Myt #3: När man jobbar agilt behövs inga experter

En av de absolut vanligaste vanföreställningarna med agil produktutveckling är att "alla i utvecklingsgruppen måste kunna allt lika bra, så vi behöver inga experter längre". Jag kan förstå tanken bakom detta mål, och även hur missförståndet uppstår. Låt oss kika närmare på detta.

Varför?

Finns det något bra med att alla kan exakt samma saker, exakt lika bra? Absolut! Ur ett riskperspektiv är det ju klockrent om vem som helst i gruppen kan bli påkörd av en buss utan att det påverkar det dagliga arbetet (den så kallade “bussfaktorn”). Om alla kan allt lika bra så spelar det ingen roll om det är Lisa eller Kalle som hamnar på sjukhus. "Fyll bara på med en generalist till så vi får återställer leveranskapaciteten!"


I Scrum-guiden står att läsa att teamet skall ha alla kompetenser som behövs för att leverera ett leveransklart inkrement av produkten. Om vi minimerar mängden variation inom vår utvecklarkår så blir det lättare att bygga ett sådant komplett team.

Varför inte?

Finns det då några nackdelar med utgångspunkten att "alla kan allt, lika bra"? Ja! En grundpelare inom agil systemutveckling är insikten om att värde är något annat än enbart "on scope, on budget, on time". Vi vill t ex ha en hållbar utvecklingstakt som gör att människor mår bra och trivs med arbetet, eftersom glada medarbetare är värdefulla för bolaget. Om varje människa slutar vara individuell, slutar ha sina intressen och områden de är extra duktiga inom, då har vi nått den perfekta matrisresursen: den där utvecklaren är som en siffra i ett kalkylark som går att placera i vilket team som helst utan någon särskild hemvist eller tillhörighet.


En sådan människa blir snabbt väldigt ensam, demotiverad, och kan lätt känna att han eller hon inte har ett eget värde. Man har ju inget unikt som man tillför gruppen. Hur länge skulle du stanna i en situation där du inte har något egetvärde? Där du inte tillför något som inte alla andra i gruppen också skulle kunna tillföra?

Tvärtom!

Istället värnar vi om individens inneboende motivation. Vi ser till att kombinera individens unika kompetens med andras kompetens i grupper som då får en stor bredd. Vi försöker skapa miljöer där det är fullt naturligt att man delar med sig av sin kunskap.


Det finns ett kunskapsideal som kallas “T-formade” individer. Ett T har en vertikal stapel. Det symboliserar att individen bör ha särskild djup kunskap inom ett fält. Det är denna djupa kompetens som gör att vi kan bygga avancerade, konkurrenskraftiga produkter. Men ett T har också ett horisontellt “tak”. Det symboliserar att individen bör ha en bredd i sin kompetens, så att han eller hon kan förstå något av de andra gruppmedlemmarnas specialiteter, och på så sätt se hur man kan samarbeta bättre


"Jag kanske inte kan skapa en ny prestandaprofil i lasttestningsprogramvaran, men när vår testexpert är sjuk så kan vi andra i alla fall hoppa in och köra de befintliga testen."


Detta sätt att organisera sig kallas för “tvärfunktionella arbetslag”. Att befolka dem med personer med både bredd och djup gör att vi både kan dra nytta av deras expertis, och deras förmåga att arbetsdela mellan sig. Att de besitter expertkunskaper inom olika områden gör att arbetslagen blir väldigt kompetenta när det gäller att lösa många olika sorters uppgifter. Det finns forskning som visar att grupper med en heterogen uppsättning erfarenheter och kompetenser presterar bättre än en homogent sammansatt grupp. Eller som en av principerna bakom det agila manifestet uttrycker det:


The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.


Om vi alla skall se ut, gå och vara likadana ut försvinner utrymmet för individen att utvecklas och frodas. Istället ser vi till att teamet som helhet innehåller alla relevanta kompetenser, i en bra mix. Myten är krossad. Jag avslutar med ytterligare en princip:


Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.


Lär dig Agile på riktigt hos Informator. Ta en titt på vår nya endagarskurs Introduktion till Agila metoder. Hela vårt utbud hittar du på Agile-sidan.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.