Använd Power Pivot i Excel för att ge dina data ny mening!


Med Power Pivot kan du omvandla enorma mängder data till meningsfull information väldigt snabbt.


Några av fördelarna med att använda Power Pivot för Excel
  • Excel är ett verktyg som de flesta har. Man behöver bara lära sig nya funktioner
  • Hanterar stora datamängder på några sekunder
  • Ladda datauppsättningar från praktiskt taget vilken källa som helst inklusive databaser, data-feeds, Reporting Services och textfiler
  • Kraftfulla analytiska funktioner med språket DAGS

Power Pivot för Excel är ett tilläggsprogram som du kan använda för att utföra avancerade dataanalyser i Excel. Det kom som en gratis nedladdning för 2010 och finns med i installationen från 2013.  Power Pivot ger dig BI från alla system direkt i din dator. På kursen C1501 Power Pivot och Power BI med Excel går vi igenom hur du tar fram egna BI - Business Intelligence lösningar.

Power Pivot för Excel har en inbyggd guide som importerar data från olika källor. Det kan vara alltifrån företagsdatabaser i intranätet, offentliga datafeeds, kalkylblad och textfiler på datorn. Data importeras till Power Pivot som tabeller. Dessa tabeller visas som separata ark i Power Pivot-fönstret, liknar kalkylblad i en Excel-arbetsbok. Men Power Pivot för Excel innehåller betydligt olika funktioner från vad som finns i ett Excel-kalkylblad. 

Med Power Pivot-information kan du  göra saker som är svårt med databaserna i sig. Genom att skapa relationer mellan tabellerna i PowerPivot-fönstret kan du hitta samband och kopplingar. Eftersom informationen finns i Excel är det därför möjligt att göra pivottabeller och pivotdiagram, eller andra funktioner i Excel som du använder för att visa data. 

Förutom de grafiska verktygen som hjälper dig att analysera dina data, innehåller Power Pivot Data Analysis Expresions (DAX). DAX är ett formelspråk som utökar funktionerna i Excel. Syntaxen i DAX-formler är mycket lik den som du redan använder i Excel-formler.

Med Power Pivot för Excel kan du importera miljontals rader med data från flera datakällor till en enda Excel-arbetsbok, skapa relationer mellan data, skapa beräknade kolumner och mått med hjälp av formler, skapa pivottabeller och pivotdiagram och sedan ytterligare analysera data så att du kan göra snabba affärsbeslut. Excel är annars begränsat till strax över en miljon rader i en arbetsbok.

Gör snabba beräkningar, analyser och bearbeta miljontals rader på ungefär samma tid som du normalt hinner göra några tusen i Excel. Du kommer förbi Excels befintliga begränsningar för analys av massiva data och Power Pivot ger dig grunden för att importera och kombinera källdata från valfri plats för analys av data på skrivbordet, inklusive relationsdatabaser, flerdimensionella källor, molntjänster, datafeeds, Excel-filer, textfiler och data från webben.

Allt detta och mer går vi igenom på kursen C1501 Power Pivot och Power BI med Excel. Vi ses!

/Christer

Christer Bau
Är en av Informators vassa lärare inom Office & Adobe.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.