältet är fritt. Edmonton, Prag, Pittsburgh, även Helsingfors och en av Finlands mest citerade forskare, Teuvo Kohonen – inte direkt poker, men googla gärna Dimesionality Reduction eller Self Organizing Maps.


(Källa: Wikimedia)Lärare på Informator, modellerings- och arkitekturkonsult på Kiseldalen.com
huvudförfattare: UML Extra Light (Cambridge University Press) och Growing Modular (Springer).

Advanced UML2 Professional (OCUP cert-nivå 3 av 3). Milan samarbetar med Informator sedan 1996 inom Arkitektur ( T1101 , T1430) och Modellering (T2715, T2716).Så hittar du flow i jobbet

Har du någonsin upplevt att hur något du gör fångar just din totala uppmärksamhet, att du känner flyt? Du glömmer både tid och rum - du är i din bubbla. Du har full kontroll över vad som händer och du skulle kunna hålla på hur länge som helst. Om ja, då har du fått uppleva det som inom psykologin kallas  flow.

Flow i arbetet är något som många av oss önskar kunde ske bara vi knäppte med fingrarna. Riktigt så enkelt är det inte. Men vad är det då som triggar fram flow i jobbet?

För dig som inte är bekant med flow så är det ett begrepp som används mest inom psykologin. Det är ett tillstånd som sker när människan sjunker helt in i en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som den får en djup känsla av kontroll.

Första gången jag hörde ordet flow var under en presentation på mitt första jobb där jag jobbade som testare. Presentationen hölls av en kille som gång på gång upprepa ordet flow och berättade om hur flow kan uppstå i arbeten. Efter hans presentation bestämde jag mig för att få till ”flowet” i mitt arbete och började jobba effektivt med rätt fokus på de testfall som då skulle testas… Det gick sådär!
Nu, några år senare och några projekt mer erfaren har jag annan uppfattning av begreppet än vad jag hade som en nyexaminerad testare. För mig handlar det mest om att ha de rätta kunskaperna. Vi kan uppleva flow när vi får möjlighet att använda en hög grad av våra färdigheter i utmanande situationer. Balansen måste finnas där och det spelar ingen roll vilket yrke det handlar om.

Utmanande uppgifter där man inte har tillräckliga färdigheter kan ge stress och ångest samtidigt som det kan leda till tristess och minskat engagemang när du har färdigheterna, men inte tillräckligt utmanande arbetsuppgifter. Därför krävs det balans.

Så, vad krävs för att få  flow i arbetet då?


Svaret är enkelt: Ha den rätta kompetensen och färdigheten och att låta de komma till användning i arbetet. Det krävs även ett gott socialt klimat, det vill säga tillit i arbetsgruppen samt möjligheter till samarbete och nytänkande. Flowet uppstår egentligen av den starka drift vi människor har, att med egen förmåga kunna ta oss an en utmanande uppgift. Vi vill uppleva den eufori som flow kan ge oss och vi kan inte uppnå samma eufori genom att bara upprepa något. Vi behöver större utmaningar. Vi drivs av att få lära oss nya saker och just därför är det väldigt viktigt att vi får utbildning och kunskap. När vi sedan får använda dem – då upplever vi flow!

Parinaz Sabzikar,
Test Engineer, System Verification
Informator har ett brett utbud av kurser inom IT och tillsammans med System Verification kan vi erbjuda flera spännande kurser inom Krav & Test. Se alla våra kurser inom Krav & Test här

Varför kan samarbete ibland bli så utmanande? Hur kan man förbättra det?

Även med de bästa intentioner fungerar samarbete olika väl med olika personer. Vad beror det på att vi har lättare med vissa och svårare med andra personer?

När det händer något eller när vi interagerar med andra människor observerar vi bara en del av hela skeendet eller händelsen, vi ser bara den delen av verkligheten som stämmer överens med vår egen världsbild. Vi gör antaganden. Vi drar slutsatser (vilket vi ska fortsätta att göra), det vi dock ska vara försiktiga med är att inte helt lita på våra slutsatser, de kan vara nära eller långt ifrån sanningen. Det vi bör göra är att ta reda på vad de andra behöver för att det ska fungera. Det blir naturligtvis mycket mer utmanande om någon inte bryr sig om gruppens bästa, utan bara om sig själv.

 Bra samarbete förutsätter att man kommunicerar med ett genuint intresse för de andras situation. Som exempel kan man vilja jobba effektivt, men om sättet att jobba går ut över andras effektivitet är det naturligtvis inte effektivt totalt sätt.

Vi människor tenderar också att tro att mitt sätt att arbeta och leva är det bästa för alla andra också. Men vi är mycket olika och har olika behov. På arbetet behövs personer med olika syn för t.ex. kreativ problemlösning och företagets överlevnad. Det gäller att bredda sina vyer för att förstå människor med olika syn och låta det berika istället för att se det som bara hinder.


Vilka innersta behov människor har finns i verktyget Reiss Motivationsprofil, RMP. Vi har dessa behov till olika grad, vilket gör individer unika. Det är dessa behov som styr individers motivation. Vi har lättare för personer med profiler med liknande värderingar som våra egna. RMP visar hur man får mer förståelse och kan kommunicera med människor med motsatta behov. Människor som har gjort profilen har t.ex. sagt att de önskar att de hittat verktyget tidigare.

På Informators kurs ”RMP motivationsprofiler för individ och grupp – för bättre samarbete” lär du dig att hantera samarbetssituationer med olika typer av personer, v.v. Läs mer om kursen här.

Kursledare Aila Kekkonen
Fil.kand i företagsekonomi, Stockholms Universitet,
Dipl. organisationskonsult, Humanova, Stockholm,
Certifierad RMP coach och facilitator.


Arbetar som konsult gällande teamutveckling och personalutveckling. Har mångårig erfarenhet att jobba för företag i olika branscher av olika storlekar, i svenska och internationella projekt. Arbetsspråk: svenska, engelska och finska

Mitt i värsta deadline-stressen körde jag över en hund!

Jag körde över en hund mitt i den mest hektiska arbetsdagen. Bara ett par timmar före deadline! Då fick jag återigen bekräftelse på hur bra det är att ha en metod som snabbt och flexibelt kan dämpa oönskade känslor!

17 februari var deadline.Vi hade förberett en ambitiös ansökan under några veckors hårt arbete. Nu skulle jag bara köpa frimärken och göra sista genomläsningen innan jag skulle lägga ansökan på postlådan med snabbpost.

Det hade hunnit bli sent och det var mörkt ute. Min arbetsdag var inte slut än. Med frimärkena säkert placerade i plånboken körde jag lugnt hemåt.

Från ingenstans kom en hund springande i full fart. Det sa bara KADABABANG_DUNS_DUNS_DUNK, igen och igen under bilen. Dunkandet tog aldrig slut, kändes det som.

Först bara skrek jag rätt ut. Jag fick till slut stopp på bilen, andades djupt och gick ut till hunden som nu omfamnades av ägaren och hennes kompis medan kompisens jycke stod bredvid.
- Lever han? Jo, det gjorde han. - Men det kommer han inte göra länge till! Jag såg ju hur du körde rätt över honom! skrek den förtvivlade matten.

Aningen darrbent själv så skjutsade jag hunden, ägaren, kompisen med sin hund till djursjukhuset. Ägaren var helt otröstlig och upprepade att hunden skulle dö. Jag använde mina stressreduktionsmetoder för att under körningen ta ned min egen stress och nervositet. Samtidigt pratade jag med ägaren och kompisen om tro på livet.

- Är ni inte kloka! sa ägaren till oss. - Han kan inte överleva detta, det är ju fullständigt omöjligt! Han blev ju överkörd och jag såg det med mina egna ögon!

Medan vi körde mot djursjukhuset ringde jag receptionen. Vi fick beskedet att sjukhuset hade fullt! Vi fick adressen till ett annat djursjukhus i stan. Jag läste den högt för att ägarens kompis skulle skulle skriva av den. Hon hade inga glasögon på sig, men krafsade ned adressen och telefonnumret.

Med jämna mellanrum skrek hunden av smärta och försökte göra sig fri bakom huvudet på mig. Lätt stressande för mig som samtidigt försökte köra fort men säkert på det hala underlaget i mörkret.

Jag ringde andra djursjukhuset. Telefonkö! - Kör hit med akut sjuka djur i alla fall, även om ni inte kommer fram på telefon! sa telefonsvararen.

Nu bad jag kompisen att guida mig så vi skulle hitta rätt. Min smartphone var upptagen av att stå i kö. Hon hade bara ägarens telefon och begrep inte hur man skulle göra. Bilens GPS gick inte heller.

Där satt jag; Mörkt. Halt väglag. Bråttom. Kvidande, sprattlande skadad hund. Två traumatiserade kvinnor i baksätet. Hittar inte själv till sjukhuset. Deadline närmar sig med stormsteg.

Nu samlade sig ägaren tillräckligt för att kunna guida oss rätt till djursjukhuset. Hunden levde ännu och togs in direkt på bår.

På hemvägen tog jag med kompisen och hennes hund i bilen. Hon mådde fysiskt illa av chocken som höll på att släppa och oroade sig förtvivlat mycket, framförallt för sin väninna.

Hon undrade vad jag hade gjort med fingrarna på ratten tidigare. Jag förklarade att det var en metod för stressreducering. Jag behövde köra en session stressreducering själv nu; jag hade kvar viktiga delar av min arbetsdag och kände mig ännu inte lugn. Så jag erbjöd henne att vi skulle göra det tillsammans medan jag körde henne hem. Det var så skönt för oss båda! Efter en dryg kvart var vi känslomässigt balanserade, och kände istället lugn och tillförsikt. Olyckan rev inte med oss på samma sätt som förut. Vi hade återigen full tillgång till våra förnuft.

Underbart att ha ett sådan här metod! Alltid till hands.

Supertrött och samtidigt oändligt tacksam över att kvällen ändå slutade efter omständigheterna så bra. Jag hade kunnat skjutsa matte till djursjukhuset och också fått hjälpa kompisen med hennes trauma. Mina egna nerver var på insidan igen. Och jag hann leverera ansökan på tid! 

TÄNK OM du hade ett flexibelt verktyg för att snabbt reglera intensiteten på dina oönskade känslor? Till och med när du kör bil eller pratar med andra! 
TÄNK OM du själv kunde använda detta agila verktyg, gång på gång?
TÄNK OM verktyget var gratis och resultatet ofta bestående?

I kursen Agil Emotionell Reglering får du lära dig att effektivt reglera ditt eget känslotillstånd med hjälp av Emotional Freedom Techniques (EFT), även mitt uppe i den hektiska arbetsdagen…! 

Efter kursen förstår du metoden, och hur det kommer sig att något så löjligt enkelt kan vara så rasande effektivt. Du har fått öva så att du kan fortsätta själv för att neutralisera eller reglera intensiteten på dina oönskade känslor. Ofta med permanenta resultat. Du har också fått lära dig hur du installerar en mental bro till vad du hellre skulle vilja känna, om den där störande känslan skulle göra sig påmind igen.


Välkommen! Sara Bern


Bloggare: Sara Bern

Sara Bern på Golden Opportunity jobbar till vardags som Agil konsult och coach. Hon är civilingenjör och har tillägnat sig mycket kunskap inom stress- och smärtforskning, epigenetik, biovetenskap såväl som neurovetenskap. Sara är certifierad Avancerad EFT terapeut och styrelseledamot i EFT förbundet – Yrkesförbundet för EFT och knacknings-metoder. Sara har jobbat med Agil Emotionell Reglering för många olika yrkeskategorier, allt från agila utvecklingsteam på Cybercom,

ingenjörer, lärare, läkare och entreprenörer till chefer. Följ Sara Bern på LinkedIn.

Vill du inspirera nästa generations kodare?

Den 28 mars bjuder Kodcentrum och Stockholm Stads programmeringskommission in till ett superhackathon i Blå hallen Stadshuset. Det är en dag då hundratals femteklassare under lekfulla former får utforska programmering och digitalt berättande med hjälp av Kodboken.se, på temat hjältar! Nu söker vi en massa peppade volontärer. Vill du vara med? 

Fyll i ditt intresse här och ange koden *Informator*


Som volontär kommer du att:
jobba i ett team med andra kodande volontärer och klassens lärare
i ditt team guida och inspirera 30 femteklassare med att skapa digitala hjälteberättelser i Scratch 
få vara med i Stockholms stads och Kodcentrums satsning på att inspirera till programmering och digitalt skapande i skolan
spendera en eftermiddag i underbara Blå hallen och skapa historia med nästa generations kodare!
Plats: Blå hallen, Stadshuset, Hantverkargatan 1, Stockholm
Förmöte: 21 mars, kl 17.00-18.00 på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57,  för genomgång av upplägg och en introduktion till Scratch.

De medverkande skolorna har valts ut av utbildningsförvaltning med en representation av femteklassare från Stockholm Stads 14 stadsdelar. Eleverna har redan fått i uppdrag att jobba fram egna hjältar i klassrummet. I Stadshuset kommer du som volontär hjälpa dem att få liv i hjältarna i en digital berättelse.
När: 28 mars kl 12.00-16.00
Plats: Blå hallen, Stadshuset, Hantverkargatan 1, Stockholm 
Förmöte: 21 mars, kl 17.00-18.00 på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57,  för genomgång av upplägg och en introduktion till Scratch.

Huvudsponsorer