Hemligheten bakom förändringsvilliga organisationer

Ola Källgården, utbildare inom ITIL hos Informator och en av grundarna till Olingo.
IT-chefen ställs inför en aldrig sinande ström av nya eller uppdaterade ramverk, filosofier och arbetsmodeller kopplade till IT-leveransen.

Däremot finns sällan tid eller resurser att: 
  1. Sätta sig in i den övergripande och långsiktiga utvecklingen och 
  2. Göra verkligt välgrundade utvärderingar och val.
IT-chefen har en svår roll. Förståelse för affärsverksamheten ska balanseras mot genuin förståelse för IT-verksamheten. För att styra IT-verksamheten effektivt krävs gedigna kunskaper om de ramverk och modeller som ska användas. 

Hur mycket behöver IT-chefen veta om Itil, agilt, lean, togaf, cobit och andra ramverk och modeller som är aktuella för verksamhetsstyrningen? Hur mycket behöver VD och ekonomichef veta? Itil och andra ramverk är inte längre en angelägenhet för bara IT-avdelningen. Allteftersom IT och affärsverksamheten vävs samman blir ramverk och modeller som spänner över flera delar av organisationen relevanta.
De flesta organisationer är mer eller mindre vilsna i ”ramverksträsket”. Det provas och blandas friskt. Satsningen på agilt avlöser Lean-satsningen som i sin tur avlöste Itil-satsningen. Vad får dessa skjut-och-hoppas-satsningar för konsekvenser? Den uppenbara konsekvensen är att resultatet inte blir som förväntat. En mindre uppenbar är att misslyckade satsningar skapar en förändringströtthet i organisationen.
Hur kommer IT-chefen tillrätta med problemet? En förutsättning är att säkerställa kompetens. Först och främst sin egen kompetens och i förlängningen medarbetarnas. IT-chefen måste ha tillräcklig kunskap om varje ramverk för att förstå dess syfte och vilket värde det skapar. Dels för att fatta beslut om vilka som ska användas men även för att förstå påverkan på organisationen som helhet, inte bara IT-avdelningen. Den kompetensen och de besluten kan inte delegeras till mellanchefer eller andra medarbetare.  

Till att börja med bör varje IT-chef skaffa sig en bra bild av vilka ramverk som är strategiska och påverkar hela IT-verksamheten och vilka som är relevanta för delar av verksamheten. Itil är ett exempel på ett ramverk som är relevant för hela IT-verksamheten och som dessutom påverkar andra delar av organisationen. Det är dessa IT-chefen ska lägga krut på att förstå. 

Flera av ramverken överlappar och/eller kompletterar varandra. I vilka lägen ska Itil användas och när kommer Cobit in i bilden? Finns det någon motsättning mellan Itil och Lean? Mellan Itil och agilt? 
Det är ingen omöjlighet att nå upp till tillräcklig kunskapsnivå eftersom det ”bara” är en handfull ramverk som är av strategisk karaktär. Itil är centralt för de flesta IT-organisationer så det ramverket bör IT-chefen ha bra koll på. Där räcker det inte med att läsa på Wikipedia. Grundkursen i Itil spänner över tre dagar och borde vara obligatorisk för samtliga ledande IT-roller. 

I övrigt bör varje IT-chef ha grundläggande förståelse för Togaf, Cobit samt Lean. Beroende på den specifika situationen kan andra ramverk och modeller, som t.ex. Pm3 och KCS, vara relevanta. Här kan IT-chefen orientera sig genom att gå på seminarier, läsa artiklar och white papers samt prata med personer som har kunskapen. Utifrån den grundläggande kunskapen kan beslut fattas om vilka som är intressanta och värda mer tid.
När bilden av de strategiska ramverken börjar klarna kan beslut fattas om vilka som ska användas och hur. När kompetensen är hög är det även lättare att avgöra om ramverken bör ”ändras” eller bytas allteftersom verksamheten förändras. Kartan och kompassen för att undvika vilsenheten stavas alltså utbildning. 

---

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.