Experttipset: Excel 2016: Fyra nya möjligheter i Pivottabeller

Sök i Fältlistan

Om din datakälla har många kolumnfält går det (från version 2016 av Excel) att skriva in delar av fältets namn i sökrutan så filtreras de fälten fram i listan.

Automatisk gruppering

När du använder datumfält i Pivottabeller i Excel 2016 grupperas datum med automatik i år, kvartal och månad.

Granska diagram

I Excel 2016 kan du klicka på de nya Granska [Drill down] knapparna för att granska värden i diagram, uppåt och nedåt när du har grupperad data i Pivottabeller.

Automatisk identifiering av tabellrelationer


I Excel 2016 kan programmet själv hitta relationer mellan Excel-tabeller när du skapar Pivottabeller i en datamodell.

Anna-Karin Petrusson håller kurser inom de flesta av områdena inom Microsoft Office och dessa kurser hittar du såklart på Informators samlingssida för användarutbildningar.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.