Produktarkitektur: Användningsfall för envar

- från Telecom Valley i öster till ”bilbältet” i väster.

Mitt förra inlägg här (oktober) handlade om att förenkla ”användningsfallskartan”, underförstått en enhetlig systemarkitektur. Men varför bloggar numera även sådana roller som som managementforskare kring Harvard om Användningsfall? Intresset i ett mycket bredare spektrum av branscher än mjukvara tilltar när nu lättviktiga processer på slimmade FoU-avdelningar (Agile/Lean) betonar handgriplig kundnytta.       

Användningsfall (Use Cases) fungerar bäst på produkter som ska samspela med sin omgivning, alltså produkter med mycket skiftande andel mjukvara. I stället för ”mjukvara” eller ”objektorientering” bör man hålla ett annat nyckelord i minnet: interaktivitet.

Ju mer interaktiv produkten förväntas vara, ju mer kommer Användningsfall att krympa ”långbänken” i början där olika roller lätt pratar i cirklar kring en ny produktidé. De kommer ursprungligen från telecom, men interaktiviteten (deras paradnummer) passar innovatörer av allt mellan din e-bank och förarmiljön i din bil – som kanske redan drömmer om en bilmodell byggd kring en plattform som Android eller Apple (iCar, kanske ? :-)

Utvecklingsspecialister är traditionellt skolade att beskriva nya produkter i termer av komponenter och produktstrukturer. Användningsfall lägger till även kundens perspektiv, särskilt samspelet produkt – omgivning, hur produkten är tänkt att bete sig utåt. Att kombinera dessa två perspektiv spar tid och missförstånd i tidiga skeden, underlättar tester, ger marknadssidan underlag för träffsäkrare värdering av en produktidé, och förankrar därigenom idén även utanför FoU-teamet.

Kan Användningsfall ersätta affärsprocessmodeller (BPM)? Nej. I och för sig triggas även de igång av en verksamhetshändelse, och de beskriver förlopp, men annorlunda förlopp. För FoU-teamets del handlar processen om ”vem gör vad när och överlämnar till vem” medan Användningsfall är framförallt en kravfångststeknik och en grund till tester.

Passar Användningsfall även på produkter/system som inte är särskilt interaktiva? Det beror på. Jag tar med en länk om Användningsfall kontra annat i mitt nästa inlägg.

Informator betonar valuta för modelleringspengarna: arkitektur, få men informationsrika bilder, och agil modellering där Användningsfall är en teknik (av flera) för kravfångst och kommunikation med projektets intressenter.

konsult, Kiseldalen.com
UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, analys och design.
Håller f.n. kurser i arkitektur, och i modellering där Användningsfall ingår (T2715, T2716).

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.