Ett Express-Användningsfall - kravkommunikation bland snödrivor, långt borta från IT-kvarteren.


Mitt tidigare inlägg här (november) handlade om Användningsfallens framtid i ett mycket bredare spektrum av branscher än mjukvara, och om interaktivitet som nyckelbegrepp i sammanhanget, särskilt samspelet produkt – omgivning

Det här övningsexemplet har samma igenkänningsfaktor bland nordbor som de betydligt vanligare Bankomatexemplen, däremot förblir mjukvarans andel av produktvärdet mycket låg även efter uppgradering. Även med nya sensorer och mjukvara fortsätter byggkostnad, mekanik, hydraulik, och metall att väga tyngst.

Snabba expresstolar är en produkt med bra utgångsläge för maximal säkerhet då de statistiskt sett redan lett till färre personskador per åk. Deras genomsnittliga ordervärde är högt, men kostnad per person/km är låg så länge de körs med hög beläggning.

Tillverkarens marknadsansvariga och FoU-ansvariga kommer därför överens om att visa närmare hur aktiva säkerhetssystem, som ska känna av input från skidåkaren, skulle förebygga skador ytterligare, på uppgraderade 4-stols och 6-stolsliftar.

Efter att ha pratat förbi varandra i en vecka kring en massa CAD-ritningar (belopp, 3D, kapacitet, procent, om vartannat...) bestämmer man att med Användningsfall snabbt beskriva ett par normalfall, dvs scenarion i ”gräddfilen”. Ett Användningsfall tar form (några till följer efter).   

Arbetsnamn: Övervakad påstigning

Affärsnytta (business value): Mätbart ökad resurseffektivitet och säkerhet.
Liftar är en stor och långsiktig investering där låg säkerhet eller låg beläggning vid kö ger låg energieffektivitet resp omedelbar badwill bland skidåkarna och därmed förlorade liftkortsintäkter nästa dag.

Interaktionsbeskrivning

1.1 Aktör/er: passerar säkerhetsspärren

1.2 Liftanläggning: säkerställer att hastigheten på rullbandet är korrekt

[«extend» scenario, att lägga till: OM minst 1 plats ledig på stolen och singelkön ej tom - se användningsfall Fyll på från singelkön... ]

2.1 Aktör/er: passerar mätsensorn

2.2 Liftanläggning: kollar att Aktör/er står rätt, och mäter deras kroppslängd samt anpassar stolens hastighet efter vuxen resp. ungdom eller knatte

3.1 Aktör/er: sätter sig, fäller ner säkerhetsbygeln, håller fötterna på fotstöden

3.2 Liftanläggning: kollar via sensorer att inget/ingen hamnat fel, sedan accelererar stolen på väg mot toppen.


En kreativ övningsuppgift/grupparbete mellan Julafton och tjugondedag Knut:
Brainstorma fram tänkbara undantag och felscenarion.
Exempel:
  - skida har plötsligt löst ut
  - hund springer lös på rullbandet
  - knattes maskot fastnat under stolen
  - elavbrott
  - vuxen åkare blivit hängande på fotstödet (källa: Lasse Åbergs Sällskapsresan 2 Snowroller :-)


Mycket nöje och God Helg (eller trevlig helg, beroende på när du läser detta)
Vi ses under 2013.
/Milan

konsult, Kiseldalen.com
UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, analys och design.
Håller f.n. kurser i arkitektur, och i modellering där Användningsfall ingår (T2715, T2716).

Den 26 februari håller Milan även Informators Frukostseminarium om Användningsfall, PS201124. T2715 resp Användningsfall passar utmärkt såväl i Informators kurscenter som på kickoff/konferens i snön/solen (övningar med WB och papper).

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.