Vilka krav ställs på din kommunikation i en agil utvecklingsorganisation?

Tänk dig en IT-avdelning som tagit fram en ny IT-strategi. Av den framgår bland annat att man ska arbeta mer agilt och att det ska genomsyra hela organisationens arbete. IT-strategin ska kännas till av samtliga på företaget och även för verksamheten innebär den förändringar i samarbetsvägar och förhållningssätt. Implementering och förändring uteblir både på IT-avdelningen och i verksamheten. 

Frågan blir då hur vi får önskade förändringar i den nya strategin att genomföras? Kommunikation ”face to face” så som den agila metoden förespråkar var svaret, och vägen till framgång. Cheferna utbildades i vad IT-strategin innebär för företaget och för var och en av dem som chefer. Med denna insikt kunde cheferna engagera sina medarbetare i den förändring som behövdes hos dem.

Och den agila metoden innehåller många bra kommunikationsverktyg. Dessa verktyg driver projektet framåt; Men hur når du övriga intressenter till projektet och hur lyckas du involvera verksamheten i stort i det arbete du ska genomföra?

Skapa nätverk och engagera med kommunikation

I det agila manifestet står skrivet om värdet av interaktion mellan individer. Och det vi vet är att en organisations struktur till stora delar styr hur chefer och medarbetare kommunicerar med varandra. I det agila projektet ges gruppen stort ansvar att organisera sitt arbete. Det kräver interaktion mellan individer och det kräver förmåga att kommunicera/eller verktyg för kommunikation.

Vi ser också att förmågan att kommunicera efterfrågas mer och mer i organisationer med agilt förhållningssätt. Det behövs kommunikation på alla nivåer och i alla grupperingar. För att inte prata om kommunikation mellan dessa grupperingar och nivåer. Många pratar om problem med stuprör. Då sker interaktionen endast i den egna linjen eller den egna processen. Vi bygger ingen gemensam erfarenhet och kunskapsdelning och förändring uteblir oftast.

I utbildningen Agil affärskommunikation går vi bland annat igenom hur du kan synliggöra behovet av interaktion mellan olika grupperingar och nivåer i organisationen. Och hur du kan skapa en process för din kommunikation som möter detta behov.

Ditt jobb (kommunikationsuppdrag) blir sedan att skapa engagemang och delaktighet hos olika grupperingar kring den förändring som ska genomföras. Hur får jag med mig så många som möjligt – till the ”tipping point”, och hur får jag så många som möjligt att berätta den story vi har kring den förändring som ska genomföras?

Så det vi vill bidra med här är att ge verktyg för att involvera och engagera intressenter att ta till sig och medverka i den förändring och utveckling du är satt att genomföra. Genom att bygga nätverk, hitta ambassadörer/kommunikatörer ökar vi delaktigheten i ditt förändringsarbete.

/Sofia Uddeholt
Kursledare hos Informator samt grundare och seniorkonsult på Metalog.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.