Management för adel, präster, borgare och bönder

Managementfrågor berörs sällan i debatten trots att området har och har haft en avgörande betydelse för tillväxten för först de västerländska samhällena och nu även för tillväxtekonomierna i Asien och Sydamerika.

Samtidigt kan vi iaktta ett förfall inom politisk management i stora delar av västvärlden – jag tänker på oförmågan att anpassa utgifterna till inkomsterna i stora delar av Europa och USA. Själv bevistade jag Handelshögskolan i Stockholm för att i första hand lära mig att intäkterna ska överstiga kostnaderna, basalt och dadaistiskt med fundamentalt.

Vi som sysslar med management i form av att leda, styra och utveckla en verksamhet har nästan aldrig fått en gnuggning i detta osannolikt breda kunskapsområde. Ju mer man studerar företagsekonomi desto smalare område specialiserar man sig på till doktorsexamen som omfattar djup och inte bredd. Och bredd är just vad flertalet yrkesverksamma chefer behöver.

Alla kommer vi någonstans ifrån, ekonomi, produktion, IT, marknad etc. Vi saknar nästan alltid kunskaper om den omfattande bredd som innefattas i management. Vad vet en reklamman/kvinna om kapitalrationalisering eller en produktionschef om rekrytering eller kulturella skillnader i en globaliserad värld?

Informators utbildning syftar till att ge personer från IT-intensiva miljöer en sprutlackering inom detta vida och angelägna område och därmed ge den kompetens som gör deltagarna mogna för mer övergripande ansvar.

HÄNG PÅ! 
/Bengt Karlöf
 www.karlof.org


Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.