Kurspärm i hyllan? GLÖM DET! Hög kunskapstillämpning med Informator Training Cloud

Du går en kurs som du tror ska hjälpa dig i ditt arbete. Kursen känns bra, läraren är kul, du får gott kaffe och godis under varje paus och du kommer tillbaka till arbetet med ett leende på läpparna. Men vad händer egentligen ett par veckor efter kursen?

Ett vanligt problem är att många "lägger kurspärmen i hyllan". De konkreta tipsen, verktygen och trixen som läraren presenterat under kursens gång har inte omvandlats till relevanta kunskaper som deltagarna tagit med sig tillbaka till och implementerat i sitt arbete. De kortvariga kunskaperna har blivit ännu en kurspärm i hyllan och effekten som både deltagaren och dess chef hade önskat har uteblivit, eller åtminstone inte nått sin fulla potential. Känner du igen detta?

För att en utbildning ska generera hög effekt av kunskapstillämpning krävs en väl utformad struktur, stödverktyg och individuell målframtagning. Vi har därför tagit fram utbildningsportalen Informator Training Cloud som stöttar våra deltagares utbildningsresa på ett sätt som möjliggör högre kunskapstillämpning. Detta uppfylls bland annat genom effektiv utbildningsdesign med en före-under-efter -struktur, chefsinvolvering samt tydlig visualisering av mål och framsteg. Smart och värdefull utbildning - helt enkelt!

/Stephanie Ivanovic
Marknadsansvarig - Learning Solutions
Informator Utbildning
Informator.se/ITC______________________________________________

Flexibla och tidseffektiva utbildningar är en av Informators verkliga styrkor. Vi kallar denna styrka/koncept för Time-to-Skills™ och här ingår en rad leveransformer och tjänster som förbättrar utbildningsupplevelsen för våra kunder. 

Informator Training Cloud är en webbaserad utbildningsplattform som driver och stöttar deltagarens utbildningsinitiativ mot önskat resultat.  Här tillför vi bland annat förkunskapstester, kursledartips och extramaterial som bygger vidare på det vi tar upp under utbildningen och ser på så sätt till att din inlärningsupplevelse sträcker sig över en längre period, på ett tidseffektivt sätt.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.