Så hittar du flow i jobbet

Har du någonsin upplevt att hur något du gör fångar just din totala uppmärksamhet, att du känner flyt? Du glömmer både tid och rum - du är i din bubbla. Du har full kontroll över vad som händer och du skulle kunna hålla på hur länge som helst. Om ja, då har du fått uppleva det som inom psykologin kallas  flow.

Flow i arbetet är något som många av oss önskar kunde ske bara vi knäppte med fingrarna. Riktigt så enkelt är det inte. Men vad är det då som triggar fram flow i jobbet?

För dig som inte är bekant med flow så är det ett begrepp som används mest inom psykologin. Det är ett tillstånd som sker när människan sjunker helt in i en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som den får en djup känsla av kontroll.

Första gången jag hörde ordet flow var under en presentation på mitt första jobb där jag jobbade som testare. Presentationen hölls av en kille som gång på gång upprepa ordet flow och berättade om hur flow kan uppstå i arbeten. Efter hans presentation bestämde jag mig för att få till ”flowet” i mitt arbete och började jobba effektivt med rätt fokus på de testfall som då skulle testas… Det gick sådär!
Nu, några år senare och några projekt mer erfaren har jag annan uppfattning av begreppet än vad jag hade som en nyexaminerad testare. För mig handlar det mest om att ha de rätta kunskaperna. Vi kan uppleva flow när vi får möjlighet att använda en hög grad av våra färdigheter i utmanande situationer. Balansen måste finnas där och det spelar ingen roll vilket yrke det handlar om.

Utmanande uppgifter där man inte har tillräckliga färdigheter kan ge stress och ångest samtidigt som det kan leda till tristess och minskat engagemang när du har färdigheterna, men inte tillräckligt utmanande arbetsuppgifter. Därför krävs det balans.

Så, vad krävs för att få  flow i arbetet då?


Svaret är enkelt: Ha den rätta kompetensen och färdigheten och att låta de komma till användning i arbetet. Det krävs även ett gott socialt klimat, det vill säga tillit i arbetsgruppen samt möjligheter till samarbete och nytänkande. Flowet uppstår egentligen av den starka drift vi människor har, att med egen förmåga kunna ta oss an en utmanande uppgift. Vi vill uppleva den eufori som flow kan ge oss och vi kan inte uppnå samma eufori genom att bara upprepa något. Vi behöver större utmaningar. Vi drivs av att få lära oss nya saker och just därför är det väldigt viktigt att vi får utbildning och kunskap. När vi sedan får använda dem – då upplever vi flow!

Parinaz Sabzikar,
Test Engineer
Informator erbjuder flera spännande kurser inom Kravhantering och Testmetodik. Se alla våra kurser inom Krav och Test här

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.