Liten kurs i kompetensstrategi - del 1

I förra inlägget påstod jag att många IT-organisationer saknar en tydlig kompetensstrategi och/eller plan för att säkerställa rätt kompetens.  Sammanfattningsvis ställde jag följande frågor:

1.       Varför är det inte fler organisationer som har en tydlig bild av nuvarande och framtida kompetensbehov?
2.       Varför är det inte fler organisationer som har en uppdaterad kompetensinventering?
3.       Varför är det inte fler organisationer som kombinerar olika typer av utbildningsmetoder?
4.       Varför är det inte fler organisationer som mäter och följer upp värdet av utbildningsinsatser?
5.       Varför är det inte fler organisationer som ser till att kombinera kompetenshöjning med värdeskapande insatser på hemmaplan?
För mig är det lite obegripligt att det ser ut som det gör eftersom det inte är svårt att få till. Faktiskt.
Jag vill även vara tydlig med att det självklart finns organisationer som har en strategisk, men ändå pragmatisk, syn på kompetensutveckling. Jag tänkte dela med mig av erfarenheter från dessa organisationer och samtidigt bemöta frågorna ovan. Det blir totalt tre delar som blir utspridda över veckan som kommer.


1.       Varför är det inte fler organisationer som har en tydlig bild av nuvarande och framtida kompetensbehov?
Det finns flera anledningar och ursäkter. Den vanligaste anledningen är att många IT-organisationer har en otydlig bild av framtida kundkrav, samt genomgår så mycket förändringar, att man inte kan eller orkar ta tag i kompetensplaneringen. De nuvarande behoven vill man inte få konkretiserade eftersom det finns risk att de förtydligar att man sitter med fel kompetens. Man ställs då inför en jobbig situation att byta ut personal och/eller göra en kompetensomläggning modell större. Då kan det vara skönare, åtminstone på kort sikt, att sticka huvudet i sanden.  Ungefär som att kissa i byxorna.
Vad ska man då göra?
Framför allt gäller det för IT att förstå sin roll i företagets, eller kundens, utveckling. Hur ser strategin ut för företaget/kunden och vilken position har IT-organisationen i företaget som helhet? Det är självklart även viktigt för IT att hålla sig uppdaterad kring nymodigheter i IT-världen så att man ligger steget före och kan föreslå nya och bättre tjänster. Helst innan kunden själv föreslår det. Det var inte mycket snack om molntjänster för tio år sedan…
Ett steg i att bättre förstå de nuvarande behoven är att först skaffa sig en tydlig bild av vilka IT-tjänster man faktiskt levererar. Det kan tyckas självklart men det är häpnadsväckande många IT-organisationer som fortfarande inte har en tydlig bild av sin egen tjänsteleverans. När man vet vilka tjänster som levereras är det lättare att koppla dessa till leveransprocesser och kompetensbehov.  

2.       Varför är det inte fler organisationer som har en uppdaterad kompetensinventering?
Den elaka gissningen är att man är rädd för att få reda på hur det verkligen ligger till. Den lite mindre elaka gissningen är att man tror sig ha ”rätt bra koll” på vad personalen kan. En tredje gissning är att det saknas en effektiv process för att hålla informationen uppdaterad.  Vad ska man då göra?
Man ska se till att ha en fungerande process och verktyg för att dokumentera kompetens. De flesta organisationer har mer eller mindre utnyttjade verktyg för detta (kolla med HR!). Oftast är dessa ganska enkla och möjliggör för den anställde och/eller chefen att fylla i enskilda individers kompetensnivåer inom ett antal områden. Nyckeln är förstås att identifiera och sätta upp de områden som kompetensnivån ska jämföras emot, samt ha en tydlig process för när och hur kompetensen ska dokumenteras.
För de områden där den egna personalen saknar nödvändig kompetens får man ta sig en funderare. Kan denna kompetens enkelt ”sourcas” från annat håll, t.ex. underleverantörer eller konsulter? Om svaret är nej får man överväga rekrytering som alternativ till att utbilda den egna personalen. Även denna typ av information bör ingå i kunskapsinventeringen.

Det var allt för det här inlägget. Nu kan du gå vidare till del 2!

Liten kurs i kompetensstrategi - del 2

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.