Behövs chefer och ledare inom agile?

VersionOne gör årligen en studie som kallas "State of Agile". I studien frågar man vad som hindrar den agila adaptionen. 85% pekar på att ledningsfrågor som företagskultur, ledares inställning och förändringsvillighet hanteras utan förståelse för agile. Samma undersökning visar att organisationer som lyckas fullt ut med agile blir mer effektiva, har kortare time-to-market, får förbättrad förutsägbarhet och dessutom har nöjdare medarbetare.

Bloggaren och projektexperten Rob Carstons säger - ”We spend lots of time training Scrum Masters and Product Owners, but we spend little time training organizational leaders who can have the most dramatic effect on an agile transformation".

För både chefer och ledare innebär en agil transformering ofta en större utmaning än för de agila teamen. Perspektivet är större och chefsrollen förändras radikalt. Istället för att ge instruktioner så ska chefen ge förutsättningar för teamen att själva ta så stort ansvar som möjligt – och interagera med andra team. För en projektledare blir utmaningen att hitta sin nya roll där exempelvis den visuella och transparanta statusen för ett projekt uppdateras dagligen. Processer och rutiner och gamla arbetssätt måste ändras!

Många hävdar ändå att chefen inte är så viktig i en agil organisation, rollen är mer en facilitator som ska skydda teamen och på sikt göra sig själv överflödig. Jurgen Appelo (The Most Influential People in Agile, InfoQ april 2012), anser tvärtom att chefen, och andra ledare, har en central roll för att en agil transformation ska lyckas. Chefen ska säkra att teamen fungerar och gör rätt saker, entusiasmera medarbetarna, säkra kompetensutveckling, ge riktning m.m.

Hur skall då chefer, projektledare, arkitekter och andra nyckelpersoner lära sig bli agila ledare? Tidigare har det funnits mycket lite att ta fasta på, men sedan 2011 finns Management 3.0. Management 3.0 – är den både i Sverige och internationellt mest populära utbildningen som handlar om agilt ledarskap.
Kursen baseras på boken Management 3.0 av Jurgen Appelo och under två dagar får du både en förståelse för teorin bakom agil utveckling, dess utmaningar och ett antal praktiska verktyg och synsätt som hjälper dig att utveckla din agila organisation.

Är du intresserad av kursen Management 3.0- agilt ledarskap? Här hittar du kursbeskrivning och datumJohan Nyberg är Sveriges mest erfarna Management 3.0 lärare med närmare 30 kursgenomföranden bakom sig. Johan har bred erfarenhet av att leda utvecklingsorganisationer från 10 – 350 personer. Idag är Johan VD och Managementkonsult med främsta fokus agilt ledarskap. Johan har arbetat med utbildning sedan 1990-talet och är huvudlärare på Informators kurs – Management 3.0.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.