Det är cementblandarens fel!!


De flesta ITIL-projekt är misslyckade. Med det påståendet kan det verka lite konstigt att jag är en av Informators ITIL-kursledare. Men jag står för påståendet. För så är det. De flesta ITIL-projekt är misslyckade.
Varför är det så? Låt oss bena ut det här. 
Tänk dig att du ska bygga ett hus. Vad behöver du då?
Dels behöver du byggelement och verktyg. Till exempel behöver du material till grund, väggar och tak och du behöver maskiner och verktyg som gör det möjligt att anlägga tomten och sätta ihop byggelementen till en helhet. Vi behöver även en ritning och byggplan som visar hur delarna passar ihop och i vilken ordning de ska komma på plats. Med ett gemensamt namn kan vi kalla dessa för resurser.
Räcker det? Känns som att det saknas något…
… jo visst ja, vi behöver ju kunskap att använda maskinerna och verktygen för att få ihop själva huset och vi behöver även konstruktionskompetens för att skapa ritningen. Utöver det behövs byggledarkompetens samt någon slags byggprocess för att säkerställa att ritningen och planen följs. Dessa kunskaper och processer kan vi kalla förmågor.
Det är rätt uppenbart att vi inte klarar oss utan den ena eller andra delen. Utan resurserna får vi självklart inte till något hus men även förmågorna är avgörande för ett lyckat husprojekt.
Den insikten saknas i de flesta ITIL-projekt.
ITIL är ett ramverk som beskriver de förmågor, dvs processer, modeller, roller och arbetssätt som är lämpliga för en lyckad tjänsteleverans inom IT. Tanken med ITIL-ramverket är att det ska användas som en  verktygslåda för att stödja verksamhetsutvecklingen.
Det som ofta saknas i misslyckade ITIL-projekt är kunskap om hur denna verktygslåda ska användas. Kunskap om vilka verktyg i lådan som ska användas och hur de ska användas. Samt kunskap om vilka verktyg som ska väljas bort. Ett vanligt misstag är att alla verktyg används samtidigt och dessutom på fel sätt.

Ett lyckat ITIL-projekt
, och dessa finns faktiskt, tar fasta på att det är viktigt att ta fram en tydlig målbild (jmfr med byggnadsritningen) samt en genomarbetad plan för hur målbilden ska uppnås (jmfr med byggplanen).
Att, när ITIL-projektet misslyckas, skylla på ITIL är som att skylla på cementblandaren om husprojektet går i stöpet.

Till slut vill jag passa på att gratulera Visma Retail till Årets ITSM-projekt!!
Ett bevis för att det faktiskt finns lyckade ITIL-projekt, eller snarare verksamhetsprojekt som använder verktygslådan ITIL. På ITSMf-konferensen 20;e mars utsågs nämligen Visma Retails projekt till årets projekt. Olingo var delaktiga i projektet som projektledare och expertstöd. Läs mer på www.olingo.se/aretsprojekt. 


Nästa gång tänkte jag berätta lite om varför jag har så svårt för uttrycket “Vi ska implementera ITIL....”.  


Hepp!

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.