Systemintegration till folket!

Strukturerad system-integration är idag ett område som mer eller mindre är förunnat större företag och organisationer. Det är ofta baserade på en relativt kostsam plattform och anses som ett komplicerat ”Enterprise” område.

Sanning är ju dock att alla lösningar – stora som små – har ett behov av integration. Ofta löser man denna typ av integration med filer som skickas fram och tillbaka, gemensamma databaser, direkta API-kall eller liknade kreativa ”hack”. Det finns sällan ett gemensamt sätt att hantera dylika problem och man tvingas ofta lösa det inom projektets ramar på snabbaste möjliga sätt.

Denna typ av lösningar fungerar ofta så länge man har personer som är insatta i lösningen, som varit med under utvecklingen samt så länge man har en rimlig mängd integrationer. Lösningar är dock ofta svåra att underhålla och övervaka och det kommer för eller senare en dag då något går fel och rätt personer med rätt kompetens är inte på plats och viktigt data går förlorad.

Att man inte heller har en klar strategi inom företaget när det gäller integration straffar sig ju också ganska tidigt då man får en exponentiell ökning av ”en-till-en” integrationer, inte har möjlighet att återanvända tidigare lösningar samt ofta skapar direkta kopplingar mellan sändande och mottagande system vilket försvårar förändring och tillväxt.

Microsoft Azure Service Bus to the rescue!

Microsoft har under ett antal år utvecklat Azure Service Bus och har i sin senaste iteration av plattformen möjligt att lösa många av de integrationsmönster vi idag implementerar på me

r traditionella plattformar. Microsoft Azure Service Bus har idag stöd för avancerade ”publish-subscribe”-baserade lösningar som bygger på koncept runt ”Queues”, ”Topics” och ”Subscriptions”.

I den senaste ”Azure Service Bus EAI/EDI December 2011 CTP” releasen av plattformen erbjuder man också funktionalitet som tidigare endast funnit i de mer kompetenta integrationsplattformarna och kösystemen såsom avancerat stöd för ”context based routing”, transformering av meddelande, EDI hantering med mera.

Med tanke på plattformens enkelhet och prisbild bör detta inte bara ge större organisationer spännande möjligheter utan också erbjuda ett nytt segment av mellanstora och mindre företag att börja utveckla sina integrationer till mer stabila och strukturerade med allt vad det innebär.


”Hosted integration using Windows Azure Service Bus” kurs

I denna kurs kommer vi gå igenom hur Azure Service Bus passar in i Azure plattformen som helhet. Under kursens två dagar går vi ner i detalj på de olika delarna av Service Bus och dess egenskaper, vad de fyller för funktion samt dess begränsningar. Kursen går igenom en rad klassiska meddelande-mönster och hur dessa kan implementeras med hjälp av plattformen. Deltagarna kommer även bekanta sig med ”Azure Service Bus EAI/EDI December 2011 CTP”- realeasen samt den senaste utvecklingen på plattformen. Kursen innehåller en rad demo och labbar på plattformen.


Läs mer om kursen här.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.