Cloud-meteorologin i ett arkitekturperspektiv

företags-moln och telekom-moln blir inga finvädersmoln.

Mitt långa samarbete med Informator har lärt mig spetsa öronen när andra (i regel mycket större) företag med Informatorkoppling syns och hörs. Senast Oracle i mars, då deras Senior Vice President Peter S Magnusson höll en intressant keynote på SICS-dagen i Kista, ”When worlds collide: Enterprise and CloudComputing”, som framhöll skillnaderna mellan företagsmoln och ”vanligt traditionellt” konsumentmoln, och avslutade med att ”the enterprise cloud will be a very very different beast”.

Vissa skillnader gällde marknad och ekonomi, t ex är omsättningen på den globala annonsmarknaden på nätet (som alla pratar om i o m att de märker av den varje dag) bara en knapp tjugondel av världens IT marknad, och räknar man in telekom så bara en femtiondedel. Ändå är annonserna lejonparten av omsättningen i konsumentinriktad IT som sociala medier, sökmotorer, YouTube, nättidningar, mm.

Dessutom visade sig skillnaden i klassiska NFR & QA (icke-funktionella krav på kvalitetsegenskaper hos arkitekturen) vara ännu större. Han gav flera exempel, bl a:

  - prestanda resp tillgänglighet, ungefär 100 gånger strängare krav på svarstider resp på steady-state availability i företagssystem än i konsumentinriktade system

  - kundanpassning/variabilitet, modifierbarhet, företagsapplikationer är minst 10 000 gånger fler (och mer olika), samtidigt som de innehåller komplex specifik verksamhetslogik och lever under mycket snävare kostnadsramar, och det i årtionden (inte månader). Magnusson jämförde konsumentmolnet med en monokultur (majsfält i Mellanvästern) och konstaterade torrt att så ser det inte ut på företagssidan

- säkerhet: intrång i konsumentmoln är ”bara” pinsamt, men på företagssidan brukar det leda till förlorade kontrakt och till uppsägningar...

 Åskmoln (källa: Universeum)

Så kom Påsktider. Dags för ny diskussionsvända med kusinen/kollegan (senior architect i Silicon Valley, som förekom i min gästblogg i januari här). Via LinkedIn, så man skickar med SICS-länken direkt i stället, och slapp dotcom-kladda diverse skisser på servetter (den här gången...) Han blev lika inspirerad av Magnussons presentation, och lade till:

”Och så telekomcloud - också very very different. Har sina konsumentsidor, företagssidor, och specifika egna sidor. Den körs på stora datacentra, i nätet, och även hos kund. Handlar inte om att centralisera till ett ställe, utan om att decentralisera till en mycket distribuerad cloud.”

Jag nämner ”content caching” i nätet av video och distribuerad YouTube, eftersom svenska SICS har optimeringsforskat i båda.

”Ja, det kallas Content Delivery Network, CDN, men är bara ett av nio användningsområden (ursprungliga ETSI use cases) i telekommolnet. Det blir intressant att se hur leverantörer med rötter i IT resp med rötter i telekominfrastruktur handskas med övergången, från tonvikten på hårdvarunät till mjukvara, och framför allt, till den här nya sortens tjänster i nätet.”

Snabba puckar i molnet alltså, och det åt tre håll samtidigt. Inget större fel på att vi båda (i likhet med många Informatorkunder) satsat på mjukvarubanan, kan jag tycka...Milan Kratochvil konsult, Kiseldalen.com och huvudlärare inom IT-arkitektur hos Informator


UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Milan samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, krav, analys, arkitektur och design. Håller f.n. kurser i grundläggande Arkitektur, Modular Product Line Architecture (T1430), i modellering (T2715, T2716), och 2013 höll han också Informators fullsatta Frukostseminarium om användningsfall.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.