Vems ansvar är din kompetensutveckling?Den som kontinuerligt förnyar sin kompetens kan i betydligt högre grad välja hur han eller hon vill leva sitt liv.

Frågan är ständigt aktuell, inte minst inom de kunskapsintensiva branscher som utan tvekan kommer att stå för många av de nya jobben. Även de medarbetare som har kommit en bra bit på väg i karriären måste med allt tätare intervaller ta till sig nya kunskaper.

Det handlar inte bara om att förbli attraktiv för arbetsgivarna, göra karriär och få högre lön. Den som kontinuerligt förnyar sin kompetens kan i betydligt högre grad välja hur han eller hon vill leva sitt liv – som specialist, ledare eller entreprenör – där de nya, spännande utmaningarna väntar. I Sverige eller internationellt.

På det mer personliga planet handlar det också om yrkesstolthet, upplevt meningsfulla arbetsuppgifter, intressanta utmaningar och möten, kollegial respekt och – ytterst – självförverkligande. Att ta kontrollen över sin egen framtid, helt enkelt.

Egna initiativ uppskattas

En följd av allt högre specialisering inom såväl näringsliv som offentlig sektor är att varje medarbetare måste ta ett större ansvar för sin egen utveckling, och kontinuerligt diskutera utbildningsbehovet med sin närmaste chef. En central HR-avdelning kan inte på samma sätt hålla sig à jour med den senaste tekniken eller de nya professionella kraven inom varje enskild del av verksamheten.

Elizabeth Wallén är HR Business Partner för Converged Core, en utvecklingsenhet inom Ericssonkoncernen. Enheten utvecklar mjukvara för att bygga IP-baserade tjänster i mobiltelefonisystem och har totalt ca 1 000 medarbetare i Stockholm, Budapest, Montreal och Shanghai. Hon betonar vikten av att varje medarbetare tar vara på möjligheterna till kontinuerligt lärande:


Elizabeth WallénHR BP, PDU Converged Core, Ericsson

”IT-utveckling är kunskapsintensivt, dynamiskt och kräver kontinuerlig teknisk vidareutbildning för att vi ska kunna ligga i framkant. Vi alla behöver vara öppna och nyfikna på att lära nytt, det gäller såväl teknik som mer affärsrelaterade kunskaper. För att fånga upp behovet går varje medarbetare och utvecklingsteam regelbundet igenom sina mål och utbildningsbehov tillsammans med sin närmaste chef. Det sker vid minst tre tillfällen under året. Ansvaret för kompetensutvecklingen är ömsesidigt.”
Ditt personliga varumärke 

Reell och uppdaterad kompetens värderas uppenbarligen högt av arbetsgivare och uppdragsgivare. Samtidigt ger det viktiga signaler om dina personliga egenskaper: lyhördhet, målmedvetenhet, förändringsvilja…

En tydlig trend är också att IT utvecklas i samklang med verksamheten – affärsutveckling, produktion, distribution, marknadsföring osv. Detta återspeglas även i kursutbudet från Informator Utbildning och andra ledande utbildningsföretag.

Läs mer om Informator - Training as a Service - utbildning på dina villkor!

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.