7½ bekanta ord bland tusentals nyheter i Oxford English Dictionary

Do you prefer Agile to Declutter as Clickbait? NBD, now that it’s all in the OED. Mmkay?


Ett lagom ”yrkesskadat” nöje under en söndag med träningsvärk är att i lugn och ro leta efter IT-inspirerade ord bland årets nytillskott i OED. Man kan hitta många, nedan följer några få.

Clickbait
(Substantiv eller adjektiv, informellt, ffa. Internet). Content whose main purpose is to attract attention and encourage visitors to click on a link to a particular web page.
Beskrivande. Och kul.

Hard-code
Fix (data or parameters) in a program in such a way that they cannot be altered without modifying the program.

Interweb
Främst skämtsamt, när man vill poängtera att man är ”oteknisk”.

JavaScript
Här räcker kursnummer som förklaring (T1227, T1403).

Netbook
A small laptop computer designed primarily for accessing Internet-based applications.

Pocket dial
(Verb eller substantiv, nordamerikanskt informellt). Inadvertently call (someone) on a mobile phone, as a result of pressure being accidentally applied to a button (här erbjuder OED även en starkare variant, ännu mer informell…)

Agile är ju inte någon direkt nyhet, inte heller i betydelsen ”method of project management (...) contrasted with waterfall”.
Nytt är däremot ordet som fångar andemeningen i agila tillvägagångssätt:

Declutter
Remove unnecessary items from (an untidy or overcrowded place).
Äntligen. ;) Ett mindset som tycks gå in i allt annat. Tänk refactoring, slimmade projekt, minimal administrativ overhead, stand-up möten och horisontell kommunikation, och så ritningar/dokumentation som tar med det väsentliga och skippar resten.

En snärtigare svensk motsvarighet än ”decluttra” efterlyses (Rensa upp, städa undan, detoxa, obelamra, avbelamra? J ) Förslag? WDYT?

// Milan Kratochvil konsult, Kiseldalen.com och kursledare hos Informator inom IT-arkitektur.

UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Milan samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, krav, analys, arkitektur och design. Håller f.n. kurser i grundläggande Arkitektur, Modular Product Line Architecture (T1430), i modellering (T2715T2716), och 2013 höll han också Informators fullsatta Frukostseminarium om användningsfall.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.