Utbildningsprogrammet för dig som ledare och chef

Efter att ha arbetat med ledarutveckling i 17 år har jag ofta funderat över vad en ledares viktigaste verktyg är. Det började när jag själv arbetade som ledare. Det talas om Lean, Firo, ja, ni vet… men det är inte detta som, i min mening, hjälper ledarna i sin vardag. Det är något som andra har gjort och lyckats med. Lean var The Toyota way och Firo var den amerikanska flottan.

I andra ledarutbildningar är det andra ledare som lyckats som ska tala om hur de gjorde, men dom är inte jag! När jag gick in i mitt ledarskapsuppdrag så visst märkte jag att jag hade jättenytta av alla verktyg, det coachande ledarskapet, hålla effektiva möten, transaktionsanalysen, hålla svåra samtal men det var inte det viktigaste. Det handlade om min trygghet i rollen som ledare, att jag visste min stil och med det mina styrkor och mina svagheter. Det hjälpte mig att jag visste vad som låg inom ramen för ledarskap och vad som inte gjorde det. Näst efter tryggheten i mig som ledare kommer kommunikationen. Det är det verktyg som ligger i botten för alla andra verktyg. Det finns så många olika kommunikationsstilar, tolkningar och mönster så det är inte konstigt att det blir fel ibland.

När jag är ute och arbetar tillsammans med ledare är det inte alltid de olika teknikerna som är lösningen på de olika problem som finns. Det är kännedom om sig själ och andra människor, hur de agerar och reagerar, och varför som är de verktyg som löser de flesta problem. Det är en ledares trygghet i sin egen stil som leder till ett mod att ta tag i det som behövs.

Tryggheten i att veta vad som ligger i uppdraget att vara ledare, att veta när de olika rollerna inom ledarskapet ska användas. När är rätt tillfälle att vara coach, när ska jag vara mentor och när ska jag vara ledaren som går in och styr. Att vara trygg i uppdraget, i sig själv som ledare gör att det är mycket lättare att få igenom de förändringar som behövs i alla organisationer. En trygg ledare skapar trygga medarbetare och en trygg stabil organisation.

Docent Axel Targama ,Chefsutbildare och grundare av Executive MBA-program och Göteborgs Managementinstitut och Daniel Goleman, psykolog och vetenskapsjournalist hävdar båda att förståelsen för sig själv och andra är viktigare än alla de olika tekniker och metoder som finns ’där ute’. Visst finns det bra tekniker och metoder men det är inte de som ska definiera en ledare utan de ska bara ses som de verktyg de är, för ledaren. De ska komma i andra hand

Det chef- och ledarskapsprogram som jag har satt ihop tar fasta på allt detta, i tre delar:
1.  Bli en kommunikativ ledare, där vi tar upp allt från vad det innebär att vara ledare till stilar och grundläggande kommunikation
2.  Att förstå och leda grupper
3. Nå de resultat du vill ha – att leda andra

Målet för kursen är att skapa trygga ledare som har en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna för att leda andra och som förstår sin egen personlighet och stil. Vi går igenom tre delar som tillsammans hjälper dig att bli en trygg och effektiv ledare. Mellan de fysiska träffarna finns dessutom utrymme för individuell coachning.

Läs mer om Chef- och Ledarskapsprogrammet och vilka startdagar som vi har lagt upp för 2017 på https://informator.se/utbildningar/ledarskapsutbildning/ledarskapsutbildning-specialisering/chef-och-ledarskapsprogrammet

Christina Haugsöen har arbetat med ledarskapsfrågor sedan 90-talet och håller förutom Chef- och Ledarskapsprogrammet bland annat nedanstående kurser hos Informator

M312 Ny som chef - bli en trygg ledare
M313 Ledare men inte chef- det informella ledarskapet
M314 Att leda i svåra situationer
M1607 Strategiskt Stressarbete 
M1611 Nya AFS 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.