Agile: Tips från coachen


En av Sveriges mest meriterade reder ut begreppet.

Jobbar du redan med Agile, eller är du intresserad av att göra det? Oavsett hur långt du och ditt team har kommit på den vägen har du säkert stött på några av de vanligaste fördomarna.

Oftast rena missförstånd som får många gruppledare att tveka, eller hämmar företagsledningens vilja att skjuta till nödvändiga resurser.

Det vanligaste och mest bedrägliga missförståndet är att Agile skulle vara en metod eller ett arbetssätt som endast utvecklare sysslar med, gärna bakom stängda dörrar. I verkligheten är det snarare en egenskap – ett sätt att tänka och vara – som genomsyrar en hel organisation. Den som ensidigt fokuserar på ett utvecklingsteam kan i många fall uppnå vissa begränsade fördelar. Men förr eller senare kommer de till en punkt som förutsätter förändringar i andra delar av organisationen. Vilket gör att utvecklingen stagnerar, eller till och med går bakåt.

Många utvecklare upplever att kravställarna inom organisationen – (t.ex. produktion, försäljning eller distribution – jobbar på helt olika sätt, med helt olika processer. Vilket i praktiken leder till merarbete, förseningar och fördyringar på utvecklingssidan, och i slutändan utmynnar i ett sämre resultat.

En grundläggande förutsättning för att ett företag ska bli verkligt agil är förändring och tillväxt i hela företaget. I första hand borde de enheter som direkt samverkar med utvecklingsavdelningarna utveckla sitt arbetssätt i samma riktning. I förlängningen kan det agila sättet att närma sig företagets problem och möjligheter leda till stora möjligheter att förbättra verkningsgraden i hela företaget.

Ingen ”quick-fix”


Många underskattar dock den tid och den kraft som krävs för att uppnå verklig, positiv och bestående förändring i en organisation. Man läser in sig på agila metoder som Scrum, skruvar upp förväntningarna och och laddar för en ”quick-fix” lagom till nästa kick-off.

I en agil miljö är förändring alltid en gradvis process. Vi prövar oss fram, ett litet steg i taget, och så småningom leder dessa små steg till positiva effekter som ingen ens kunde föreställa sig. Den som förväntar sig snabba, radikala förändringar kommer att bli grymt besviken, frustrerad av misslyckandet, och i värsta fall skriva av hela idén som ohållbar. Kort sagt: Det krävs något helt annat än en tvådagars kurs i idyllisk herrgårdsmiljö.

Precis som inom andra områden krävs specifika insikter, färdigheter och erfarenheter, och det finns numera Agile-utbildningar anpassade för många olika roller inom organisationen.

Den som har läst texten så här långt inser förhoppningsvis det vansinniga i att ens försöka beskriva Agile på tre minuter. För att inspirera till ökad kunskap i ämnet vill jag bara säga:
  • Ökad transparens 
  • Effektivare förändringsarbete 
  • Förbättrad kvalitet 
  • Smidigare processer 
  • Minskad risk 
  • Ökad motivation 
Handen på hjärtat: Är det någon som har råd att inte lära sig mer?

Jeffery Campbell

Jeff har lång erfarenhet av utveckling, utbildning, projektledning, rådgivning och coaching med fokus agilt förändringsarbete, även internationellt. I Sverige leder han kurser i samarbete med Informator Utbildning och bedriver egen verksamhet inom Jeff Campbell AB.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.