Fem dagar i klassrum? GLÖM DET! – Tidseffektiva utbildningar med Informator Training Cloud

Kompetensutveckling behövs för att driva verksamheten framåt men få företag har idag tid att släppa iväg sin personal på långa utbildningar.

De flesta av oss arbetar tidspressat med deadlines och delleveranser som inte får bli försenade och framför allt IT-konsulter ser svårigheter att avstå beläggning med tanke på sina kunduppdrag. Tid har mer än någonsin tidigare blivit en bristvara för yrkesverksamma inom IT. Samtidigt går teknikutvecklingen allt snabbare och behovet av rätt kompetensutveckling i rätt tid bli allt viktigare!

Vi på Informator lyssnar på våra kunder och har förstått branschens behov av tidseffektiva utbildningar. Därför har vi tagit fram utbildningsportalen Informator Training Cloud som stöttar dig genom hela utbildningen och möjliggör effektiva utbildningsupplägg. Exempelvis kan teoripass genomföras av deltagaren innan kursen vilket möjliggör färre antal dagar i klassrum och en värdefullare tid med mer praktiska övningar och fördjupade diskussioner med vår expertlärare.

Tidseffektiv och värdefull utbildning – helt enkelt, välkommen till Informator!


/Emil Robertsson
Managing Director
Informator Utbildning
Informator.se/ITC______________________________________________

Flexibla och tidseffektiva utbildningar är en av Informators verkliga styrkor. Vi kallar denna styrka/koncept för Time-to-Skills™ och här ingår en rad leveransformer och tjänster som förbättrar utbildningsupplevelsen för våra kunder. 

Informator Training Cloud är en webbaserad utbildningsplattform som driver och stöttar deltagarens utbildningsinitiativ mot önskat resultat.  Här tillför vi bland annat förkunskapstester, kursledartips och extramaterial som bygger vidare på det vi tar upp under utbildningen och ser på så sätt till att din inlärningsupplevelse sträcker sig över en längre period, på ett tidseffektivt sätt.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.