Cloud-meteorologi 2.0: marknads- och arkitekt-perspektiv


telekommoln tornar sig runt dagens cloud-leverantörer

Efter 20 års samarbete med Informator spetsar jag automatiskt öronen när gamla eller nya Informatorkunder tar till orda. Senast Ericsson nu i april, då Jason Hoffmann (produkt- och arkitekturansvarig for Cloud Systems & IP hos Ericsson, och numera bosatt i Sverige) talade på SICS-dagen i Kista om ”The future of cloud and internet” och gick in på skillnaderna mellan ”nu” och ”snart” i molnet. Han tillhör pionjärerna inom storskalig cloudteknologi och har sett både cloudens styrkor och brister på nära håll.

Dagens moln är främst ”konsumentmoln”. Leverantörerna har centraliserat till bara några tiotal stora ”cloud data centers” i världen vardera. Det ökar avståndet från datakällan till mottagaren och därigenom överföringstiden, även om kombinationen fiber (dvs ljusets hastighet) och människa som mottagare gör det möjligt att leva med, än så länge. Men deras elförbrukning är på väg mot 10% av världens elproduktion. Kolenergins extremt låga andel i Sverige (kring 1,5%) är i o f s hedervärd, men tyvärr ett undantag som bekräftar regeln. (Annars var Greenpeaces rapport för fem år sedan ingen uppfriskande läsning: How dirty is your data? A Look at the Energy Choices That Power Cloud Computing).

Vad är det då för superviktig (vetenskaplig? allmänbildande?) information som käkar minne och el i konsumentmolnet? Enligt Jason Hoffmans källor är det mest selfies, katter, matbilder, i nämnd ordning. Hur många näringsgrenar har detta moln skakat om och stöpt om, utöver IT? En: marknadsföring och annonsmarknad.

Jag tror det är anledningen till att ”konsument-IT” ö h t är överrepresenterad i media, mässor, mm: dels berör annonser journalistkåren direkt, dels tillhör det fåtal IT-relaterade ämnen som både ekonomi- och allmänjournalister är insatta i. Däremot i andel av världens IT-marknad ligger konsument-IT kring bara fem procent (jfr även mitt förra inlägg, om cloud och min arkitektkusin i ”the Valley”).

Content Delivery Networks med data distribuerat i nätet är en utmanare till centraliseringen. Men det är ändå bara början. 5G-standard och 5G-nät banar vägen för Internet of Things (IoT), vilket rör om dels marknaden (din bil och bilverkstadens dator kommer att skicka annat än selfies eller ”Gilla”, och därför blir kommunikationen knappast annonsfinansierad…), dels QA (icke-funktionella krav på kvalitetsegenskaper) hos arkitekturen:

  - prestanda resp tillgänglighet, strängare krav på svarstider än i konsumentmolnet där 1 sekund var OK (med människa som mottagare) och kravet gick t o m att ”tänja”. På IoT handlar det om milisekunder, så att avstånd börjar spela roll trots ljusets hastighet. M a o ett moln mycket olikt de miljarder selfies som skickas kors och tvärs Jorden runt. Nu behöver kommunikationen bli snabbare och network management mer förebyggande, med tillförlitliga prognosalgoritmer för köer och trängsel i nätet för att förebygga dem. Samtidigt blir dataarkitekturen geografiskt distribuerad. Tänk OO designregeln ”Talk to neighbors, not to strangers” (Law of Demeter, LoD) tillämpad bokstavligt, på fysiska avstånd.

Ericsson räknar med att, i första skedet, i telekomclouden dela in Jordytan i kvadrater à 200 x 200 km, där det mesta av all data ett kvadrat behöver ska lagras innanför den. Redan det blir flera tusen kvadrater, men om IoT fortsätter pressa ner svarstider så kan antalet växa mot 100 000 små kvadrater för att minska dataöverföringsavståndet ytterligare.  

- säkerhet: intrång i konsumentmoln är ”bara” pinsamt, i företagsmoln brukar det leda till förlorade kontrakt och till uppsägning, men på IoT kan det bli direkt farligt.

Bara att hålla med min arkitektkusin: intressant att se hur leverantörer med rötter i IT resp telekominfrastruktur handskas med övergången från tonvikt på hårdvarunät till mjukvara och nya tjänster i nätet.


Hur många näringsgrenar kan detta moln stöpa om? Minst lika många som IoT.  Jag önskar att jag visste i förväg.

Centraliserade moln på väg att blåsa över?

// Milan Kratochvil konsult, Kiseldalen.com och kursledare hos Informator inom IT-arkitektur.

UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Milan samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, krav, analys, arkitektur och design. Håller f.n. kurser i grundläggande Arkitektur, Modular Product Line Architecture (T1430), i modellering (T2715T2716), och 2013 höll han också Informators fullsatta Frukostseminarium om användningsfall.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.