Var börjar man för att VINNA?

Du vill konkurrera effektivt och snabbt justera din verksamhet för att möta förändringar på marknaden. Du vill dra nytta av nyvunna insikter och lärdomar. Vissa lyckas vrida och knåda sina erbjudanden till framgång, inte bara en gång, utan uthålligt och ständigt. YouTube var ursprungligen en dating-site, och Nokia ändrade sin affär från gummistövlar till mobiltelefoner när företaget var 100 år gammalt. Det är aldrig försent, förutom när det verkligen är för sent, som Nokia smärtsamt fick erfara 20 år senare. Genom att anpassa sig och fokusera på kunden lyckas man förmodligen bättre än andra.

I Eurovision Song Contest 2006 tävlade Carola, mer vältränad än någonsin, med större hårsvall, kraftigare vindmaskin, den bästa sångrösten och med en rejäl schlagerdänga till låt. Hur vinner man över det, tänkte ett gäng i Finland. Hur hittar man massor av nya röstare utan att stjäla Carolas? Svaret var att klä ut sig till ett monster, och ställa upp med en låt som bygger på lite hårdrocksriff. Helt plötsligt hade man fått upp en helt ny grupp till telefonerna som kunde rösta fram Lordi till vinnare. Genom att inte tävla MOT alla andra kan man förmodligen hitta bättre sätt att vinna kunder.

Effektiva marknadsstrategier och modeller, som till exempel Blue Sea - Red Sea, kan användas för att definiera om spelplanen är till din fördel för att skapa marknader utan konkurrens, som i Lordis fall. Du bör investera på ett fokuserat sätt för att skapa tydlig separation gentemot konkurrenterna genom att satsa på din unika innovationsvektor, som till exempel Geoffrey Moore beskriver i sin bok Escape Velocity.

Genom att systematiskt och medvetet söka markader och kunder, och ständigt justera allt eftersom man får ny kunskap, kan man helt klart förbättra sina chanser. Grunden till detta beskrivs väl i Eric Ries bok The Lean Startup, och hjälper oss att hitta rätt, som till exempel YouTube gjorde.

Tyvärr är det inte alltid så enkelt att få det att fungera. Kanske har du framgångsrikt skapat agila och resurseffektiva team - men ändå lyckas dom inte åstadkomma måleffektivitet i stor skala, och intäkterna är inte lika stora som du skulle önska. Ditt företag är fast i den löpande verksamheten, och det är svårt att förnya och styra snabbt.

Budgetar skapas långt i förväg, med stor möda. Efter endast ett par månader på det nya budgetåret är dom gamla och inte längre relevanta. Företag bedöms på hur väl resultat stämmer med budget, snarare än hur väl de anpassar sig till verkligheten. Ni jämförs med statiska mått istället för hur väl ni presterar relativt andra. Mål, resursallokeringar, och prognoser blandas ihop i en och samma siffra. Budgetar tilldelas ofta till projekt, istället för värdeflöden, produkter eller “releasetåg." Vi vet ju hur mycket teamen och produktionskapaciteten kommer att kosta, men projektet används i stället med onödig administration och suboptimeringar som följd.

Ofta startas projekt i en snabbare takt än ni som organisation klarar att slutföra, vilket orsakar trafikstockningar, multitasking och långsam time-to-market. Projektet som koncept är inte effektivt när en kontinuerlig leverans av värde behövs. Trots massor av tid och ansträngningar i styrgruppsmöten för att sätta upp och organisera projekt, så är bemanningen svår och takten för långsam. Det finns massor av slöserier här. Det är annorlunda nu. Allt går mycket fortare och det som fungerade förut gör inte det längre. Visst måste det finnas bättre sätt?

VARFÖR ÄR DET annorlunda nu?

Makten har flyttats från producenterna till kunderna. Kunden är nu din nya chef. Förut var det bara en fråga om att uppfylla efterfrågan, och om du gjorde det på ett effektivt sätt och i stor skala, kunde du göra en stor vinst. Nu måste du kunna skapa och leverera det kunden vill ha, när kunden vill ha det. Du måste dessutom till och med förtjusa kunden. Det räcker nämligen inte att bara uppfylla kraven. 

Det finns massor av bevis där ute i världen. En av de vanligaste citerade källorna är The Shift Index av Deloitte Center för Edge. The Shift Index 2011 visade en mycket negativ bild av amerikanska företag. Shift Index 2016 visar fortfarande en liknande situation. En 50-årig nedgång i ekonomisk prestanda och lönsamhet fortsätter. Sammanfattningsvis:
  • Trots fantastisk ny teknik och ständigt ökande produktivitet, är det svårt att dra nytta av möjligheterna.
  • Prestanda mätt som avkastning på tillgångar (ROA) i företag är fortfarande en fjärdedel av vad den var 1965.
  • Resultaten hos både den övre kvartilen (25%) av företag och nedre kvartilen fortsätter att minska, men den undre kvartilen är mycket värre.
  • Frekvensen av misslyckande för ledande företag fortsätter att accelerera.
  • Den övre kvartilen av företag visar något ökande avkastning till aktieägarna, medan i undre kvartilen förstörs aktieägarvärde i allt snabbare takt.
  • Andelen engagerade medarbetare ligger fortfarande bara strax över 13%.
  • Detta påskyndas av globaliseringen och digitaliseringen, vilket resulterar i ständigt ökande konkurrens och allt lägre inträdeshinder. Detta innebär i sin tur att den hastighet med vilken strategier och produkter förlorar sin konkurrensfördel ökar.

Den tid då företag enkelt kunde förutse efterfrågan, och fokusera på att uppfylla denna efterfrågan till lägsta kostnad är sedan länge förbi.

Momentan och ögonblicklig efterfrågan driver nu produkter och tjänster, och endast de som tillräckligt snabbt kan svara kommer att lyckas. För att nå ännu större framgång, kan företag hitta ny efterfrågan genom att skapa nya kunder och marknader genom kontinuerlig innovation och effektiva strategier.

Börja med STRATEGIN

Agil portföljförvaltning handlar om att exekvera strategi på ett effektivt sätt. Detta innebär att det först måste finnas en tydlig strategi. Strategin måste förankras av en Vision och Mission för företaget, och vara förenliga med ambitionerna och förmågorna. I dagens snabbrörliga värld, måste strategierna uppdateras kontinuerligt för att vara effektiva, och valideras med med experiment och data.

Richard Rumelt beskriver i sin bok Good Strategy - Bad Strategi, att en bra strategi bör innehålla följande element för att vara användbar:
  • En diagnos av utmaningen
  • En vägledande policy
  • Koordinerade åtgärder eller actions

Många organisationer förvirrar strategi med ambitioner, optimistiska ekonomiska mål, beslutsamhet, eller helt enkelt floskler och “Fluff.” En strategi skall vara det sätt man skall agera för att övervinna utmaningen eller vinna helt enkelt. 

ITERERA STRATEGI

Skapa en process och kultur där du etablerar en takt — kadens — med vilken du som kontinuerligt ifrågasätter och förfinar din strategi. Det är troligt (nästan helt säkert) att antingen villkoren på marknaden eller världen kommer att förändrats, eller att din respons behöver justeras baserat på empiriska bevis från dina resultat och experiment, eller att du har lärt sig något nytt som du vill dra nytta av.

PLANERA för lärande, INTE BARA för genomförande av strategi

Om vi är överens om att ingen plan är optimal, och ingen strategi är perfekt, då är det lätt att förstå att det måste finnas en plan för lärande, inte bara utförande.

SKAPA FLOW

Det är viktigt att förstå värdeströmmen du arbetar i. Hur skapar man värde från insikter, behov eller problem? Hur förvandlar man dessa till produkter och tjänster som du säljer och levererar?

På företagsnivå finns det ett flöde av nya satsningar och initiativ som måste hanteras. Detta flöde måste samexistera med det befintliga värdeflödet. Att hantera detta är portföljförvaltning. Att skapa flow innebär att effektivt lotsa dessa genom ditt företag, i tur och ordning, så fort som möjligt, och med inbyggd kvalitet. Ju hårdare du kan prioritera och hålla antalet samtidiga saker på låg nivå , desto kortare kommer cykeltiden eller time-to-market att bli. Ju mindre varje leverabel är, desto snabbare blir ditt system. Med få och små föremål i processen, kommer flödet att bli mer synligt och effektivare. Det blir lättare att styra och följa upp att strategin och fokusering faktiskt händer.

EKONOMISTYRNING…

Med ekonomistyrning som är lika snabb och effektiv som portföljstyrningen så har man väsentligt större möjligheter att exekvera på ett bra sätt. Om man är kostnadsmedveten i VARJE beslut och ständigt utvärderar investeringar och prognoser, så kommer man att bli både snabbare och mer kostnadseffektiv. Med radikal transparens, rullande prognosfönster, och möjligheter att mäta ekonomiskt värdeskapande i flödet istället för bara resursutnyttjande och kostnadsanalys, så får man en möjlighet att hjälpa till att driva affär och portfölj framåt.

HITTA BALANSERNA

Det krävs en balans mellan disciplin, struktur, standarder och effektivitet å ena sidan, och utforskning, nätverk, innovation och kreativitet å andra sidan. Som tur är fungerar dessa sidor nästan bättre ihop. Struktur och säkerhet skapar möjligheter att vara radikal och lite galen utan att följderna riskerar att ta kål på oss. Men det är en ständig balansgång som krävs. Ibland måste man välja en för tillfället bra kompromiss mellan två extrempositioner, men förvånansvärt ofta kan man åstadkomma både och. Som till exempel specialisering eller generalisering. Genom att skapa team och medarbetare som är T-shaped (specialister inom ett eller några områden men generalister inom flera) får man det bästa av båda. 

ETT HELT SYSTEM

Om man sätter samman allt detta i ett system där man organiserar sig för snabbhet, begränsar mängden samtidiga initiativ i arbete, synkroniserar, visualiserar, skapar en kadens som puls i organisationen, anpassar styrning och ekonomisk modell, prioriterar strikt, och fokuserar på att skapa värde för kunder — då får man vad vi kallar för agil portföljstryning och agil business.


Lär er mer i kursen AgilPortföljstyrning


Välkommen!

Kursledare:
Per Brandt, Knowit

Lean Management and Development coach

5 ”inte” som gjort AI 2.0 het

I mars gjorde tillämpad AI stora rubriker igen. Den här gången var det machine learning (ML) med neurala nät i poker, Deep Stack. Vad är det som gör detta senaste framsteg intressant bland forskare, arkitekter och företag som provar big data och ML? Det går att sammanfatta i 5 stycken ”inte”:

1. Deep Stack kräver inte en superdator, utan klarar sig med laptop och ett Nvidia grafikkort som en vanlig tonårsgamer skulle räkna som rätt normalt.

2. Michael Bowlings forskarteam är inte från Oxford, Cambridge, eller ett amerikanskt universitet, utan från Edmonton och Prag.

3. Segermarginalen mot mänskliga motspelare var inte liten, snarare förkrossande. 11 pokerproffs slutförde hela turneringen mot Deep Stack, vardera 3000 spelomgångar. Alla förlorade.

4. Inslag av trädbeskärning med heuristisk sökning och sparse lookahead: de artificiella neurala näten (ANN) i Deep Stack söker inte igenom hela sökrymden av möjliga spelsituationer (ett astronomiskt tal, med 170 nollor), utan iterativt från aktuellt läge ner till en limit (depth bound), där ett beräknat värde hintar om hur mycket det brukar vara värt att fortsätta spela vidare på just den grenen i sökträdet, och värdet baseras på miljontals spelsituationer som samma ANN fått lösa under träningsfasen (dvs ett estimat utifrån nätets erfarenhet eller inlärda ”intuition”). Kombinationen gav run-time svarstider på bara 3 sekunder i snitt.

5. Pokerspelet utgår hela tiden från information som inte är fullständig (om motspelarens kort och spelet i övrigt). Det gör Deep Stack till ett genombrott i en gren av AI som hittills hållit sig till spel med fullständig information: schack, Go, Dam, mm där spelarna ser samma spelbräda. Bowling och hans team har därmed banat vägen för applikationer på en rad områden där ofullständig information om motparten är det vanliga: internetsäkerhet, ekonomi och förhandlingar, auktioner och budgivning, försäljning och kontrakt, försvar och spaning, bedrägeriprevention, oanmälda kontroller, diplomati, m m. Som svenska IDG:s CFO World beskrev ML i oktober: att ”automatiskt” göra ­organisationen smartare.


I vintras hamnade AI-poker i rampljuset med Libratus på superdator, utvecklad vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh (Sandholm & Brown). Är man konspiratoriskt lagd börjar man undra över gåtfulla big-data samband mellan AI och hockeystäder. Ordet/kommentarfältet är fritt. Edmonton, Prag, Pittsburgh, även Helsingfors och en av Finlands mest citerade forskare, Teuvo Kohonen – inte direkt poker, men googla gärna Dimesionality Reduction eller Self Organizing Maps.


(Källa: Wikimedia)Lärare på Informator, modellerings- och arkitekturkonsult på Kiseldalen.com
huvudförfattare: UML Extra Light (Cambridge University Press) och Growing Modular (Springer).

Advanced UML2 Professional (OCUP cert-nivå 3 av 3). Milan samarbetar med Informator sedan 1996 inom Arkitektur ( T1101 , T1430) och Modellering (T2715, T2716).Så hittar du flow i jobbet

Har du någonsin upplevt att hur något du gör fångar just din totala uppmärksamhet, att du känner flyt? Du glömmer både tid och rum - du är i din bubbla. Du har full kontroll över vad som händer och du skulle kunna hålla på hur länge som helst. Om ja, då har du fått uppleva det som inom psykologin kallas  flow.

Flow i arbetet är något som många av oss önskar kunde ske bara vi knäppte med fingrarna. Riktigt så enkelt är det inte. Men vad är det då som triggar fram flow i jobbet?

För dig som inte är bekant med flow så är det ett begrepp som används mest inom psykologin. Det är ett tillstånd som sker när människan sjunker helt in i en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som den får en djup känsla av kontroll.

Första gången jag hörde ordet flow var under en presentation på mitt första jobb där jag jobbade som testare. Presentationen hölls av en kille som gång på gång upprepa ordet flow och berättade om hur flow kan uppstå i arbeten. Efter hans presentation bestämde jag mig för att få till ”flowet” i mitt arbete och började jobba effektivt med rätt fokus på de testfall som då skulle testas… Det gick sådär!
Nu, några år senare och några projekt mer erfaren har jag annan uppfattning av begreppet än vad jag hade som en nyexaminerad testare. För mig handlar det mest om att ha de rätta kunskaperna. Vi kan uppleva flow när vi får möjlighet att använda en hög grad av våra färdigheter i utmanande situationer. Balansen måste finnas där och det spelar ingen roll vilket yrke det handlar om.

Utmanande uppgifter där man inte har tillräckliga färdigheter kan ge stress och ångest samtidigt som det kan leda till tristess och minskat engagemang när du har färdigheterna, men inte tillräckligt utmanande arbetsuppgifter. Därför krävs det balans.

Så, vad krävs för att få  flow i arbetet då?


Svaret är enkelt: Ha den rätta kompetensen och färdigheten och att låta de komma till användning i arbetet. Det krävs även ett gott socialt klimat, det vill säga tillit i arbetsgruppen samt möjligheter till samarbete och nytänkande. Flowet uppstår egentligen av den starka drift vi människor har, att med egen förmåga kunna ta oss an en utmanande uppgift. Vi vill uppleva den eufori som flow kan ge oss och vi kan inte uppnå samma eufori genom att bara upprepa något. Vi behöver större utmaningar. Vi drivs av att få lära oss nya saker och just därför är det väldigt viktigt att vi får utbildning och kunskap. När vi sedan får använda dem – då upplever vi flow!

Parinaz Sabzikar,
Test Engineer, System Verification
Informator har ett brett utbud av kurser inom IT och tillsammans med System Verification kan vi erbjuda flera spännande kurser inom Krav & Test. Se alla våra kurser inom Krav & Test här

Varför kan samarbete ibland bli så utmanande? Hur kan man förbättra det?

Även med de bästa intentioner fungerar samarbete olika väl med olika personer. Vad beror det på att vi har lättare med vissa och svårare med andra personer?

När det händer något eller när vi interagerar med andra människor observerar vi bara en del av hela skeendet eller händelsen, vi ser bara den delen av verkligheten som stämmer överens med vår egen världsbild. Vi gör antaganden. Vi drar slutsatser (vilket vi ska fortsätta att göra), det vi dock ska vara försiktiga med är att inte helt lita på våra slutsatser, de kan vara nära eller långt ifrån sanningen. Det vi bör göra är att ta reda på vad de andra behöver för att det ska fungera. Det blir naturligtvis mycket mer utmanande om någon inte bryr sig om gruppens bästa, utan bara om sig själv.

 Bra samarbete förutsätter att man kommunicerar med ett genuint intresse för de andras situation. Som exempel kan man vilja jobba effektivt, men om sättet att jobba går ut över andras effektivitet är det naturligtvis inte effektivt totalt sätt.

Vi människor tenderar också att tro att mitt sätt att arbeta och leva är det bästa för alla andra också. Men vi är mycket olika och har olika behov. På arbetet behövs personer med olika syn för t.ex. kreativ problemlösning och företagets överlevnad. Det gäller att bredda sina vyer för att förstå människor med olika syn och låta det berika istället för att se det som bara hinder.


Vilka innersta behov människor har finns i verktyget Reiss Motivationsprofil, RMP. Vi har dessa behov till olika grad, vilket gör individer unika. Det är dessa behov som styr individers motivation. Vi har lättare för personer med profiler med liknande värderingar som våra egna. RMP visar hur man får mer förståelse och kan kommunicera med människor med motsatta behov. Människor som har gjort profilen har t.ex. sagt att de önskar att de hittat verktyget tidigare.

På Informators kurs ”RMP motivationsprofiler för individ och grupp – för bättre samarbete” lär du dig att hantera samarbetssituationer med olika typer av personer, v.v. Läs mer om kursen här.

Kursledare Aila Kekkonen
Fil.kand i företagsekonomi, Stockholms Universitet,
Dipl. organisationskonsult, Humanova, Stockholm,
Certifierad RMP coach och facilitator.


Arbetar som konsult gällande teamutveckling och personalutveckling. Har mångårig erfarenhet att jobba för företag i olika branscher av olika storlekar, i svenska och internationella projekt. Arbetsspråk: svenska, engelska och finska

Mitt i värsta deadline-stressen körde jag över en hund!

Jag körde över en hund mitt i den mest hektiska arbetsdagen. Bara ett par timmar före deadline! Då fick jag återigen bekräftelse på hur bra det är att ha en metod som snabbt och flexibelt kan dämpa oönskade känslor!

17 februari var deadline.Vi hade förberett en ambitiös ansökan under några veckors hårt arbete. Nu skulle jag bara köpa frimärken och göra sista genomläsningen innan jag skulle lägga ansökan på postlådan med snabbpost.

Det hade hunnit bli sent och det var mörkt ute. Min arbetsdag var inte slut än. Med frimärkena säkert placerade i plånboken körde jag lugnt hemåt.

Från ingenstans kom en hund springande i full fart. Det sa bara KADABABANG_DUNS_DUNS_DUNK, igen och igen under bilen. Dunkandet tog aldrig slut, kändes det som.

Först bara skrek jag rätt ut. Jag fick till slut stopp på bilen, andades djupt och gick ut till hunden som nu omfamnades av ägaren och hennes kompis medan kompisens jycke stod bredvid.
- Lever han? Jo, det gjorde han. - Men det kommer han inte göra länge till! Jag såg ju hur du körde rätt över honom! skrek den förtvivlade matten.

Aningen darrbent själv så skjutsade jag hunden, ägaren, kompisen med sin hund till djursjukhuset. Ägaren var helt otröstlig och upprepade att hunden skulle dö. Jag använde mina stressreduktionsmetoder för att under körningen ta ned min egen stress och nervositet. Samtidigt pratade jag med ägaren och kompisen om tro på livet.

- Är ni inte kloka! sa ägaren till oss. - Han kan inte överleva detta, det är ju fullständigt omöjligt! Han blev ju överkörd och jag såg det med mina egna ögon!

Medan vi körde mot djursjukhuset ringde jag receptionen. Vi fick beskedet att sjukhuset hade fullt! Vi fick adressen till ett annat djursjukhus i stan. Jag läste den högt för att ägarens kompis skulle skulle skriva av den. Hon hade inga glasögon på sig, men krafsade ned adressen och telefonnumret.

Med jämna mellanrum skrek hunden av smärta och försökte göra sig fri bakom huvudet på mig. Lätt stressande för mig som samtidigt försökte köra fort men säkert på det hala underlaget i mörkret.

Jag ringde andra djursjukhuset. Telefonkö! - Kör hit med akut sjuka djur i alla fall, även om ni inte kommer fram på telefon! sa telefonsvararen.

Nu bad jag kompisen att guida mig så vi skulle hitta rätt. Min smartphone var upptagen av att stå i kö. Hon hade bara ägarens telefon och begrep inte hur man skulle göra. Bilens GPS gick inte heller.

Där satt jag; Mörkt. Halt väglag. Bråttom. Kvidande, sprattlande skadad hund. Två traumatiserade kvinnor i baksätet. Hittar inte själv till sjukhuset. Deadline närmar sig med stormsteg.

Nu samlade sig ägaren tillräckligt för att kunna guida oss rätt till djursjukhuset. Hunden levde ännu och togs in direkt på bår.

På hemvägen tog jag med kompisen och hennes hund i bilen. Hon mådde fysiskt illa av chocken som höll på att släppa och oroade sig förtvivlat mycket, framförallt för sin väninna.

Hon undrade vad jag hade gjort med fingrarna på ratten tidigare. Jag förklarade att det var en metod för stressreducering. Jag behövde köra en session stressreducering själv nu; jag hade kvar viktiga delar av min arbetsdag och kände mig ännu inte lugn. Så jag erbjöd henne att vi skulle göra det tillsammans medan jag körde henne hem. Det var så skönt för oss båda! Efter en dryg kvart var vi känslomässigt balanserade, och kände istället lugn och tillförsikt. Olyckan rev inte med oss på samma sätt som förut. Vi hade återigen full tillgång till våra förnuft.

Underbart att ha ett sådan här metod! Alltid till hands.

Supertrött och samtidigt oändligt tacksam över att kvällen ändå slutade efter omständigheterna så bra. Jag hade kunnat skjutsa matte till djursjukhuset och också fått hjälpa kompisen med hennes trauma. Mina egna nerver var på insidan igen. Och jag hann leverera ansökan på tid! 

TÄNK OM du hade ett flexibelt verktyg för att snabbt reglera intensiteten på dina oönskade känslor? Till och med när du kör bil eller pratar med andra! 
TÄNK OM du själv kunde använda detta agila verktyg, gång på gång?
TÄNK OM verktyget var gratis och resultatet ofta bestående?

I kursen Agil Emotionell Reglering får du lära dig att effektivt reglera ditt eget känslotillstånd med hjälp av Emotional Freedom Techniques (EFT), även mitt uppe i den hektiska arbetsdagen…! 

Efter kursen förstår du metoden, och hur det kommer sig att något så löjligt enkelt kan vara så rasande effektivt. Du har fått öva så att du kan fortsätta själv för att neutralisera eller reglera intensiteten på dina oönskade känslor. Ofta med permanenta resultat. Du har också fått lära dig hur du installerar en mental bro till vad du hellre skulle vilja känna, om den där störande känslan skulle göra sig påmind igen.


Välkommen! Sara Bern


Bloggare: Sara Bern

Sara Bern på Golden Opportunity jobbar till vardags som Agil konsult och coach. Hon är civilingenjör och har tillägnat sig mycket kunskap inom stress- och smärtforskning, epigenetik, biovetenskap såväl som neurovetenskap. Sara är certifierad Avancerad EFT terapeut och styrelseledamot i EFT förbundet – Yrkesförbundet för EFT och knacknings-metoder. Sara har jobbat med Agil Emotionell Reglering för många olika yrkeskategorier, allt från agila utvecklingsteam på Cybercom,

ingenjörer, lärare, läkare och entreprenörer till chefer. Följ Sara Bern på LinkedIn.

Vill du inspirera nästa generations kodare?

Den 28 mars bjuder Kodcentrum och Stockholm Stads programmeringskommission in till ett superhackathon i Blå hallen Stadshuset. Det är en dag då hundratals femteklassare under lekfulla former får utforska programmering och digitalt berättande med hjälp av Kodboken.se, på temat hjältar! Nu söker vi en massa peppade volontärer. Vill du vara med? 

Fyll i ditt intresse här och ange koden *Informator*


Som volontär kommer du att:
jobba i ett team med andra kodande volontärer och klassens lärare
i ditt team guida och inspirera 30 femteklassare med att skapa digitala hjälteberättelser i Scratch 
få vara med i Stockholms stads och Kodcentrums satsning på att inspirera till programmering och digitalt skapande i skolan
spendera en eftermiddag i underbara Blå hallen och skapa historia med nästa generations kodare!
Plats: Blå hallen, Stadshuset, Hantverkargatan 1, Stockholm
Förmöte: 21 mars, kl 17.00-18.00 på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57,  för genomgång av upplägg och en introduktion till Scratch.

De medverkande skolorna har valts ut av utbildningsförvaltning med en representation av femteklassare från Stockholm Stads 14 stadsdelar. Eleverna har redan fått i uppdrag att jobba fram egna hjältar i klassrummet. I Stadshuset kommer du som volontär hjälpa dem att få liv i hjältarna i en digital berättelse.
När: 28 mars kl 12.00-16.00
Plats: Blå hallen, Stadshuset, Hantverkargatan 1, Stockholm 
Förmöte: 21 mars, kl 17.00-18.00 på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57,  för genomgång av upplägg och en introduktion till Scratch.

Huvudsponsorer


Gant-chart in Excel?

Possible!

Many times, you need to be very creative to create advanced good-looking charts in Excel. It is not as easy as many of us knows.

Here in Tieturi and Informator we have created a great new class for visualizing in Excel. 19 April in Finnish in Helsinki and in Stockholm in Swedish April 20 and May 26. 

Here is one goodies we cover, a Gant-chart.It is a simple stacked bar chart where one data series is made invisible (fill none, border no border).  The x-axis is formatted as date. The issue here is the date format if you want to start your chart at a specific date. You have only date serial number you can use. Therefore, I typed the start day in a cell with general number format to get the correct serial number, here 42795. After that, I copy this number to the Format Axis minimum box.


Y-axis I have put in reverse order so I get the action 1 on top and the last action at bottom. After that, I have formatted different parts of the Chart a little so it is more readable, like x-axis date format and location in the chart etc.

Interested? Come and enjoy our class in either Helsinki or Stockholm and have fun with Excel! Read more about the course Excel power workshop here.
Boris Isaksson, jobbar som senior konsult på Tieturi – Informator. 
Boris har jobbat med Excel och rapportering ända sedan 1980-talet och även varit med och byggt olika applikationer till företag relaterade just till Excel och rapportering.

Här är 7 konsekvenser GDPR får för dina utvecklare

Det är inte bara vd och cio som behöver oroa sig för införandet av dataskyddsförordningen nästa år. Det blir utvecklare som får göra grovjobbet.

Här följer ett utdrag från artikeln 7 konsekvenser GDPR får för dina utvecklare av reporter Lars Danielsson på IDG

Att dataskyddsförordningen, även känt som GDPR, som börjar gälla i EU 25 maj 2018 kommer att få konsekvenser har nog de flesta förstått. Medborgares rätt att ”bli glömda” och till dataportabilitet, och begränsningar för vilka persondata företag och myndigheter får lagra är bara några exempel, liksom kravet på att ha en personuppgiftsansvarig.
Det är också nytt är även att även tredjepart som tjänsteleverantör, webbhotell och molnleverantörer kan få böter om de slarvar med skyddet av persondata.
Att inte följa GDPR kan bli dyrt. Det kan kosta upp till fyra procent av omsättningen eller 20 miljoner euro i böter, det som är högst.
Men vem blir det som får göra jobbet med att modifiera existerande applikationer och databaser? Och dessutom ta höjd för dataskyddsfrågor i designen av nya lösningar? Jo, det blir i hög utsträckning utvecklare som får den bollen i sina knän.
Här berättar konsulterna Kristoffer Arfvidson och Patrick Bladh på Basalt om sju direkta konsekvenser för utvecklare, som dataskyddsförordningen medför.
1. Mer att utveckla
Helt plötsligt ställs en massa nya krav på hur data ska hanteras när de väl hamnat i databaser. Lösningar för datainsamling som tuffat på i åratal utan problem måste nu ses över och modifieras, kanske till och med skrotas för att ersättas med nya.
Någon måste designa och bygga de tekniska lösningar som krävs för att uppfylla alla nya krav som GDPR medför. Skriva koden helt enkelt, bygga om formulär, skriva nya sql-satser, samt tänka ut vilken information som skall sparas och på vilket sätt.
2. Existerande information blir en riskfaktor
Hur ofta har du som utvecklare funderat över hur avlusningsinformation och logginformation hanteras? Det är dags att göra det nu, eftersom datatjuvar potentiellt kan härleda information utifrån sådana datakällor. Det gäller framför allt under drift, men kanske även under utvecklingsfasen, beroende på vilka data som används då. Det senare gäller speciellt under agilt arbete då nya funktioner utvecklas parallellt med drift av applikationer.
3. Extremt svårt att avidentifiera data
”Det är inget problem, vi avidentifierar bara data”, kanske du har hört någon säga? Men det är sannerligen ett problem. Det är i själva verket extremt svårt att avidentifiera data på ett säkert sätt. Räkna med att lägga mycket tid och möda på det, om det behövs.
4. Påverkan på tidsplan och budget
Mer utvecklingsjobb medför, naturligtvis, fler jobbade timmar, flera utvecklare och framflyttade deadlines. Det fattar utvecklare, men fattar chefer och affärsansvariga det? Och om de fattar det, accepterar de det? Åtminstone projektledare och utvecklingschefer behöver se över sina argument.
5. Allmänt ökade kostnader
Man behöver inte bara ta hänsyn till direkt utvecklingsrelaterade kostnadsökningar. Det ambitiösare säkerhetsarbete som blir följden av GDPR kostar mer pengar i största allmänhet. Från vilka budgetar ska de pengarna tas? Som utvecklingsansvarig får man se upp så man inte blir sittande med Svarte Petter, i det här fallet att ansvara för allmänna it-säkerhetskostnader för applikationer som byggs.
6. Ställ krav på tjänsteleverantörer
Glöm inte säkerheten i den underliggande plattformen. Vilka krav behöver man ställa på sina leverantörer? Se till att inte du som utvecklare blir ansvarig för sådant som andra bör ordna.
7. Nya infallsvinklar på databaser
De nya kraven på datahantering medför inte bara jobbiga punktinsatser. Som utvecklare, arkitekt och designansvarig måste man ta på sig en kanske helt ny tänkarmössa. Det handlar om att se på databaser från ett angreppsperspektiv för att förstå hur de ska säkras.
Förutom att fundera på hur angrepp kan förhindras måste man anta att datatjuven redan slagit till. Hur kan man minska konsekvenserna om data blir stulna? Hur kan man säkerhetskopiera data så att de fortfarande är enkla att hantera? Vad finns det för möjligheter att upptäcka om en incident pågår eller har inträffat?

Kristoffer Arfvidson och Patrick Bladh pratade om GDPR:s konsekvenser för utvecklare på konferensen Swetugg i Stockholm nyligen. Det är en tvådagarskonferens för Dotnetutvecklare som lockade 460 besökare under två dagar, som kunde lyssna på 49 föredrag.
GDPR står för General Data Protection Regulation.


Informator anordnar en heldagsworkshop med advokat Malin Edmar från Advokatfirman EdmarLaw AB som, tillsammans med sin kollega Karl-Hugo Engdahl, benar ut vilka nya krav som följer med den kommande nya dataskyddsförordningen - GDPR, med konkreta tips på hur du kan förbereda dig, ditt företag och kunderna inför den. Läs mer om kursen här.90minutes – Den slagkraftiga utbildningen på 90 minuter

90minutes är ett moduluppbyggt utbildningskoncept där du under 90 minuter fokuserar på en specifik funktion, önskar få en snabb överblick av ett program eller lösning för ett specifikt problem. Grunden i 90minutes är att du på ett slagkraftigt sätt kan öka din kompetens genom att endast lära sig det du behöver.

Konceptet är flexibelt och består i dagsläget av en katalog av 95 fördefinierade utbildningsmoduler. Exempel på moduler du kan välja bland är: 

1. Excel, Analysera område – Hitta information i stora datamängder
2. PowerPoint, Flashigare.pptx – Gör presentationen mer levande
3. Outlook, Ordning i inkorgen – Inboxen är inte bara en samling mail
    Moduler kan också skapas helt efter dina behov.

En 90minutes modul har en varaktighet på 90 minuter med fokusering främst på ett moment i ett Office-program som t.ex. Analysera område, en introduktion till ett program med ”Börja använda …” eller kombination av program. Detta kan vara t.ex. Kommunicera med Skype för företag + Outlook + OneNote + OneDrive, för att se synergieffekter mellan de olika programmen.

Konceptet kan även användas för utbildning i andra programvaror som Microsoft Project etc.

Webinar är metoden för att genomföra 90minutes
Webinar är metoden för att genomföra utbildningen direkt via nätet till din egen dator på din arbetsplats eller annan plats i realtid.


Inför varje Webinar distribueras en inbjudningslänk, dokumentation i PDF-format med en övningsfil för varje 90minutes modul. Samtidigt ställer utbildaren några frågeställningar angående problemet, för att väcka en nyfikenhet och aktivitet hos deltagaren före Webinariet.

Exempel på Webinar med 90minutesmoduler
Exempel på Webinar med kombinationer av 90minutesmoduler kan vara:

Anders håller förutom utbildningar med 90minutes via Webinar, https://informator.se//utbildningsformer/webinar/webinar-sessioner , också  kurser inom de flesta områdena inom Microsoft Office. Alla kurser hittar du på Informators samlingssida för användarutbildningar
5 Ways AI 2.0 Affects Architects: why GUI goes API

Applied AI got its second wind from big data, Internet of Things (IoT), and adaptive Content Delivery Networks (CDN). Ever since compilers moved from rocket science “AI” to everyday life, each AI wave heightens the crossbar of automation toward more complex tasks. AI in the 2010’s utilizes much more interaction of components and things (in IoT) than human-machine interaction (HMI), and has an impact on the entire architectural landscape, modeling, requirements, and more.


1. Cheaper big data
IoT enables millions of sensors from power plants, jet engines, cars, trains, medical electronics, athletes, endangered species, houses, surveillance, and more, to transfer large amounts of real-time data to big data stores. The decreasing cost of learning from big data boosts data driven AI. Among other things, the multitude of data makes welltried machine-learning technology deliver much smarter machines (Neural Networks, Evolutionary Algorithms, rule induction in general).

An increasing part of everyday life is in the virtual J hands of AI. The current crossbar lift offers high-skill, high-stake, high-responsibility decisions assisted, or sometimes even made, by AI. Last time I arrived to Swedish snow and winds, aboard a new 737, I was fascinated by the precise touchdown under harsh conditions. The captain told us that the crew’s task during landing was to “monitor that the systems worked”. I looked it up on the web, and found that Boeing and Airbus had several airliner types certified for autolanding already. Down to earth J indeed, compared to spacey cyber dreams of the past, or even to the tech side of dynamic analysis of a time series, or inferring if a set of patterns indicates an interesting situation or diagnosis, or adaptively learning from real-time data streams...

2. Less HMI
On one hand, improved HMI increased job satisfaction, and lessened both error rates and staff turnover. On the other hand, it diverted architectural focus away from the business-logic tier and from interactions that don’t involve humans. In other words, it improved the current state at the expense of this shift in most organizations. There are only tradeoffs in architecture, no free lunches...
Researchers gave us an advance notice 10+ years ago, when studies from Sweden indicated that business-IT users increasingly preferred “invisible” systems to flashy HMI and GUI.

3. Architecture

Few software architects were receptive to their message. Nevertheless, most advances in practice over the past decade are systems that either minimize or eliminate HMI: fly by wire, drones, train-control systems, driver assistants, driverless vehicles, etc.I belong to the minority who claimed this shift would happen quickly, see also this Sequence Diagram contrasted to Use Cases in thisarticle (on SearchSoftwareQuality, 2007), but I admit I overrated the speed by years. As Dr. Oren Etzioni of the Allen Institute for AI put it in a recent interview: Never mistake a clear view for a short distance—it will take some time.

Likely, the transition from a CRUD-editor architecture to semantic operations in the business-logic tier will continue to smarter operations/services along the lines of “Vehicle stability system On/Off” (without additional HMI). Therefore, process owners and domain experts are ever-more important stakeholders, in application projects as well as in architecture.

With IoT in mind, the bridge-building between SW architects and product architects (HW, manufactured components, services, etc.) will continue to spill over, from automotive and manufacturing to other sectors. Product-package configuration often kick-starts such bridging, but implies architectural “design to configure” upfront.

4. Modeling
Tangible-product architects tend to emphasize static properties and form, whereas their colleagues in SW are leaning to dynamic, that is, behavior, functionality. The ability of many configurators to combine functional configuration (starting from a wish list of behavior and functions) with component configuration (starting from a wish list of components and parameter values) comes in useful in merging both traditions.

Another useful tool is the ability of standard modeling languages (UML SysML) to combine static and dynamic diagrams into a meaningful whole, without a split of focus and “too much to see”. Animation takes them a step further, and makes a useful visual explanation of an architecture to a large number of roles in a large organization; animations typically trigger comments that are very similar across industry sectors, from automotive electronics or telcos to energy or finance with intricate legacy: “I see at last why the whole thing works at all”, no matter hand-made logic or machine-made.
Rules, decision trees, or diagrams (UML, SysML) are both easy to animate and comprehensible to testers and other stakeholders. This can be contrasted to an underlying neural network where the corresponding logic is more “hard-wired” (likely, as weight values on synapses between artificial neurons).

5. Requirements and V&V
As complexity and business logic move into the system, from HMI and users’ Post-It notes, specifications of internal logic become more precise: Diagrams, rules, formulas, decision tables, etc. Security and safety become important early on, as well as tests in the business-logic tier.
An important complement to design-stage walkthroughs are virtual “tests” of a design, such as simulated wind-tunnel tests in a CAD-package or animations of both hand-made and machine-induced behavior in key scenarios (in a similar way as State diagram and Sequence diagram animations in UML/SysML tools).

Summing up
Architecture is not exempt from AI’s impact on high-skill professions. AI affects the complexity of systems we design, the architectural tradeoffs we make, the priorities among stakeholders and requirements, the architecture development process, the ways we model and explain architectures, and the ranking of quality attributes such as security, safety, or testability.
IoT and AI turn much of our attention to component interaction, business logic, and data; to cut a long story short, the “GUI” of the future is an API.
Trainer at Informator, senior modeling and architecture consultant at Kiseldalen.com,
main author : UML Extra Light (Cambridge University Press) and Growing Modular (Springer), Advanced UML2 Professional (OCUP cert level 3/3).

Milan and Informator collaborate since 1996 on architecture, modelling, UML, requirements, analysis and design. In the next couple of months, you can meet him at Architecture ( T1101 , T1430, in English or Swedish) or Modeling courses ( T2715T2716 , in Swedish).

What do ITSM and SAM have to offer each other?Many of us working in the IT sphere have heard about ITSM and the ITIL Framework that puts best practise into wording. There are plenty of other frameworks and manifestos that also claim their piece to describe the same and other parts of IT’s reality. In this wealth of solutions and beliefs, I do miss a more wide spread discussion on one, in my view critical, part of IT.

The part that for most organisations stands for the same amount of money as personnel, i.e. their software expenditure. For most industries it stands for 30% of their IT budget and with an ongoing digitalisation and service-orientation, this has been and will be increasing. So in my view how to manage this part of IT effectively and efficiently deserves a spot among the books on DevOps, Agile, etc.


Because whether it’s a traditional purchased client-application, a hired server-license or some cloud solution, the way we need to manage these assets is still the same. The legal, financial, architectural and operational implications are as demanding and IT needs to deliver their part in a cost efficient and value-adding manner.


I am by far an IT Asset or License expert, but I do know that doing the right things in the right way benefits the business and bottom line. And this requires working with people, processes and tools, managing change. I had the opportunity to work with Software Asset Management issues for the first time some 6 years ago. Having worked a few years with ITSM and with some background in ISO9001 and CRM, our newly appointed License Manager and I embarked on a journey with the appropriate ISO Standard in our bags. As we proceeded a number of things became apparent to us:


-        An organisation can only take in a certain amount of new terminology and adapt to new ways of working. Managing organisational change for SAM is as critical as for ITSM. SAM affects all users in an organisation! Be considered.


-        Clear governance, stipulating policies, objectives, roles, responsibility and mandates is critical


-        A number of processes defined by the ISO 19770-1 are in principle the same as what ITIL describes. It would be a waste of time and resources not to make sure to incorporate SAM requirements into the existing ITSM processes.


-        In particular working with (Software) Asset identification and control, shows how determined one has to be if/when embarking on Configuration Management with probably an even larger scope.


-        Another area of SAM that plays a forefront role is Supplier and Contract Management. Handle it well and it will serve you well


-        At that time acquiring knowledge and sharing experience on SAM seemed, compared to the ITSM/ITIL community, almost non-existing or only available through software vendors.


-        Then also tools for inventory, metering, etc. to help SAM were in an early stage of the hype cycle. Good enough to support specific tasks for License Management, but not management tools that can streamline workflows and decision making.


Due to organisational changes we both engaged in other challenges, but while years passed these thoughts remained in the back of my mind. The last 2 years as an ITSM consultant I have had the opportunity to meet with many more organisations and it is clear that many still struggle (more or less conscious) with ITSM and SAM duties and initiatives not being synced.


While SAM overall was clearly less mature 6 years ago, it has gained traction. Then the methods and concepts to extend the ISO standard came primarily from the vendor side like Microsoft’s MOF. Now there is a recognised independent framework from IAITAM and the tools to support it have improved considerably. At the same time more and more the broader term ITAM is being used instead of SAM, including all IT-related Assets, like hardware, in the approach. And for what it’s worth it, ITIL has clearly sated SAM/ITAM is a critical element of successful IT Service Management.


While ITIL/ITSM, with all right, talks a lot about the importance of organisational capabilities, SAM has a much stronger case for why these should be up to specs: incompliance has tangible legal and direct financial consequences. So while audits (external or internal) can be regarded by some as a blessing to tidy things up once every now and then, the more mature License and Software Asset Managers whish for a more continuous management and continual improvement: to build and manage organisational capability. Within logistics no one closes down a distribution centre to do a yearly inventory. Stock taking is performed daily and integrated with other logistic duties.


The need for management of change becomes evident. Nothing major, rather an evolution that actually also can enrich the ITSM practises of an organisation and help to quantify benefits in monetary terms and risk management, something the CFO will like.


It means taking advance of existing implementation and process capabilities by involving for example your Service Level Manager(s) and Change Manager(s) in the adoption of existing processes to specific requirements from SAM. And be aware the benefits are in either direction: While adding SAM-oriented Change Models will help to make the “ITSM-based” Change Management more complete, data from Incidents and Service Requests will give an extra dimension to Asset data, when meeting suppliers during renegotiations.


This does indicate a certain maturity of the IT organisation, to be able to take advantage of the ITSM capabilities for SAM. But any CIO with a long term vision and strategy to contribute to the bottom line should include the opportunity given by matching these 2 practices once passed the phase of establishment.

//Maarten Merckx
Verksamhetskonsult på Olingo Consulting och ITIL utbildare hos Informator


Vill du lära dig mer om SAM kopplat till ITIL? Då är kursen  ITIL Lifecycle -Service Transition ett steg i rätt riktning. Klicka här för att se hela Informators utbud inom ITIL och ITSM.