Såg du clownen på enhjulingen?

Som programvarutestare behöver man kunskaper av olika slag. Hårda kunskaper om företagets verksamhet, domänen som man verkar inom, tekniker och metoder är alla nödvändiga. Dessutom behövs en viss förståelse för de mjuka, psykologiska faktorer som inverkar på arbetet. I dag ska vi ta en närmare titt på en av dessa principer.

Börja med att titta på följande videoklipp. Följ instruktionerna som ges i videon: 


Handen på hjärtat, upptäckte du gorillan bland spelarna? Eller var du möjligen fullt sysselsatt med att räkna passningar? Ifall du missade apan kan du trösta dig med att du är i gott sällskap. Forskarna Christopher Chabris och Daniel Simons har utfört detta experiment vid ett flertal tillfällen med deltagare i varierande åldrar och situationer. Varje gång har de kommit fram till samma resultat. Ungefär hälften av deltagarna ser gorillan. Hälften gör det inte. [1]

Fenomenet kallas ouppmärksam blindhet (eng. inattentional blindness). Till skillnad från vanlig blindhet har ouppmärksam blindhet inget med fysisk synnedsättning att göra. Istället hänger den samman med hur vår hjärna tar emot och bearbetar sinnesintryck. Hjärnan har en begränsad kapacitet för sådant. För att kunna lösa en given uppgift (exempelvis att hålla räkning på spelarnas passningar) fokuserar hjärnan helt på vissa stimuli (spelarnas rörelser och passningar), medan irrelevanta och oförväntade intryck sorteras bort. Därför är det möjligt att du som betraktare faktiskt ser den där gorillan som promenerar in mitt i rummet, men ändå inte registrerar den i ditt medvetande.

I många länder är det inte tillåtet att använda mobiltelefon under bilkörning. Förbudet motiveras med att mobilprat kan minska förarens koncentration på bilkörningen och därmed riskerar att skapa farliga trafiksituationer. Detta har också kunnat beläggas i vetenskapliga experiment, bland annat ett som genomförts av forskare vid Western Washington University. Där lät man deltagare utföra olika aktiviteter (tala i telefon, lyssna på musik, promenera ensamma eller i par). Vid något tillfälle lät man en clown i bjärt mundering passera förbi på en enhjuling. Efteråt frågade man deltagarna om de hade observerat clownen. Bland alla deltagare i experimentet visade det sig att de som hade talat i telefon oftast var de som helt hade missat clownen. [2]

Det här fenomenet gäller inte bara synintryck. I vissa lägen kan man även tala om ouppmärksam dövhet. En fredagsmorgon 2008 ställde sig Joshua Bell, en av världens bästa violinister, i en tunnelbanenedgång i New York och gav en 45 minuter lång konsert på sin dyra Stradivarius. Samma konsert som han hade spelat kvällen innan i ett av stadens konserthus för dyrt betalande besökare. Det här borde naturligtvis ha lett till en rejäl folksamling i tunnelbanan, men av de drygt tusen människor som passerade förbi under konserten stannade exakt sju (7) personer till och lyssnade. Forskarna förklarade resultatet med att de stressade pendlarna helt enkelt inte förväntade sig att få lyssna till en konsert i världsklass på vägen till jobbet, och därför inte förmådde upptäcka kvaliteten i framförandet. Ett videoklipp från experimentet finns för övrigt att titta på här:


I testsammanhang yttrar sig det här fenomenet framför allt genom att en testare kan missa viktiga aspekter beroende på att han eller hon fokuserar på annat. Ta till exempel en testare som plikttroget följer ett testfall i vilket teststeg och förväntade resultat finns noggrant specificerade. Kanske dyker det upp andra problem på skärmen under körningen, men risken finns att problemet kan passera obemärkt förbi. Om testaren exempelvis är inställd på att avgöra om en algoritm för beräkning fungerar korrekt, så kan vederbörande missa andra problem, till exempel att lösningen lider av dålig prestanda, eller att användbarheten brister.

I boken The Invisible Gorilla [1] skriver Chabris och Simons att även professionella yrkesutövare ibland drabbas av oppmärksam blindhet. Piloter överser objekt på landningsbanan, medicinsk personal upptäcker inte objekt som lämnats kvar i patienternas kroppar efter operationer och liknande incidenter. Ändå visar det sig att kunskap och erfarenhet är bästa sätten att motverka den här effekten. Kanske är bästa botemedlet att förstå själva principen och hur den påverkar. Testare kan till exempel välja att testa ett objekt flera gånger, och varje gång fokusera på någon särskild aspekt. Alternativt kan man välja att dela upp testningen så att olika personer eller team får fokusera på olika saker. På så vis kan man minska risken för att missa uppenbara problem.

Referenser
[1] Chabris, Christopher F. & Simons, Daniel J., The Invisible Gorilla, Broadway Paperbacks, New York, 2009.
[2] Wikipedia: Inattentional blindness, http://en.wikipedia.org/wiki/Inattentional_blindness.Freddy Gustavsson
har arbetat med test och kvalitetssäkring av programvara sedan 2001. Han är idag verksam som konsult hos System Verification i Göteborg med inriktning mot testledning och teststrategi. Han brinner för att hjälpa kunderna att bli mer effektiva inom test och krav. Utöver konsultuppdrag arbetar Freddy även som utbildare. Han undervisar bland annat på Informators kurser ISTQB Foundation och Grundläggande testdesign.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.