Är kravhantering elefanten i rummet? Här är stegen för att komma igång.Krav. Smaka på det ordet. Enligt Svenska Akademins Ordbok är krav:
  • Handlingen att kräva/fordra något av någon
  • Muntligt eller skriftligt framställd begäran att få en penningfordran betald

Krav kopplas inte sällan ihop med tunga och tråkiga dokument, gärna i kontraktsammanhang, som vid uppfyllnad levererar en belöning i form av en pengapåse. Krav ses därför ofta något nödvändigt ont för att få tag i den där hägrande pengapåsen.

Enligt mig handlar krav om innovation och kreativitet, att få ned en vision på papper så att alla inblandade kan delta i diskussionen kring visionen. Krav handlar om att skapa och realisera nya system som kan hjälpa, förbättra eller till och med revolutionera teknik så som vi ser den idag. Men dålig kravhantering kan lika lätt stjälpa och i stället orsaka skada, ekonomisk förlust, stagnation samt akut huvudvärk. Inte mindre än 56%* av alla projekt som aldrig når i mål fallerar till följd av otillräcklig kravhantering.

Krav känns helt enkelt inte särskilt sexigt. Området är stort, oöverskådligt, förknippat med många frågetecken och grå byråkrati. Krav är svårt, men behöver inte vara elefanten i rummet som ingen vill prata om. Så hur äter man då en elefant? En bit i taget! Här presenteras tre munsbitar att börja med:
  • Granska kraven
  • Rita ett kontextdiagram
  • Skapa mock-up:s

Att granska kraven för att öka deras kvalitet borde inte vara någon revolutionerande tanke, men är ett moment som av olika anledningar till exempel ekonomiska, tidsmässiga eller ren okunskap, hoppas över. Involvera kund, test, utveckling och slutanvändare tidigt för att säkerställa att alla är med på banan. Och att kraven är på banan.

I ett kontextdiagram identifieras i vilken miljö systemet kommer leva, samt systemets omfattning. Det blir snabbt tydligt hur lätt det är att missa vilka integrationspunkter eller användare ett system har eller vad som faktiskt ska utvecklas och ingå i projektet.

En bild säger mer än tusen ord och detta ska inte underskattas när det kommer till krav. Ett GUI blir genast betydligt mer överskådligt och greppbart om kraven kompletteras med enkla bilder som illustrerar disposition och flöden. Men mock-up:s behöver inte stanna vid endast GUI:n. Att ha något konkret att diskutera krav kring underlättar för kund som leverantör att med större exakthet identifiera fallgropar och missförstånd.

Om ovan smakade bra finns det många fler munsbitar att hämta i form av kurser inom kravhantering. Och jag kan lova – det är mycket mer spännande än det vid första anblicken verkar.

* Källa: J. Martin

// Karolina Mileros
Test Manager med specialistkompetens kravhantering


Informator erbjuder flera spännande kurser inom Kravhantering och Testmetodik. Se alla våra kurser inom Krav och Test här

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.