Office 365 - 2014 som Molnets år i Sverige

office 365
Microsoft har ju tryckt hårt mot molnet de senaste 4-5 åren och för oss som är Learning Partners blir cloud-kopplingen än tydligare nu i de nya partnerprogrammen. På Officesidan har det fram till nu sett ganska lika ut även om det kommit nya versioner med jämna mellanrum. Är det kanske nu med 365 som Microsoft gör slag i saken och verkligen börjar lansera kontinuerliga uppdateringar (som med vilka appar som helst som vi alla börjat vänja oss vid).

Man börjar nu läsa om fler och fler företag, skolor och offentliga myndigheter som tagit steget över till Office 365 och nu senast hörde jag en föreläsning av Susanne Waldén (IT-chef på statens fastighetsverk) om hur dom tillsatte en egen utredning som visade att för deras hårda krav var det endast Office 365 som kunde leverera på alla punkter! (Ni kan även läsa mer om detta i en intervju med Susanne Waldén från i våras på IDG). Det som intervjun inte tar upp är de rejäla säkerhetskraven som SFV ställde och hur andra alternativ på marknaden helt enkelt inte räckte till. Detta är absolut en nyckelfråga när det gäller att komma vidare med molnlösningar ute hos kunderna!

För er som redan tagit steget eller planerar att gå över till Office 365 så krävs det ett lite annat tankesätt än tidigare och i många fall innebär detta också besparad administrationstid och att du som arbetar med IT-frågorna kan fördela om tid från vissa supportfrågor som ni enkelt kan ordna via Intune innan det ens blir ett problem. Det är måhända ett nytt sätt att arbeta med Office, men som jag själv ser på min dotters skola (som nyligen gått över till Office 365) så är det också något som användarna snabbt adapterar och helt enkelt besparar IT-admin mycket tid som istället kan användas på att förbättra IT-stödet generellt!

Läs mer om Course 10968 Designing for Office 365 Infrastructure, utbildningen för dig som IT-proffs/beslutsfattare som kombinerar teori, praktik och ett test-case där du direkt får med dig best practice till er egen implementation av Office 365!

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.