Agil portföljstyrning - Därför behöver du tänka om

Räcker det att ha en bra strategi och en vision? När den förväntade livslängden på strategier och affärsmodeller krymper måste framgångsrika organisationer fokusera på effektiv strategiexekvering för att uppnå tillräcklig snabbhet och flexibilitet. 

Det betyder i praktiken att kontinuerligt arbeta med strategi och portfölj på ett effektivt och disciplinerat sätt. Företag och organisationer kan uppnå väldigt bra resultat genom att arbeta med portföljen på ett sätt som är kompatibelt med och utnyttjar en effektiv agil utvecklingsorganisation. Liknade principer som används inom produktutveckling används även för portföljen – öka mängden värde som levereras genom att sekvensera portföljen och minska mängden pågående arbete samt optimera för kort time to market.

I kursen Agil portföljstyrning går vi igenom hur du blir bättre på att fatta beslut och att öka flexibiliteten att reagera på utfallen av experiment, genom analys av data och metrics, samt att bygga in detta i en standardiserad och taktad process. Tack vare användandet av agila principer även inom portföljstyrning kommer effekten i form av ökad omsättning, robustare organisation och bättre möjligheter att reagera på snabba ändringar i marknad och konkurrens.

Traditionell portföljhantering baseras på top-down-planering och långsiktiga detaljerade planer som är svåra att styra om. Agil portföljhantering lånar build-measure-learn-konceptet från agila team och applicerar det på hela företaget. Vi utlovar aha-upplevelser och nya kunskaper som kan omsättas i praktiken direkt efter avslutad kurs!
Läs mer om kursen och boka din plats på denna länk!

Välkommen!

Per Brandt, Knowit
Lean Management and Development coach

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.