Agilt produktägarskap - ny kurs

Då har jag precis lagt sista handen vid min uppdaterade produktägarkurs som handlar om produktägarskapet. I Scrum antar man att bördan av hela produktägarskapet kan bäras av en enda person: The Scrum Product Owner. Men alltfler organisationer inser att man behöver sätta upp en riktig tvärfunktionell produktledning som kan väga samman alla perspektiven: de tekniska, ekonomiska, verksamhetsmässiga...

Den här kursen handlar om produktägarskapet som sådant, och passar både dig som ska arbeta som Scrum Product Owner, eller ingå i ett produktledningsteam, eller arbeta tillsammans med ett sådant team. 
Du hittar mer kursinfo och aktuella höstdatum på Informators webb; T1533 Agile Product Ownership

Du lär dig:

  • Vad agilitet innebär i en större utvecklingsorganisation
  • Vilka mandat en produktägare behöver söka
  • Hur man strukturerar en backlogg utifrån olika sorters krav (verksamhetsmål, funktioner, möjliggörare, och begränsningar)
  • Hur man prioriterar utifrån väntekostnad ("Cost of Delay") och viktade korta jobb ("Weighted Shortest Job First")
  • Tekniker för att göra kostnads- och kalendertidsprognoser, både med hjälp av estimat och utan estimat då vi använder mätvärden och statistik istället.
  • Hur man säkerställer att leveransen möter allas behov och levererar nytta.


Ola Berg är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder?

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.