Tiden från labb till industri krymper

Någon som lyckats med en datoröversättning på nätet? Jag menar, av en någorlunda varierad och lång text, från ett språk någorlunda olikt svenska, och utan att behöva någon handpåläggning efteråt? Njaej? Ungefär det svaret fick man redan på 1960-talet, tillsammans med en ändlös lista av kul pärlor.

Naturligt språk tillhör än så länge undantagen: om AI är ”allt som var omöjligt igår” (underförstått ”men möjligt idag”) så må översättning fortfarande ha några år kvar. Idag har man roligt åt att kompilatorer var ”AI” på 1950-talet, eller konfiguratorer på 1990-talet. Det mesta av ”omöjligt igår” är nu produkter som Schacksystem på stormästarnivå, from 2016 även liknande system för Go (som länge ansågs ”omöjligt”), bioinformatik, förarlösa T-banor, bilar, flygplan (som förr kunde på sin höjd flyga i pilotvitsar: ”Future aircraft will be operated by a crew of two: a man and a dog. The man’s job will be to feed the dog. The dog’s job will be to bite the man if he tries to touch the control”).

Bland teknikområden som accelererat i takt med  automation märks Internet of Things  (IoT). För 8 år sedan fick SICS-forskaren Adam Dunkels Chester Carlson priset för sitt resursbesparande operativsystem Contiki från 2003. Ungefär samtidigt kom forskningsresultat från dels Handelshögskolan i Stockholm, dels SICS i Kista, som tydde på att (företags-)användare alltmer föredrar ”osynliga” system framför flashiga dialoger. 2009 kom Dunkels med på MIT Tech Review’s lista över världens 35 främsta innovatörer under 35 år.

Nu är det industrin som satsar, och i år liknar det raketfart. Ericssons utveckling av säkra 5G-nät, och telekomindustrins arbete med 2020års 5G-standard handlar främst om IoT via generella nät. Mot den bakgrunden kom Informators nysatsning på kurser inom IoT i rätt tid.           
Också arkitektur och modellering har anpassat sig till en värld där färre aktörer i ett systems omgivning är människor, och en central typ av användningsfall (eller av User stories) är ”plattformsanvändningsfall” där en spretig portfölj av mjukvarukomponenter, appar, things mm ”använder” operativmiljön, plattformen, controllern, mellanvaran, eller ramverket.

Nedan ett crashtestJ av sekvensdiagram (från min artikel i Techtarget,Boston, 2007) inom denna (då helt nya) uppkopplade värld där telekom, bilelektronik, medicinsk diagnostik, GPS, mm flyter ihop (för att läsa hela artikeln behövs inloggning, men jag skriver fortfarande under på 95% av vad jag säger där, år 2007).
// Milan Kratochvil konsult, Kiseldalen.com och kursledare hos Informator inom IT-arkitektur.

UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Milan samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, krav, analys, arkitektur och design. Håller f.n. kurser i grundläggande Arkitektur, Modular Product Line Architecture (T1430), i modellering (T2715T2716), och 2013 höll han också Informators fullsatta Frukostseminarium om användningsfall.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.