Användningsfall under CQRS, del 2: Parametrisering ger flexibla användningsfall (gör inte idag vad du kan skjuta upp till i morgon)Mitt förra inlägg här konstaterade att parametrisering är (i likhet med ordspråksparentesen ovan) en konsekvens av flexibilitetstrenden i affärsprocesserna: late binding i vid bemärkelse, configuration agility, Q2O / C2O.

I Growing Modular (Springer, 2005) hårddrog jag skillnaden i ett verklighetsbaserat exempel med användargränssnitt, där ett statiskt alternativ efter ”skolboken” landade på 2550 klasser efter någon enstaka uppgradering, medan parameteralternativet låg kvar på 1 klass (plus två ytterligare parametrar).

I ”Q-”användningsfall under CQRS brukar det förhållandet landa ”bara” någonstans mellan 5:1 och 50:1 i och med att de flesta ju redan försökt slå ihop flera frågedialoger till en gemensam, enda sedan Ivar Jacobsons användningsfall blev standard (i UML 1 för15 år sedan), så det är mer intressant att räknar ett par kravändringar framåt. En (1) flexibel ”variantkläckningsmaskin” (1 Fråga, som matas med parametrar, blir bara 1 ellips och 1 textdokument med punkter) ersätter även här ett otal i förväg ”cementerade” varianter, ungefär som en parametriserad klass gjort alltsedan UML 1 (1 Frågeformulär, med parametrar blev bara 1 klass)

Ett liknande exempel på flera varianter av ”Visa X” (genom gemensamt fönster/webbformulär och dialog) är resesidor på webben: välj vilka flygbolag, tidsperiod, destination osv du vill se, klicka, få upp svaret färdigfiltrerat och sorterat efter angivna önskemål.

Vad slags ”godis” som trillar ur maskinen kommer alltså att variera efter vad användaren ”kastat in” som parameterval i sitt frågefönter/webbformulär:Informator betonar valuta för modelleringspengarna: arkitektur, agil modellering med få men informationsrika bilder, och hur man använder de allra viktigaste bland UMLs 14 olika diagram. Där har CQRS, parametrisering, och agilitet en given plats i flexibla företag, även om dessa tekniker ibland låter just ”tekniskt” för projektets intressenter.

konsult, Kiseldalen.com
UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, analys och design.
Håller f.n. kurserna i modellering med UML, där Användningsfall ingår (T2715, T2716).
(CQRS ingår i kursen Software Architecture, T20112)

Övriga kurser på Informator inom CQRS:

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.