DavCast med Jonathan Worthington om Reactive Extensions

Reactive Extensions (Rx) är ett bibliotek för att komponera asynkrona och händelsebaserade program som använder observerbara samlingar och LINQ-style query operatörer.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.