ITIL – varför heter det så?


ITIL står för Information Technology Infrastructure Library. Hur tråkigt låter inte det?! Snacka om att ett ramverk jobbar i motvind med ett sådant namn.
Inte nog med att namnet är tråkigt. Det är dessutom totalt missvisande. ITIL har i praktiken ingenting med infrastruktur att göra och inte ens kopplingen till IT är särskilt stark.
 
Varför heter det då ITIL? Det har med historik att göra.

ITIL skapades i början av 1980-talet av en statlig engelsk instans, CCTA, med uppgift att ge IT-stöd till regeringsdepartement. Ursprungligen var inriktningen ganska teknisk och det fanns visst fog för namnet ITIL. Allteftersom ITIL-ramverket utvecklades i version 2, som kom ut runt sekelskiftet, och version 3, som släpptes 2007, har dock inriktningen glidit över mer och mer mot verksamhetsfrågor. I samband med att version 3 skulle släppas pågick faktiskt en debatt huruvida namnet ITIL skulle ändras till något som bättre beskriver vad det handlar om – verksamhetsutveckling. Beslutet blev dock att behålla namnet eftersom det anses vara inarbetat och att ett namnbyte skulle gunga den tröga IT-industrin alltför mycket.

Kvar står vi alltså med ett taskigt namn på ett i övrigt användbart ramverk.
Det är lite synd eftersom det gör att ITIL har svårt att få ”cred” inom andra avdelningar än IT-avdelningen, trots att ramverket skulle skapa värde även på andra håll i en organisation.


Olingo har äntligen dragit igång på Twitter - https://twitter.com/#!/Olingo_
Följ oss gärna där om du är intresserad av ITSM (IT Service Management) och ITIL.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.