App-utveckling i molnet med SharePoint 2013

Microsofts har nyligen släppt SharePoint 2013, den 5:e versionen av företagets genom tiderna mest framgångsrika server-produkt. Plattformen kan användas i princip till allt och trycket från marknaden efter duktiga utvecklare och administratörer som kan SharePoint är enormt.

Att utveckla anpassade funktioner har varit komplicerat och installationer av dessa har tagit mycket tid och kan snabbt leda till problem. Detta beror på att egenutvecklad kod körs på servern i samma process som SharePoint själv. Följdeffekten kan då bli säkerhets- och prestandaproblem samt konflikter med inbyggda funktioner.

Microsoft har lanserat “Cloud App” modellen i samband med SharePoint 2013, en teknik där egen-utvecklade funktioner körs i en separat process och i vissa fall på en separat server i molnet. Samma teknik kan användas för att skriva “appar” till Office-program som Word, Excel och Outlook. Installation och avinstallation av appar kräver ingen nedtid för SharePoint-miljön och kan göras med ett musklick.

imageSom utvecklare kan man nu skapa appar som är lätta att installera, stödjer moderna webb-standarder som HTML5, OAuth, OData, jQuery och .NET 4.5. Appar kan även utvecklas i Open Source programspråk som exempelvis PHP. Appar kan testas separat, levereras från företages interna “app store” eller säljas via Microsofts publika “Market Place”, där man redan idag kan köpa många nya funktioner.

Har du tidigare utvecklat anpassningar för SharePoint är jag övertygad om att du kommer älska app-modellen! Informator leverar ett flertal utbildningar inom utveckling för SharePoint 2013.

Se samtliga utbildningar inom SharePoint här.

Vill du höra mer? Kom till seminariet App-utveckling i molnet med SharePoint 2013!

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.