UML 15 år (Måtte tonåringen bli en smal och flexibel vuxen...)Samarbetet med sikte på en gemensam standard tog fart efter svensken Ivar Jacobsons artikel ”Time for a Cease-Fire in the Methods War” 1993. Den markerade även början till slutet för en mängd hemsnickrade ”bubblologier” (någon som kanske saknar 11 helt olika sätt att uttrycka multipliciteten på en association...?)

En enhällig omröstning den 25/9 97 gjorde Unified Modeling Language till industristandard, och i september har det alltså gått femton år sedan dess. Bara veckor efter omröstningen anordnade Informator en välbesökt UML-dag på Norra Latin Konferens (någon som också var med och lyssnade på Andy då?). Vintern 97/98 drog vi igång kurserna. Vi visste att standardisering brukar mångdubbla användningen och intresset, men få om någon kunde förutse vidden - för utvecklares, kravställares, tekniska projektledares, arkitekters del, eller för Informators del. För min del blev modellering och UML en ö av ordning i en hektisk tillvaro under några år. Konsulta åt projekt på vardagar. Håll workshops och Informatorkurser för andra konsultbolag m fl på helger. Administrera på kvällstid. Kontoret i laptopen. Arbetsplatsen lite här och var mellan Luleå i Norr och Kreta i söder... Lyckligtvis använder jag nätet sedan 1993, vilket underlättade dialogen med kunder i när och fjärran (senare även med förlag).

Informators nära samarbete med Microsoft flöt bra under tiden, redan innan Bill Gates i sitt TechEd-tal i Orlando 2008 lanserade fullt stöd för UML.

UML 2 blev en balansgång mellan standardiserad syntax (precision i metamodellen, för bl a kodgenerering) och en visuell lättanvänd look & feel (för att fungera som standardiserad mindmap för icke-tekniker).

Även den aktuella UML-uppdateringen (version 2.5) prioriterar både precision och användbarhet. Föga överraskande hörs från bägge lägren att det är för lite av det e(g)na och för mycket av det andra. Över 50 olika företag har aktivt format standarden, i samarbete, vilket haft sina fördelar. Nackdelen är ”notation bloat”, att språket hela tiden sväller. En idé om en flexibel UML 3 kommer från Ivar Jacobson och Steve Cook (Microsoft), som föreslagit en bantad kärna plus smidigare och kraftfullare anpassnings- och påbyggnadsmekanismer för olika tillämpningar.

Informator har mer än andra (högskolorna medräknade) betonat valuta för modelleringspengarna: arkitektur, agil modellering, hur man använder de allra viktigaste bland UMLs 14 olika diagram för att snabba upp projektarbetet, kommunicera tydligt, och förebygga missförstånd. UML-kursernas inriktning på praktisk tillämpning och övningar tänker vi naturligtvis behålla.

/Milan Kratochvil

UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, analys och design.
Håller f.n. kurserna i modellering med UML (T2715, T2716).

2 kommentarer

Hur ser framtiden ut för UML? Själv har jag sett mycket lite av UML i min utvecklarkarriär. Trenden har ju länge varit emot rigid dokumentation och för levande system. Passar UML in nånstans i dagens systemutvecklingskultur?

Svara

Tack för frågan. Det finns inget enstavigt svar. Trenden just nu går mot arkitektur, abstraktion, och förändringstålighet, vilket gör modellering intressant, inte minst för att kommunicera.

Det agila sätt vi lär ut här är still going strong i o m att det är rätt enkelt att utvidga eller banta ner efter projektets behov.

Har för egen del märkt av nya användningsområden, t ex nära affärsprocesserna mm (som jag nämnt kort i UC-inläggen här), även konsultat åt större ftg. Over There som animerar UML-diagram i sina internutbildningar (för att de anställda ska se hur systemportföljen hänger ihop).

Svara

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.