Historien upprepar sig när kunskapen inte finns

Åren går men problemen består skulle man kunna säga… I drygt tjugo år har jag mött företag med olika mognadsgrad med avseende på hur bra kontroll de har på sin mjukvaruutveckling. Problemen som har presenterats för mig har inte varierat allt för mycket och det som till en början gjorde mig en aning chockad visade sig senare bara vara en indikation på den resa som väldigt många företag gör och har gjort under dessa år. Från att själv har gjort en lång kunskapsresa under många år på universitetet var detta också resan där dessa företag antingen hade samlat på sig kunskap aktivt eller lärt sig av sina misstag.

När jag började arbeta som konsult i början av 2000 fick jag möjlighet att samarbeta med en erfaren kollega som lärde mig många saker om test och testarbete, en sann mentor. Tillsammans var vi ute hos ett antal företag och gjorde processutvärderingar med fokus på hur man bedrev sin testverksamhet. Dessa uppdrag och diskussionerna vi hade lärde mig oerhört mycket och gav mig erfarenheter som är applicerbara än idag. Åren gick och jag lämnade konsultbranschen för att arbeta som chef på både mindre och större företag. På dessa företag bedrev vi även processförbättringsprojekt i varierande grad beroende på hur mogna företagen var. Efter några år var jag sedan tillbaka i konsultbranschen igen och första uppdraget var att göra en processutvärdering.

Efter att ha genomfört de första intervjuerna började jag se ett mönster. Ett mönster som jag kände igen allt för väl från de första åren som konsult. Problembilden var den samma då som förr så min fråga var om det inte hade hänt mer på de tio år som hade passerat? Jag började fundera på att leta fram en gammal rapport och göra en ”sök-ersätt” på företagsnamnet och krydda med några citat om problem med att få ordning på den agila utvecklingen och på så sätt göra det enkelt för mig. Nu blev det inte så utan arbetet med en djupgående analys inleddes och genomfördes. Rapporten blev omfattande och kunden var nöjd med resultatet, både analysen och den handlingsplan vi lade fram.

Under resans gång funderade jag väldigt mycket på varför det inte hade hänt mer på dessa tio åren. Slutsatsen blev att det har hänt massor av saker och att många företag har utvecklats och blivit mognare. Jag kom också till insikten att under dessa år hade det tillkommit flera företag som inte har mjukvaruutveckling som sitt primära eller ens sekundära levebröd. Exempelvis handlar det om företag där man utvecklat vissa stödsystem ute i de olika affärsenheterna och sedan beslutat sig för att ta bilda en IT-enhet eller företag vars produkter har utvecklats mot att bli mer och mer beroende av mjukvara runtomkring. Min insikt var att det saknades kompetens om vad test och aktivt kvalitetsarbete innebär och att man också hade inställningen att man kan själv och därför sprang på mina efter mina.

Min uppfattning är att dessa företags resa hade både blivit billigare och enklare om man hade tagit ett helhetsgrepp om kompetensutvecklingen satsat på att utbilda sin personal på olika nivåer i organisationen om vad test och kvalitetssäkring innebär. Detta oavsett om man arbetar traditionellt eller mer agilt. I början av 2000 fanns det tyvärr inte så många utbildningar inom området men idag finns det ett betydligt större utbud som bör passa både mindre och mer mogna organisationer för programvaruutveckling. Om inte så skulle vara fallet så går det alltid att skräddarsy en utbildning för de speciella krav en organisation kan ha eller anpassa till exempel övningar till internt material.

En av de viktigaste aspekterna med att gå en kurs är, både enligt mig själv och väldigt många kursdeltagare, mötet med andra personer oberoende av om det är personer från en annan avdelning eller ett annat företag. Att få lyssna till andras problemställningar och erfarenheter är något som man inte får genom att läsa en bok hemma på sin kammare. De diskussioner man har på luncherna eller fikapauserna har en väldigt stor betydelse för att sätta in kunskapen i ett sammanhang. Det är också på kursen man kan få hjälp av en erfaren lärare att börja bena ut vad ens problem består av för att sedan koppla detta till kursinnehållet för att sedan komma tillbaka till arbetsplatsen utrustad med applicerbara förbättringsverktyg.

Har du påbörjat din kunskapsresa?

Skribent: Dr. Magnus C. Ohlsson

Informator erbjuder flera spännande kurser inom Kravhantering och Testmetodik. Se alla våra kurser inom Krav och Test här

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.