Experttipset: Var finns menyvalet "Power View" i Excel 2016?

Från och med Excel-uppdateringen (version 16.0.4229.1000), kommer du inte längre att se menyvalet Power View eller menygruppen Rapporter som innehöll ikonen Power View på menyfliken Infoga. Här kommer lite tips ifrån Informators kursledare Anna-Karin Petrusson


Gör så här för att aktivera menyvalet Power View:
                   1Öppna dialogrutan Anpassa menyfliksområdet.
a.     (Gå till Arkiv, Alternativ, Anpassa menyfliksområdet, eller högerklicka på någon menyflik och välj Anpassa menyfliken).
2.   Skapa en anpassad grupp för Power View ikonen, och lägg sedan till ikonen i den nya gruppen i menyfliksområdet Infoga (eller på en annan valfri menyflik):  
a.     Markera menyfliken Infoga.
b.    Klicka på Lägg till ny grupp.
c.     Ändra valet i listan Välj kommandon från och välj Kommandon som inte finns i menyfliksområdet
d.    Bläddra nedåt i listan med kommandon som inte finns i menyfliksområdet och markera Infoga en Power View-rapport.
 

e.     Se till att både valet Infoga en Power View-rapport och din nya grupp Ny grupp (anpassad) är markerade och klicka på Lägg till >>.
f.      Flytta upp Ny grupp (anpassad) till önskad plats i menyfliksområdet, med pilarna till höger i dialogrutan. 
g.    Markera Ny grupp (anpassad) och klicka på Byt namn...
h.    Namnge den nya gruppen till t.ex. Rapporter och klicka på OK.
i.      Klicka på OK i dialogrutan Excel-alternativ.

Om du vill infoga nya Power View-rapporter, går du till menyfliken Infoga och väjer Power View.

OBS:
      ·         För att aktivera Power View i Excel första gången, måste du fortfarande utföra samma steg som i Excel 2013 via Arkiv, Alternativ, Tillägg, COM-tillägg. Läs mer här.
      ·         Det nya alternativet som du hittar via Arkiv, Alternativ, Avancerade under Data, Aktivera tillägg för dataanalys: Power Pivot, Power View och Power Map aktiverar bara det aktuella COM-tillägget, och påverkar inte utseendet eller om av Power View menyvalet visas i menyfliksområdet eller inte. För att menyvalet Power View skall visa i menyfliksområdet, måste du följa stegen ovan.

Anna-Karin håller kurser inom de flesta av områdena inom Microsoft Office och dessa kurser hittar du såklart på Informators samlingssida för användarutbildningar.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.