SIP eller ZIP

När jag inte undervisar, håller jag på med konsultning och/eller programutveckling. Denna vecka jobbar jag för en kund med att sätta upp en prestanda-monitorerings-lösning av ett SIP-server baserat system.

Den produkt jag använder heter CA-Wily Introscope och är världsledande sedan tio år inom det som kallas för APM (Application Performance Monitoring).

SIP, står för Session Initiation Protocol, och används bl.a. i telekom sammanhang för att hantera teletjänster, vanligtvis över IP (läs internet). En av utmaningar med monitorering av SIP är att varje anrop är ett ultra-kort asynkront meddelande och det man vill mäta är i regel en sekvens av dylika meddelanden. Såsom medel invokerings-tid, antalet anrop under en mätperiod, antalet samtidiga anrop under en mätperiod, antalet fel med mera.

Själva SIP monitoreringen, är en plugin till Introscope. Denna plugin har jag ett speciell förhållande till, eftersom jag designade och implementerade den första inkarnationen av den för fem år sedan, för en kund i Krakow.

Under åren har jag skrivit många plugins och andra typer av utökningar av Introscope. Sedan en tid tillbaka har jag börjat göra några av dessa tillgängliga som open-source. Än så länge är det bara bråkdelen av alla plugins och typiskt så är det en dito jag jobbar med för en kund relativt nyligen.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.